Σχετικά με το Δημοτικό Σχολείο Καρκιναγρίου

Αρχικά κρίνουμε ως θετική εξέλιξη ότι η δημοτική αρχή αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει μια επίσημη απάντηση, σε ένα έστω από τα ερωτήματα που έχει απευθύνει η Λαϊκή Συσπείρωση (Ενημερωτικά στις δεκάδες ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή έχει απαντήσει σε 3, μια κάθε χρόνο…).

Σε ότι αφορά την  ιστορία της υπόθεσης υπενθυμίζουμε ότι μετά από επιστολή της Προϊσταμένης του Δημοτικού Σχολείου Καρκιναγρίου (Συνημμένο 1) για επισκευές και εργασίες στο κτήριο και το προαύλιο του Σχολείου.  Με ερώτηση μας στις  20/9/2022 (Συνημμένο 2) ζητούσαμε να ενημερωθεί το Δημοτικό συμβούλιο και η εκπαιδευτική κοινότητα του Καρκιναγρίου για τα εξής :

 • Ποιες από τις αναφερόμενες παρεμβάσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα (μέχρι τέλος Οκτωβρίου), και ποιες μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-23?
 • Γιατί η διοίκηση του δήμου δεν αξιοποίησε τις επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων των δυο τελευταίων ετών (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση φτάνουν στις 733Ευρώ), για  να αντιμετωπίσει μέρος έστω των αναφερόμενων παρεμβάσεων?
 • Γιατί οι επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων των δυο τελευταίων ετών, δεν έχουν φτάσει καν στην σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης?

Στις 29/9/2022 η δημοτική αρχή δημοσίευσε μια ενημέρωση (Συνημμένο 3) που ποτέ δεν στάλθηκε στον Δημοτικό σύμβουλο που κατέθεσε την ερώτηση, ίσως γιατί δεν δίνει καμία απάντηση στα ερωτήματα…..

Σε αυτή την δημοσίευση στα τοπικά ΜΜΕ  η δημοτική αρχή  μας εγκαλεί «…για πολιτική σκοπιμότητα κι όχι αληθινό ενδιαφέρον», πιστεύοντας ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα  για διατύπωση ερωτημάτων.  Η χρονική περίοδο που επέλεξε η δημοτική αρχή να δημοσιεύσει αυτή την μη απάντηση, μάλλον αποδεικνύει με το ποιο πειστικό τρόπο τίνος ο λόγος και οι πράξεις διακατέχονται από σκοπιμότητες.

Στην ενημέρωση της δημοτικής αρχής η μόνη σαφής απάντηση που πήραμε είναι ότι όντως υπάρχουν προβλήματα στο Δημοτικό Σχολείο του Καρκιναγρίου και ότι αν και υπάρχουν αδιάθετα χρήματα δεν αντιμετωπίστηκαν κάποια από αυτά.

Πέρα από τους υπαινιγμούς κατά της ΛαΣ, στην απάντησή τους δεν αναφέρουν τίποτα για την ταμπακιέρα. Δεν απαντούν καν στα ερωτήματα που έθεσε η ΛαΣ, εκτός και αν αντιλαμβάνονται ως απάντηση την αναφορά «Μην ανησυχείτε, αυτή η Δημοτική Αρχή θα το φτιάξει κι αυτό» όλα αυτά στον τέλος του τρίτου χρόνου της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Συνεπώς αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε ώστε να διευκρινιστούν όσα σημεία αυτής της υπόθεσης χρειάζονται περισσότερα στοιχεία.

1) Στις 20/9/2022 ρωτούσαμε την δημοτική αρχή : Ποιες από τις αναφερόμενες παρεμβάσεις στην επιστολή της Προϊσταμένης του Δημοτικού Σχολείου Καρκιναγρίου θα αντιμετωπιστούν άμεσα (μέχρι τέλος Οκτωβρίου), και ποιες μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς   2022-23?

Στις  29/9/2022 η ενημέρωση της δημοτικής αρχής το μόνο που σχολιάζει είναι ότι «…τις οποίες διαχρονικές ελλείψεις δεν μεριμνήσατε ως Αντιδήμαρχος Ραχών  κατά τα χρόνια της δικής σας θητείας,  καλούμαστε ως Δημοτική Αρχή να ιεραρχήσουμε με σκοπό την άμεση αποκατάστασή τους».

Συμπέρασμα ακόμα δεν έχουν ιεραρχήσει τι και ποτέ θα αποκατασταθεί.

2) Στις 20/9/2022 ρωτούσαμε την δημοτική αρχή :  Γιατί η διοίκηση του δήμου δεν αξιοποίησε τις επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων των δυο τελευταίων ετών (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση φτάνουν στις 26.733), για να αντιμετωπίσει μέρος έστω των αναφερόμενων παρεμβάσεων?

Στις  29/9/2022 η ενημέρωση της δημοτικής αρχής το μόνο που σχολιάζει είναι ότι,«Σύμφωνα με την κατανομή ποσών που έλαβε η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον Ιούνιο 2022 υπάρχει χρηματικό απόθεμα στο λογαριασμό του Δημοτικού Σχολείου Καρκιναγρίου για το σκοπό της συντήρησης και των λειτουργικών αναγκών του 6.977,33».

Συμπέρασμα ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί οι διαθέσιμοι πόροι για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων των δυο τελευταίων ετών. Το πόσο που αναφέρουν στο λογαριασμό του Δ.Σ Καρκιναγρίου αφορά κυρίως ποσά  για λειτουργικές δαπάνες και όχι για επισκευές.

3) Στις 20/9/2022 ρωτούσαμε την δημοτική αρχή :  Γιατί οι επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων των δυο τελευταίων ετών, δεν έχουν φτάσει καν στην σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης?

Στις  29/9/2022 η ενημέρωση της δημοτικής αρχής το μόνο που σχολιάζει είναι ότι,«… στο επόμενο διάστημα θα προστεθούν επιπλέον πιστώσεις».

Συμπέρασμα δεν απαντούν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι μέχρι και τις 22/9/2022 που συνεδρίασε η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  (Συνημμένο  4)  δεν είχαν φτάσει στη Σχολική επιτροπή οι επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων των δυο τελευταίων ετών.

Αφού η μόνη έννοια της δημοτικής αρχής είναι τι έγινε την προηγούμενη δημοτική περίοδο σε αυτό το σχολείο ενημερώνουμε συνοπτικά ότι :

Το κτίριο αυτό έχει 2 αίθουσες και είχε πράγματι και τότε αρκετά προβλήματα. Η μία αίθουσα που χρησιμοποιούσε το Δημοτικό ήταν σε καλή κατάσταση γιατί αρχές τις σχολικής περιόδου του 2015 είχε βαφτεί. Η άλλη αίθουσα που θα χρησιμοποιούσε το Νηπιαγωγείο ήταν σε κακά χάλια, άβαφτη, με ανοιγμένους σοβάδες στους τοίχους και με αρκετή υγρασία. Σ’αυτήν άνοιξε ένα παράθυρο γιατί δεν ήταν πολύ φωτεινή και δεν αεριζόταν σωστά, καθαιρέθηκαν και αποκαταστάθηκαν τα κομμάτια του σοβά που είχαν ανοίξει και βάφτηκε όλη η αίθουσα.  Τέλος έγιναν εργασίες  στην βορεινή πλευρά του κτιρίου για να φεύγουν τα νερά ευκολότερα.  Επίσης μετά από  παρέμβαση της σχολικής κοινότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μονώθηκε η  οροφή του σχολείου. Αυτά συνοπτικά πιστεύουμε ότι σηματοδοτούν τουλάχιστον μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα, άραγε γιατί τρία χρόνια μετά δεν έγιναν άλλα  τόσα ?

Τέλος για να υπάρχει συνολικότερη ενημέρωση σχετικά με την σχολική στέγη υπενθυμίζουμε ότι πέρα από τις παρεμβάσεις που έγιναν την προηγουμένη δημοτική περίοδο, στην σημερινή διοίκηση παραδοθήκαν τον Σεπτέμβριο του 2019 έργα και πιστώσεις συνολικού Π/Υ 686.000€, για παρεμβάσεις στην σχολική στέγη.Οι πόροι  αυτοί δεν αφορούσαν τις ετήσιες κατανομές στις σχολικές επιτροπές από τις επιχορηγήσεις του ΥΠΕΣ άλλα έκτακτη χρηματοδότηση κατόπιν επίμονης διεκδίκησης  (Συνημμένα 5&6), καθώς η ετήσια επιχορήγηση για την συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων δεν επαρκούσε ούτε για τα στοιχειώδη σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα   (το 2017 όταν ξεκίνησε η προσπάθεια διεκδίκησης ήταν 15.000€ για όλα τα σχολεία).

Αυτήν την δυνατότητα δυστυχώς για την σχολική στέγη, δεν την είχε η ΛΑΣ στην αρχή της προηγούμενης δημοτικής περιόδου γιατί πολύ άπλα η προηγουμένη διοίκηση της ΠΕΑ σε αυτό το τομέα δεν άφησε τίποτα πίσω της.

Από αυτούς τους πόρους οι 450.000€ που είχαν εξασφαλιστεί από το ΠΔΕ (Συνημμένα 7&8) του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,   δεν είχαν δημοπρατηθεί και αναμενόταν να αξιοποιηθούν από την σημερινή διοίκηση. Ας εξηγήσουν γιατί δεν διατέθηκαν ούτε 10.000€ στο Δ.Σ Καρκιναγρίου, όταν μάλιστα για τις ανάγκες αυτές είναι ενήμεροι μετά από επιστολή των γονέων του σχολείου άλλα και σχετική έκκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Συνημμένο 9), εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο .

Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Καρκιναγρίου(και όχι μόνο) είναι αναγκαία, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει η κάθε παράταξη, και βεβαίως αν αποφασίσει η δημοτική αρχή να  δρομολογήσει κάποιες θα υποστηρίξουμε αυτή την κίνηση.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Κόχυλας Σωτήριος

 Συνημμένα :

 1. Επιστολή Προϊσταμένης του Δημοτικού Σχολείου Καρκιναγρίου.
 2. Ερώτηση ΛΑΣ (Αρ. Πρωτ : 4876 / 20-9-2022)
 3. Ενημέρωση δημοτικής αρχής στα ΜΜΕ
 4. Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης 20222 της σχολικής επιτροπής Α/βαθμιας εκπαίδευσης
 5. Αίτημα χρηματοδότησης στο Υπ.Π.Ε.Θ για επισκευές σχολικής στέγης.
 6. Αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για επισκευές.
 7. Ένταξη πρότασης Δήμου για συντηρήσεις σχολείων στο ΠΔΕ του Υπ.Π.Ε.Θ.
 8. Ένταξη πρότασης Δήμου στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 9. Επιστολή ΥΠΕΣ για συντήρηση του Δ.Σ Καρκιναγρίου.
Αρέσει σε %d bloggers: