Η Λαϊκή Συσπείρωση για την πρόταση ένταξης του δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ Χίου.

Αρχικά δεν κρίνουμε αρνητικά την πρόταση για την ένταξη του δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ Χίου, και την πρόταση να εξετάσουμε την δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων της Ικαρίας στην Χίο, ως μεταβατική λύση -όπως προτείνει η εισήγηση σας- μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες υποδομές στην Ικαρία για την τελική διάθεση τους.  Η πρόταση αυτή ανοίγει μια νέα σελίδα στο πολυσέλιδο τεύχος της ιστορίας της  διαχείρισης των απορριμμάτων της Ικαρίας, και  δίνει μια προσωρινή διέξοδο στο θέμα της παύσης λειτουργίας των δυο ΧΑΔΑ του νησιού. Πρόταση  σε κάθε περίπτωση καλύτερη από την πρόταση της προσωρινής αποθήκευσης μετά από δεματοποίηση των απορριμμάτων, όπως πρότεινε στον ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου τόσο η διοίκηση της περιφέρειας το 2011-14   όσο και η διοίκηση της περιόδου 2014-19.  Επίσης είναι ποιο λειτουργική από την πρόταση της μεταφοράς των απορριμμάτων της Ικαρίας στον ΧΥΤΑ των Φούρνων, όπως πρότεινε το «Οριστικό Σχέδιο Δράσης για την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ» (Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – ΦΕΚ 1081 Τ.Β – 9/6/2015). Ένα ΧΥΤΑ που δεν λειτούργησε ποτέ, λόγο πρακτικής αδυναμίας του δήμου Φούρνων.

Να θυμίσουμε πως απέναντι σε αυτά τα δυο σχέδια  τοποθετήθηκε αρνητικά η προηγούμενη διοίκηση του δήμου Ικαρίας, τόσο κατά την διαδικασία διαβούλευσης  του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου (161/2014 & 52/2016 αποφάσεις Δ.Σ), όσο και στην διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΧΑΔΑ στο Αιγαίο (Έγγραφο δήμου Ικαρίας Αρ. Πρωτ: 2.935 –28/4/2015)Δυστυχώς και στις  δυο περιπτώσεις η άποψη του δήμου Ικαρίας δεν έγινε δεκτή ούτε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ούτε από τα Υπουργεία Εσωτερικών, περιβάλλοντος, Οικονομίας – Υποδομών. Δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος των ΧΑΔΑ στο Αιγαίο. Ενώ σε καμία  περίπτωση δεν δόθηκε απάντηση σχετικά με την κάλυψη του πρόσθετου κόστους.  Σήμερα παρατηρούμε μια διαφορετική αντιμετώπιση -με βάση οσα αναφέρονται στην εισήγηση σας- που διαμορφώνει νέα δεδομένα, σε ότι αφορά την θεσμική διάσταση του θέματος της παύσης λειτουργίας των δυο ΧΑΔΑ του νησιού, και δίνει μια προοπτική που έχει και πρακτικά πεδίο εφαρμογής (μεταφορά απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα με δυνατότητα υποδοχής στον ΧΥΤΑ)

Ωστόσο πριν πάρει το Δ.Σ κάποια σχετική απόφαση πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν μια τέτοια απόφαση τόσο τα θεσμικά όσο και τα οικονομικά.  Αναλυτικότερα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται η έγγραφη έγκριση από το ΥΠΕΝ –που όπως λέτε στην εισήγηση σας ενθαρρύνει αυτή την πρόταση- για την μεταφορά των απορριμμάτων στην Χίο αφού αυτή η πρόταση σε επίπεδο σχεδιασμού δεν υπάρχει ούτε στον ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, ούτε στο «Οριστικό Σχέδιο Δράσης για την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ» που έχει εκπονήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Επίσης πρέπει να έρθει ολοκληρωμένη πρόταση στο Δ.Σ για το κόστος αυτής της δραστηριότητας σε ετήσια βάση, πέρα από το κόστος της συμμετοχής μας στο μετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ Χίου. Μικρότερης σημασίας αλλά όχι αμελητέο είναι και το θέμα της συμμέτοχης του δήμου στο Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ Χίου (πόσοι αντιπρόσωποι και αν έχουν εκπροσώπηση και οι παρατάξεις της μειοψηφίας)

Ξεκάθαρο πρέπει να είναι και το χρονοδιάγραμμα αυτής της δραστηριότητας (ποτέ προβλέπετε να ξεκινήσει) αλλά και το βάθος χρόνου της διάρκειας της (μέχρι πότε) , αφού η αναφορά στην εισήγηση σας της έκφρασης περί «μόνιμης υποδοχής των απορριμμάτων της Ικαρίας στην Χίο» πιστεύουμε ότι υπονομεύει την τύχη της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Επίσης για να εκπονηθεί ένα σχέδιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει μια από κοινού συζήτηση του Δήμου (με διαπαραταξιακη εκπροσώπηση) και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ώστε να καθοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα ενεργειών (π.χ επανέκδοση περιβαλλοντικών όρων, θα υποβληθεί νέα πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΠΑΑ του ΕΣΠΑ η θα προχωρήσει η αξιολόγηση της πρότασης που έχει κατατεθεί από δήμο και  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το 2017,κλπ)

Τέλος χρειάζεται να διευκρινιστούν τα εξής σημεία : Στην εισήγηση αναφέρεται ότι εκτός από την πρόταση συμμετοχής των δήμων Ικαρίας και Φούρνων σε επόμενη φάση θα ενταχτούν κι οι δήμοι της Σάμου, όλα αυτά με την ενθάρρυνση του ΥΠΕΝ, αυτό όμως βρίσκεται  σε αντίφαση με τον σχεδιασμό για ένα ΦΟΔΣΑ ανά διαχειριστική ενότητα, και δεν λαμβάνει υπ, οψιν την αδυναμία λειτουργίας του ενός ΦΟΔΣΑ ανά Περιφέρεια που ίσχυε με τον προηγούμενο σχεδιασμό  και τροποποιήθηκε πριν λίγα χρόνια ακριβώς για αυτό το λόγο. Αφού  για πρώτη φορά προτείνεται να γίνει ο δήμος Ικαρίας μέλος ενός φορέα που έχει την μορφή Α.Ε (θυμίζουμε ότι οι ενέργειες που είχαν γίνει παλιότερα αφορούσαν ένα ΦΟΔΣΑ με την μορφή του συνδέσμου), πρέπει να είναι ευδιάκριτη η σχέση του δήμου με τον ΦΟΔΣΑ σε ότι αφορά  δυο ζητήματα όπως η δημιουργία των αναγκαίων έργων για το νησί της Ικαρίας που δεν προβλέπουν την ενεργειακή αξιοποίηση (καύση), καθώς και ότι κανένα έργο δεν θα γίνει με ΣΔΙΤ, γιατί και στις δυο αυτές περιπτώσεις έχουμε είτε ευθέως είτε εμμέσως, ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Κατόπιν αυτών εγκρίνουμε αρχικά την πρόταση για την ένταξη του δήμου Ικαρίας στο ΦΟΔΣΑ, και προτείνουμε αφού πρώτα διευκρινιστούν όλες οι προαναφερθείσες παράμετροι, δίνοντας την απαραίτητη ενημέρωση στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να τοποθετηθούν για ένα θέμα που θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση των απορριμμάτων.                Να επανέλθουμε εντός του τρέχοντος έτους σε επόμενη συνεδρίαση ώστε να πάρουμε τις σχετικές αποφάσεις που θα αφορούν : α) Το κόστος της συμμέτοχης μας στο μετοχικό  κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ Χίου, β) Το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων,   γ) Το κόστος της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού για την μεταφορά των απορριμμάτων, δ) Το κόστος τελικής διάθεσης στον ΧΥΤΑ Χίου.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος  Λαρδάς

Αρέσει σε %d bloggers: