Σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Ικαρίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Νησιών NESOI

Αρχικά κρίνουμε ως θετική εξέλιξη ότι η δημοτική αρχή μετά από δυο χρόνια αναγκάστηκε να δώσει επιτέλους μια επίσημη απάντηση σε ένα έστω από τα δεκάδες ερωτήματα που της έχει απευθύνει η Λαϊκή Συσπείρωση.

Σε ότι αφορά την  ιστορία της υπόθεσης υπενθυμίζουμε ότι  με ερώτηση μας στις 9/8/2021 (σχετικο 1) ζητούσαμε ενημέρωση από την δημοτική αρχή για το τι γνωρίζει  σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Νησιών NESOI και τον Ενεργειακό σχεδιασμό για καθαρή ενεργειακή μετάβαση στην Ικαρίαπου περιλαμβάνεται στις επιλεγμένες δράσεις της 1ης Πρόσκλησης του NESOI.  Με δεδομένο ότι μέχρι και τότε κανείς δεν έχει ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και πολύ περισσότερο την τοπική κοινωνία,  για τον Μηχανισμό, την πρόταση που υποβλήθηκε και τι περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός.

Στην απάντηση του κ. Δήμαρχου, που λάβαμε δέκα μέρες αργότερα και κοινοποιήθηκε και στα τοπικά ΜΜΕ (σχετικο 2),  η μόνη σαφής απάντηση που πήραμε είναι ότι η πρόταση υποβλήθηκε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής (σχετικο 3), πέρα από τις γενικολογίες, τους «οραματισμούς» και τους υπαινιγμούς κατά της ΛαΣ, ο κ. Δήμαρχος στην απάντησή του δεν αναφέρει τίποτα για την ταμπακιέρα. Αντίθετα δεν απαντάει στα καίρια ερωτήματα που του έθεσε η ΛαΣ. Ερωτήματα που διατυπώθηκαν με υπευθυνότητα και με πρόθεση ουσιαστικής διερεύνησης των δυνατοτήτων αυτόνομης αειφόρου ανάπτυξης για την Ικαρία.

Συνεπώς αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε ώστε να διευκρινιστούν όσα σημεία αυτής της υπόθεσης χρειάζονται περισσότερα επίσημα στοιχεία.

Αρχικά στην απάντηση του ο κ.Δήμαρχος λέει ότι του προκαλεί αλγεινή εντύπωση η ερώτηση μας, αλλά θεωρεί περιττό να ενημερώσει γιατί μέχρι σήμερα (8 μήνες μετά) δεν έχει ενημερώσει κανέναν για το τι περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός.   

Αναφέρεται στην 158-2020απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση υποβολής πρότασης στον Μηχανισμό NESOI» αλλά ξεχνάει να αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ποτέ δεν μπήκε στην κρίση όλων των μελών της Οικονομικής επιτροπής. Αφού στην 30η συνεδρίαση (11-12-2020) που έγινε με τηλεδιάσκεψη και με παρόντα μόνο τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης, το θέμα συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, και στην πρόσκληση το μόνο θέμα που υπήρχε αφορούσε την έγκριση του ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας που συνοδεύει τον ετήσιο προϋπολογισμό).

  Συγκαλείται δηλαδή η Ο.Ε στις 11/12/20  (σχετικο 4) με ένα μόνο τυπικό θέμα, και λαμβάνει απόφαση για ένα τόσο σοβαρό  θέμα, με την αιτιολογία ότι έληγε  η προθεσμία υποβολής στις 18/12/2020.  Αλήθεια κανείς από την διοίκηση του δήμου δεν ήξερε πότε λήγει η προθεσμία υποβολής της πρότασης ώστε να προγραμματίσει έγκαιρα την συζήτηση της έγκρισης ?

Να σημειωθεί ότι, πέρα από τον νομότυπο χαρακτήρα της απόφασης που επικαλείται,  ο κ. Δήμαρχος και πρόεδρος της Ο.Ε, δεν θεώρησε μέχρι σήμερα σκόπιμο να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο  για την ενέργειά του αυτή, όπως όφειλε (παρ. 2 και 3 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 40 του ν.4735/2020, το οποίο επιλεκτικά αναφέρει).

Αυτά ως προς την διαδικασία υποβολής της πρότασης, ως προς την ουσία του θέματος, αξίζει να τονιστούν τα εξής σημεία :

 • Στην 158-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται ότι το «πρόγραμμα» υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΕΚΕΤΑ, γεγονός που τελικά επιβεβαιώνεται από το ότι ως σύνδεσμος του ENERSIK(κωδική ονομασία του προγράμματος που τελικά εγκρίθηκε για την Ικαρία) αναφέρεται στέλεχος του συγκεκριμένου ερευνητικού κέντρου. Σήμερα όμως ο κ. δήμαρχος αναφέρει το «Δίκτυο Δάφνη» σαν συντελεστή .
 • Επίσης στην 158-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης θα βασίζεται στον υφιστάμενο υβριδικό σταθμό, ο οποίος όμως εξακολουθεί να υπολειτουργεί, χωρίς να συμβάλει ουσιαστικά στο δίκτυο της Ικαρίας. Ποιος είναι ο λόγος που δεν αναφέρεται το υβριδικό έργο «ΝΑΕΡΑΣ» στο εγκριθέν πρόγραμμα ENERSIK?
 • Αν εστιάσουμε στην υποβολή της αίτησης-πρότασης θα διαπιστώσουμε ότι, ο μηχανισμός NESOI έχει εκδώσει ένα λεπτομερές «εγχειρίδιο προς τον αιτούντα»36 σελίδων που περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν και κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, μέχρι την υποβολή της (σύνδεσμος). Το πρότυπο της αίτησης επίσης είναι πολυσέλιδο και περιλαμβάνει σχεδόν 100 διαφορετικά πεδία για συμπλήρωση. Ορισμένα από αυτά μάλιστα απαιτούν λεπτομερείς περιγραφές, από 1000 έως και 5000 λέξεις (σύνδεσμος). Η συμπλήρωση της αίτησης φαίνεται ότι απαιτεί, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, εμπλοκή πολλών παραγόντων και φορέων, ειδικά από την τοπική κοινότητα. Παραμένει συνεπώς χωρίς απάντηση το ερώτημα ποιοι, πού και πότε συνέταξαν την αίτηση για την ένταξη στο NESOI του προγράμματος ENERSIK  της Ικαρίας, τη στιγμή που στο νησί γνώριζαν για το θέμα μόνο πέντε άνθρωποι, όλοι μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης στον Δήμο και την Ο.Ε;

Θα απαντήσει κάποιος υπεύθυνα και επίσημα για όλα αυτά;

 Τέλος λόγω του ότι η διοίκηση του δήμου επιμένει να διαστρεβλώνει συστηματικά τις θέσεις της ΛαΣ, είτε σε ζητήματα που αφορούν στην περίοδο 2015-2019 (όταν η ΛαΣ ήταν δημοτική αρχή) είτε σε σημερινές θέσεις της. Τονίζουμε ότι  τα εξής :

 • Λέει ο κ. Δήμαρχος … «αφού ουδέποτε ασχοληθήκατε με κάθε μορφής αναπτυξιακή προσπάθεια στο νησί.» Να θυμίσουμε ότι αν ο δήμος Ικαρίας μπορεί σήμερα και εκτελεί μια σειρά έργα αυτά οφείλονται στην «αντιαναπτυξιακή» προσπάθεια της προηγουμένης διοίκησης να αποσπάσει από την Κυβέρνηση, και την Ε.Ε. πόρους, όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν ζωτικές λαϊκές ανάγκες (σχετικό 5). Στη διάρκεια της θητείας μας έχουμε εξασφαλίσει έργα συνολικού Π/Υ 14.964.614,89€, από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο (ΕΣΠΑ -ΠΔΕ- Φιλόδημος- Ειδικό αναπτυξιακό, κλπ) που υλοποιούνται σήμερα. Παράλληλα έχουμε υποβάλει προτάσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 26.581.057,97€.
 • Να θυμίσουμε επίσης ότι αυτούς τους οποίους εγκαλεί ο κ. Δήμαρχος ως αδιάφορους για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς έχουν καταθέσει από το 2011 την πρόταση τους σχετικά με τους σχεδιασμούς στο νησί (σχετικο 6). Είχαν υποβάλει  παλιότερα πρόταση  με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ για τον χαρακτηρισμό του Γεωθερμικού Πεδίου του Δήμου και την εκτέλεση πιλοτικών έργων τηλεθέρμανσης με την κοινοπραξία ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ (Εθνικό Αστεροσκοπείο – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών – Institute for Energy Technology της Νορβηγίας – Iceland Geosurvey της Ισλανδίας), στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  Τέλος έχουν υποβάλει πρόταση για διεκδίκηση από το Υπουργείο περιβάλλοντος&ενέργειας της παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού για τα γεωθερμικά πεδία: α) Θερμών, β) Αγίου Κηρύκου,  γ) Λευκάδας, δ) Αγίας Κυριακής.  Πρόταση που αν και έγινε ομόφωνα αποδεκτή με την 47/2021 απόφαση Δ.Σ – δεν έχει μέχρι σήμερα απασχολήσει την διοίκηση του Δήμου. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά απαντούν με το πλέον πειστικό τρόπο στην  κουβέντα που γίνεται για το ότι δήθεν «απορρίπτουμε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις λόγω του πολιτικού προσανατολισμού μας», και να μην χρειαστεί να επανέλθουμε.
 • Λέει ο κ. Δήμαρχος … «για την ιστορία η τελευταία ανεμογεννήτρια στην Φυρήν – Άσπα τοποθετήθηκε επί Λαϊκής Συσπείρωση».  Να θυμίσουμε ότι για την τοποθέτηση της Α/Γ σε αντικατάσταση του παλιού Αιολικού πάρκου της ΔΕΗ είχαν ασχοληθεί 3 δημοτικές αρχές (συμπεριλαμβανομένης της ΠΕΑ) και είχαν ληφθεί 3 αποφάσεις Δ.Σ(Σχετικά 7-8-9). Επίσης πριν την τοποθέτηση της Α/Γ είχε προηγηθεί ανοιχτή διαβούλευση με τους κατοίκους. Σύμφωνα με την 169-2017 απόφαση Δ.Σ μειώθηκε η  εκμισθωμένη έκταση, αντικαταστάθηκαν  7 ανεμογεννήτριες με μια και αυξήθηκε το μίσθωμα, το οποίο με βάση την απόφαση του συμβουλίου πρέπει να διατεθεί για κοινωφελή έργα στην κοινότητα Περδικίου. Απόφαση που αναιρέθηκε ως προς το τελευταίο σκέλος –από την νυν δημοτική αρχή.  Καλό θα ήταν λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος, όταν αναφέρεται στο παρελθόν, να έχει στο μυαλό του τη λαϊκή έκφραση «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».
 • Λέει ο κ. Δήμαρχος…«Μήπως φοβόσαστε ότι δια της μελέτης για πρώτη φορά θα είναι σε θέση ο ίδιος ο δήμος μας, να ορίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις για την βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μακριά από κεντρικούς Φαραωνικούς σχεδιασμούς».  Ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμα φορά ότι ακριβώς επειδή ενδιαφερόμαστε για την πρόοδο, την αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, και αναγνωρίζουμε τη σημασία ενός Σχεδίου για τη Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια, επιμένουμε να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο, για  να καθορίσουμε το περιεχόμενο της πρότασης που θα δοθεί στους μελετητές. Μέσα από πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες, που εξασφαλίζουν όχι μόνο τη συνεργασία της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, αλλά και την πραγματική συμμετοχή των συλλογικών φορέων και των πολιτών της Ικαρίας. Εκτός και αν θεωρείτε ότι μόνο πέντε άνθρωποι, όλοι μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου εκπροσωπούν όλους τους Ικαριώτες, όπως με έπαρση δηλώνεται στην απάντηση σας.

   Συνοψίζοντας σχετικά με την συμμέτοχη του δήμου Ικαρίας στο NESOI, επισημαίνουμε τα εξής αδιαμφισβήτητα στοιχεία :

 • Δεν διαφωνούμε στην αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου που να δίνει λύσεις στην  προοπτική μιας «βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης»  και κάθε προσπάθειας που θα έχει σαν κίνητρο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.
 • Αυτή την στιγμή ωστόσο λόγω των χειρισμών της διοίκησης του δήμου (είτε από αμέλεια, είτε από άγνοια, είτε από δόλο) κανείς στην Ικαρία δεν γνωρίζει  τι περιλαμβάνει η πρόταση που έχουν υποβάλει στο  NESOI.
 • Η κοινωνία ενημερώθηκε για την ύπαρξη του NESOI και την συμμέτοχη του δήμου Ικαρίας μετά την παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης.
 • Πιστεύοντας ότι ο Ικαριακός Λαός δικαιούται να γνωρίζει τι συμβαίνει. Καλούμε την δημοτική αρχή  έστω και τώρα να δημοσιοποιήσει όλα τα σχετικά έγγραφα, για να μπορέσει ο καθένας, αφού ενημερωθεί, να τοποθετηθεί υπεύθυνα.
 • Καλούμε τέλος την δημοτική αρχή να φέρει  το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο,  σε δια ζώσης συνεδρίαση και σε ανοιχτό χώρο, ώστε  να είναι παρόντες όσοι πολίτες και συλλογικοί  φορείς της Ικαρίας ενδιαφέρονται, να καθορίσουμε από κοινού τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε να χρηματοδοτηθεί στο ENERSIK μέσω του NESOI.

 Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος

Κουντούπης Στυλιανός

Καρούτσος Φανούριος

Κόχιλας  Σωτήριος

 Τέσκος Σπύρος

Καλογερής Γεώργιος

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

 

 

 1. Ερώτηση ΛΑΣ (Αριθμός Πρωτοκόλλου 4837/9-8-2021)
 2. Απάντηση Δήμαρχου Ικαρίας (Αριθμός Πρωτοκόλλου 5108 / 19-8-2021)
 3. Απόφαση Ο.Ε 158-2020 (Έγκριση υποβολής πρότασης στον Μηχανισμό NESOI)
 4. Πρόσκληση 30ης συνεδρίασης 2020 Ο.Ε (Αρ. Πρωτ: 7382 / 8-12-2020)
 5. Η παρακαταθήκη της Λαϊκής Συσπείρωσης στον δήμο Ικαρίας(23/9/2019)    http://www.lasikarias.gr/i-parakatathiki-tis-laikis-syspirosis-ston-dimo-ikarias/
 6. Επικίνδυνα ενεργειακά σχέδια στην Ικαρία                                                     http://www.lasikarias.gr/epikindyna-energiaka-schedia-stin-ikaria/ 
 7. Απόφαση Δ.Σ 118-09 ανανέωση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες
 8. Απόφαση Δ.Σ 27-2013 Αίτημα ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε για εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στη θέση Φυρή Άσπα.
 9. Απόφαση Δ.Σ 169-17 Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Περδικίου.

       Αριθμός Πρωτοκόλλου  5273/ 25-8-2021

Αρέσει σε %d bloggers: