Τοποθέτηση  για  το Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  2023

Κύριε  Πρόεδρε , Κύριε  Δήμαρχε , Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι

Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι η συζήτηση για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος  και του Προϋπολογισμού από το 2019 και μετά, έχει  γίνει με ευθύνη της κυβέρνησης πρώτα και κύρια μια τυπική διαδικασία αφού μετά την κυβερνητική ρύθμιση της Ν.Δ (Ν.4623/2019, άρ.12, παρ.1β) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού. Απορρίπτονται «apriori» ως άκυρες οι ψήφοι κατά του προτεινομένου σχεδίου Π/Υ της Διοίκησης, ακόμα και αν κατατεθεί ολόκληρο σχέδιο Π/Υ.  Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρεί εγκεκριμένο ένα Π/Υ ακόμη κι αν τον υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.

Με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία για την σύνταξη ενός τεχνικού προγράμματος ως σχέδιο αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του νησιού, και η σύνταξη ενός σχεδίου προϋπολογισμού έτσι ώστε να  μπορεί πρώτα και κύρια ο Δήμος να λειτουργήσει. Μετατρέπεται σε μια αναγκαία εκ της νομοθεσίας διαδικασία αλλά προσχηματική, αφού η εμπειρία των τελευταίων ετών αποδεικνύει ότι ακόμα και επιμέρους προτάσεις των υπόλοιπων παρατάξεων δεν γίνονται δεκτές κατά την συζήτηση έγκρισης του τεχνικού προγράμματος  και του Προϋπολογισμού.

Οι Δήμοι, στο πλαίσιο αξιοποίησής τους ως εργαλεία του κράτους, που βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνία, δέχονται ολοένα και περισσότερες κρατικές και κεντρικές αρμοδιότητες, χωρίς αυτή η μεταφορά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, στοχεύοντας στη φοροαφαίμαξη και επιβάρυνση του λαϊκού εισοδήματος, και φυσικά χωρίς τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων, θέλουν να οδηγήσουν τους δήμους στην εμπορευματοποίηση δομών και υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς ευθύνης των Δήμων, όπως η καθαριότητα, το πράσινο, η αυτεπιστασία, οι κοινωνικές, πολιτιστικές δομές, αξιοποιώντας τελικά τη λειτουργία των Δήμων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, καταργώντας ταυτόχρονα των κοινωνικό τους χαρακτήρα μετατρέποντας τους τελικά σε έναν αντιδραστικό μηχανισμό.

Με αυτά τα κριτήρια από πλευράς Ε.Ε, Κυβέρνησης, ΚΕΔΕ μια σειρά έργα θεωρούνται επιλέξιμα ή μη από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ αν έχουν ενδιαφέρον για το μεγάλο κεφάλαιο.  Είναι χαρακτηριστική η παντελής έλλειψη έργων που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση, κλπ.

    Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι, σχετικά με την εισήγηση της διοίκησης για  την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του 2023, επισημαίνουμε τα εξής :

  Συζητάμε χωρίς καμία αναφορά στο πολιτικό περιβάλλον και την χρονική συγκυρία που καθορίζουν τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία διαμορφώνουν την δυνατότητα σύνταξης ενός τεχνικού προγράμματος που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες του νησιού .

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί το σχεδιασμό των έργων του Δήμου μας για τη χρονιά που έρχεται και θα έπρεπε να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ανάγκες του Ικαριακού λαού, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού και των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, με την ταυτόχρονη χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

   Αυτό όμως κανείς δεν μπορεί να το διακρίνει στην πρόταση της διοίκησης του δήμου Ικαρίας. Έκτος αν η πολιτική της διοίκησης χαρακτηρίζεται από την προχειρότητα και την αοριστία, που διακρίνει την πρόταση που καταθέσατε στο Δ.Σ.

Παραθέτουμε ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία από το τεχνικό πρόγραμμα  του 2023, στον Δήμο Ικαρίας  :

  • Αρχικά μια πρόχειρη ματιά δείχνει ότι δεν εκτελέστηκε ούτε το ένα τρίτο όσων σχεδιάσατε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2022. Αυτό άλλωστε τεκμηριώνεται και από τα στοιχεία του υπό έγκριση προϋπολογισμού που θα ακολουθήσει και αποτυπώνουν ότι στην Υπηρεσία τεχνικών έργων, απορροφήθηκε μόνο το 23,5% με πρόβλεψη για απορρόφηση στο 35% στις 31/12/2022. Ενώ σε μια σειρά εγγραφές (π.χ τις Υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού στις Υπηρεσίες Ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  και στις Λοιπές Υπηρεσίες Έργα και δράσεις από ΠΔΕ) δεν απορροφήθηκε τίποτα από τα συνολικά 14.512.104, με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στις 31/12/2022  0%..Άραγε δεν ήταν αναγκαίο να εκτελεστούν τα μισά τουλάχιστον από όσα προγραμματίστηκαν πέρσι τέτοια εποχή ;
  • Περιμέναμε να έχουμε στην σημερινή συνεδρίαση μια σχετική εικόνα ως προς την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος του 2022. Τι έχει δημοπρατηθεί, τι έχει συμβασιοποιηθεί, τι εκτελείται, τι ολοκληρώθηκε και υπάρχει η εγγραφή γιατί δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή του. Δυστυχώς αυτή η εικόνα για μια ακόμα φορά δεν δόθηκε,ίσως για να μην χαλάσει το αφήγημα της διοίκησης για την «αποτελεσματικότητα» που επικαλείται….
  • Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ η ΣΑΤΑ από ΠΟΕ (1.173.571) δηλαδή 2,7 ετήσιες επιχορηγήσεις δεν εκτελέστηκαν . Άραγε έχουμε την πολυτέλεια να μην αξιοποιούμε τόσα χρήματα;
  • Ένα μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος (9.635.489) δηλαδή το 51% των χρηματοδοτήσεων που έχουν εγγραφές στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 αφορούν χρηματοδοτήσεις που εξασφάλισε η προηγουμένη διοίκηση του δήμου Ικαρίας, και μέχρι σήμερα τρία χρόνια μετά δεν έχουν υλοποιηθεί !!!!!
  • Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023, απομένει  αδιάθετο ένα  μεγάλο ποσό από την ΣΑΤΑ του 2023 (230.000). Άραγε γιατί συμβαίνει αυτό όταν για μια ακόμα χρονιά στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου δεν βρίσκει θέση ούτε το 10% των προτάσεων των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων;

Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,

Πολλά θα  μπορούσαν να αναφερθούν για τις αναντιστοιχίες που υπάρχουν από τις υπαρκτές ανάγκες και την εισήγηση της διοίκησης του δήμου για την διασφάλιση ενός ελαχίστου προϋπολογισμού σε κάθε  τοπική κοινότητα.

   Καθώς και για το γεγονός ότι για μια ακόμα χρονιά στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου δεν βρίσκει θέση ούτε το 10% των προτάσεων των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων.

Ωστόσο αυτή η συζήτηση όσο και η προσπάθεια να συμβάλουμε στην κατάρτιση ενός σχεδιασμού αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του νησιού,  με μια σειρά προτάσεις που αποτελούν κατά την άποψη μας απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις σε μια σειρά τομείς που αφορούν την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας  των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

  Μετατίθεται κατά την συζήτηση της 1ης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού, όταν  -όπως αναγνωρίζετε και στην εισήγηση σας- θα υπάρχουν τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα (με τα υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους) που θα κληθεί ο δήμος Ικαρίας  στο σύνολο του  (Διοίκηση και υπηρεσίες) να σχεδιάσει  την κατανομή  και  την αξιοποίηση τους .

Με αυτό το σκεπτικό, και για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, καταψηφίζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023. 

Αρέσει σε %d bloggers: