Για τις αντισυνταγματικές διατάξεις των νόμων 4623/19 και 4625/19

Συμμόρφωση της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ.

Κύριε Πρόεδρε

Ασφαλώς γνωρίζετε ότι  με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν:

Α) Τον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών  των ΟΤΑ 

Β)Την μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα Συμβούλια  στις Οικονομικές Επιτροπές.

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (2/12/22), που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των νόμων 4623/19 και 4625/19 που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ, με τους οποίους στο όνομα της «κυβερνησιμότητας» έδωσε με το έτσι θέλω τεχνητή πλειοψηφία στην παράταξη του περιφερειάρχη ή του δημάρχου, στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε), στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στις άλλες επιτροπές, όπως και στα Νομικά Πρόσωπα Περιφερειών και δήμων, που δεν την είχαν στο λαό και μετέφερε μια σειρά σημαντικές αρμοδιότητες από τα συμβούλια σ’ αυτές τις επιτροπές(πχ προσλήψεις, διαγωνισμοί).

Επιβεβαιώνει την κριτική της “Λαϊκής Συσπείρωσης” (και άλλων παρατάξεων) στους σχετικούς νόμους, με τους οποίους είχαμε διαφωνήσει και καταγγείλει ότι “αποξηλώνουν” το Δημοτικό Συμβούλιο από σοβαρές αρμοδιότητες που δίνονται σε Επιτροπές που έχουν ήδη αρνητικά διαμορφωμένο συσχετισμό υπέρ της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.

Μετά την   απόφαση αυτή της  Ολομέλειας   του ΣτΕ η Δημοτική Αρχή όφειλε  να λειτουργήσει στην Οικονομική Επιτροπή με αίσθημα δημοκρατικής  ευθύνης σεβόμενη  την απόφαση  του  ΣτΕ και  να σταματήσει   να ασκεί  τις αρμοδιότητες  που  ανήκουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις έχουν μεταβιβαστεί με τους αντισυνταγματικούς νόμους του 2019.

Ως “Λαϊκή Συσπείρωση” ζητάμε τα σοβαρά θέματα να συζητιούνται στα Δημοτικά Συμβούλια και όχι στην Ο.Ε και στις άλλες επιτροπές. Δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι τα μέλη μας που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μέχρι τότε θα παρακολουθούν τις Επιτροπές αλλά δε θα συμμετέχουν σε καμία ψηφοφορία. Παράλληλα θα εξετάσουμε και το ενδεχόμενο προσφυγής για την νομιμότητα των ποιο σοβαρών από αυτές τις αποφάσεις.

Επειδή όμως διαπιστώνουμε ότι αν και ζητήθηκε αυτό από τον εκπρόσωπο μας στην οικονομική επιτροπή (24η συνεδρίαση 12/12/2022) η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να λειτουργεί αγνοώντας προκλητικά την σημαντική αυτή απόφαση του ΣτΕ.

Οι κάτωθι  Σύμβουλοι ζητάμε  (αν δεν τροποποιηθεί η στάση της Δημοτικής Αρχής από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση των αρμόδιων οργάνων),  τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος (Άρθρο 95.2  Ν.3463/2006 – Άρθρο 67.2  Ν.3852/2010 – Άρθρο 74.2 N. 4555/2018), έτσι ώστε να τοποθετηθούν για το θέμα όλες οι δημοτικές παρατάξεις και να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ σχετικά με την συμμόρφωση της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 2377/2022  απόφαση της Ολομέλειας του  ΣτΕ .

 

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

Λαρδάς Νικόλαος

Κουντούπης Στυλιανός

Καρούτσος Φανούριος

Κόχιλας Σωτήριος

Τέσκος Σπύρος

Καλογερής Γεώργιος

Λαρδά- Καρίμαλη  Βασιλεία

Πρόταση που κατατέθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ (15/2022) 27/12/2022.

Αρέσει σε %d bloggers: