Η Λαϊκή Συσπείρωση για την πρόταση Τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ”

Για την πρόταση Τροποποίησης  της  συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ”, πρόταση που καθιστά το Ν.Π.Δ.Δ φορέα λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η Μονάδα. Τοποθετούμαστε τονίζοντας τα  εξής :

 Α) Αρχικά δηλώνουμε ότι συμμεριζόμαστε την αγωνία για την αδειοδότηση της μονάδας, άλλωστε υπενθυμίζουμε  ότι για να  φτάσουμε στο σημείο να έχουμε σχετική απάντηση από το Υπ. Εργασίας που έδινε διέξοδο στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η διοίκηση του Δήμου την περίοδο 2011-14 (Το θεσμικό πλαίσιο εμπόδιζε το Δήμο να ενσωματώσει τη λειτουργία του γηροκομείου στο ΝΠ), χρειάστηκαν τουλάχιστον τρεις παρεμβάσεις της διοίκησης του δήμου την περίοδο 2015-19 στο ΥΠ.ΕΣ και το  Υπ. Εργασίας.

 Β) Ωστόσο πιστεύουμε ότι ο καθορισμός του ΝΠΔΔ ως φορέα λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, θα δημιουργήσει αδιέξοδο στην προσπάθεια πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού. Γιατί το ΝΠΔΔ δεν έχει τα αναγκαία έσοδα που θα του δώσουν την δυνατότητα τροποποίησης του ΟΕΥ, έτσι ώστε να συμπληρώσει αρχικά τις  αναγκαίες θέσεις εργασίας και εν συνεχεία να τις προκηρύξει για να προσληφθεί το απαραίτητο για την λειτουργία της μονάδας προσωπικό. Αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε την προηγούμενη διοίκηση του δήμου να προχωρήσει στην  τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ικαρίας με την 195/2018 απόφαση Δ.Σ, αφού εκεί το επέτρεπαν τα οικονομικά δεδομένα. Δημιουργώντας σχετική υπηρεσία και ανοίγοντας ταυτόχρονα  τις αναγκαίες θέσεις προσωπικού που χρειάζεται για να λειτουργήσει η Μονάδα.

 Γ) Συνεπώς προτείνουμε να απευθύνουμε ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου και του ΥΠ.ΕΣ, ώστε να εξασφαλίσουμε την διαβεβαίωση για την δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων ως υπηρεσίας του Δήμου (όπως των λουτροκαταστημάτων των ιαματικών πηγών), ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να αδειοδοτηθεί  η λειτουργία της μονάδας. Σε διαφορετική περίπτωση επιθυμούμε την διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει ρύθμιση που θα δίνει την δυνατότητα στο ΝΠΔΔ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ”, να τροποποιήσει τον ΟΕΥ, έτσι ώστε να συμπληρώσει τις  αναγκαίες θέσεις εργασίας.

  Με αυτό σκεπτικό τοποθετούμαστε δηλώνοντας υπερ της πρότασης τροποποίησης της  συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ”, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας.  Ταυτόχρονα κάνουμε καθαρό ότι αναμένουμε την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης της  τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ικαρίας   με βάση την 195/2018 απόφαση του Δ.Σ. Πιστεύοντας ότι αν δεν διασφαλιστούν αυτά, υπονομεύεται ο στόχος της λειτουργίας της μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων από τον δήμο Ικαρίας, και κάθε αλλη επιλογή δεν συμβαδίζει με το σχέδιο δράσης που καθόρισε το δημοτικό  συμβούλιο (με τις ψήφους της ΠΕΑ ,της ΛΑΣ, και της ΑΣΠΙ) στην 36/2015 απόφαση του, σχέδιο που υλοποιείται τμηματικά από το 2016 μέχρι και σήμερα.

 Τέλος τονίζουμε ότι μόνο έτσι θα  αποφύγουμε το ενδεχόμενο,  το επόμενο διάστημα να συζητάμε στο Δ.Σ την παραχώρηση της λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε Κοιν.Σ.Επ η Μ.Κ.Ο.  Εξέλιξη που σηματοδοτεί  και στις δυο περιπτώσεις (είτε ευθέως είτε εμμέσως) την ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας, στην μοναδική προνοιακή δομή για ηλικιωμένους, που προσπαθεί να δημιουργήσει ο δήμος στην Ικαρία. Ενδεχόμενο με το οποίο κάνουμε καθαρό  από σήμερα ότι διαφωνούμε.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος  Λαρδάς

Αρέσει σε %d bloggers: