Σχετικά με την φίμωση των δημοτικών παρατάξεων

Στην  8η  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το 2022 συζητήθηκαν μετά από πρόταση της ΛΑΣ τα παρακάτω θέματα :

  • Διαμόρφωση θέσης του Δ.Σ Ικαρίας για την μεθοδική προσπάθεια του Υπ.ΕΣ για φίμωση των δημοτικών παρατάξεων.
  • Διαμόρφωση θέσης του Δ.Σ Ικαρίας για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στην  καθαριότητα των σχολείων την σχολική περίοδο 2022-23.
  • Διαμόρφωση θέσης του Δ.Σ Ικαρίας για την αναπροσαρμογή των τελών ελλιμενισμού σκαφών στο τουριστικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου.

Παραθέτουμε την τοποθέτηση μας σχετικά με την μεθοδική προσπάθεια του Υπ.ΕΣ για φίμωση των δημοτικών παρατάξεων.

Κύριε πρόεδρε – Κυρίες & Κύριοι σύμβουλοι 

Όπως ενδεχομένως ενημερωθήκατε από τη πρόσφατη και έντονη αρθρογραφία το Υπουργείο Εσωτερικών με το σχέδιο νόμου «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγράμματά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών». Μεθόδευσε ένα ακόμα πλήγμα στην λειτουργία των συλλογικών οργάνων της τοπικής διοίκησης, σε συνέχεια όσων έχει νομοθετήσει από τέλος του καλοκαιριού του 2019, όταν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις περιόρισαν κρίσιμες αρμοδιότητες των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού, υποβάθμισαν τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και κατήργησαν στην ουσία, την κυρίαρχη λαϊκή βούληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν λίγες εβδομάδες το ΣΤΕ με αποφάσεις, που εξέδωσε, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ωμή κυβερνητική επίθεση κατά του πλέον Δημοκρατικού θεσμού.

Αν και το ΣΤΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, πάρα ταύτα «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Αφού λίγες ημέρες αργότερα με την ψήφιση (μόνο από τους βουλευτές της Ν.Δ) του άρθρου 41, του ανώτερο νομοσχέδιου το ΥΠ.ΕΣ κατάργησε την δυνατότητα των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, να δύνανται, να θέτουν θέματα προ ημερησίας διάταξης.  Με την τραγική αιτιολογία της διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε, πως αυτό το κυβερνητικό κρεσέντο αυταρχισμού έχει, ως σκοπό τον αποκλεισμό κάθε διαφορετικής φωνής, την φίμωση των αιρετών και κατά συνέπεια και των πολιτών που τους εξέλεξαν και τέλος την δημιουργία ενός μονολιθικού ελεγχόμενου κράτους, που θα υπηρετεί τους λίγους και όχι το σύνολο της κοινωνίας.              

   Η στόχευση της κυβέρνησης της Ν.Δ δεν περιορίζεται στη φίμωση των παρατάξεων της μειοψηφίας. Αυτό που κυρίως επιδιώκουν είναι να αποστειρώσουν τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων από τις διεκδικήσεις και την αντίδραση του λαϊκού παράγοντα.

Πιστεύοντας ότι η στάση του Δήμου Ικαρίας απέναντι στο άρθρο 41  του Ν.4954/2022, αφού δεν εκφράστηκε με κανένα τρόπο από τη διοίκηση του δήμου, πρέπει να είναι απόφαση όλων των εκπρόσωπων των Ικαριωτων, ζητήσαμε (Αρ. Πρωτ: 3773/26-7-2022) να συζητηθεί το θέμα στην σημερινή συνεδρίαση έτσι ώστε να τοποθετηθούν για το θέμα όλες οι δημοτικές παρατάξεις.

Κατόπιν αυτών καλούμε τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις να εγκρίνουμε την επισυναπτόμενη πρόταση ψηφίσματος ώστε να διατηρηθεί το δικαίωμα των παρατάξεων να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο έχει ως εξής:

  «Όλες οι  κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων, με τις νομοθετικές τους ρυθμίσεις ισοπέδωσαν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδηγώντας στην πλήρη ευθυγράμμιση της λειτουργίας και χρηματοδότησης των δήμων και των Περιφερειών με τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων μακριά από τις λαϊκές ανάγκες. Αφού αφαίρεσαν από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια κύριες και βασικές αρμοδιότητες, αφού μετέτρεψαν τις Οικονομικές Επιτροπές και τα άλλα εκτελεστικά όργανα των δήμων και των Περιφερειών στα πλέον αποφασιστικά όργανα κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, τώρα η κυβέρνηση της Ν.Δ έρχεται να συμπληρώσει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο.

   Αρχικά εισηγήθηκε την κατάργηση της δυνατότητας του συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης να θέτει θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για να μη διαταράσσεται δήθεν η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.   Στη συνέχεια η κυβέρνηση προσπάθησε να “παγιδεύσει” τις αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει η σχετική διάταξη που προβλέπει ότι 48 ώρες πριν την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι επικεφαλής των παρατάξεων θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα να συμπεριληφθεί κάποιο θέμα στην ημερήσια διάταξη και   ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποφασίζει αν αυτό θα συμπεριληφθεί ή όχι. Αν γίνει αποδεκτό από τον πρόεδρο, θα συζητείται κανονικά.  Αν όχι, θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα συζητήσει τα θέματα αυτά, αλλά στο τέλος της συνεδρίασης, ή αν θα τα αναβάλει και θα γίνει ειδική έκτακτη συνεδρίαση σε 15 μέρες.  

Ωστόσο  και με τη νέα διάταξη παραμένει η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης να φιμώσει τη φωνή των τοπικών κοινωνιών. Αφού στην ουσία υποβιβάζεται η αξία της συζήτησης των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων και παρεμποδίζεται η παρέμβαση των μαζικών φορέων. Τόσο η αρχική ρύθμιση όσο και η τροποποιημένη κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.    

   Το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας διαφωνεί με την ανωτέρω ρύθμιση και καλεί :

  • Την κυβέρνηση να ανακαλέσει την σχετική διάταξη και να διατηρηθεί το δικαίωμα των δημοτικών παρατάξεων να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων
  • Την διοίκηση του δήμου να καταγγείλει τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις.
  • Τον πρόεδρο του Δ.Σ να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρο 41 του Ν.4954/2022.

Για  την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος   Λαρδάς

Το Δημοτικό  συμβούλιο τελικά με τις ψήφους των συμβούλων της ΛΑΣ  της ΑΣΠΙ της Ανεξάρτητης Πανικαριακής Κίνησης  και της Κοινωνίας των  Δημοτών  έκανε δεκτή κατά την πλειοψηφία  την πρόταση της ΛΑΣ (οι σύμβουλοι της ΠΕΑ εκτός από δυο ψήφισαν παρών …) .

Αρέσει σε %d bloggers: