Σχετικά με την αναπροσαρμογή των τελών ελλιμενισμού σκαφών στο τουριστικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου

Στην  8η  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το 2022 συζητήθηκαν μετά από πρόταση της ΛΑΣ τα παρακάτω θέματα :

  • Διαμόρφωση θέσης του Δ.Σ Ικαρίας για την μεθοδική προσπάθεια του Υπ.ΕΣ για φίμωση των δημοτικών παρατάξεων.
  • Διαμόρφωση θέσης του Δ.Σ Ικαρίας για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στην  καθαριότητα των σχολείων την σχολική περίοδο 2022-23.
  • Διαμόρφωση θέσης του Δ.Σ Ικαρίας για την αναπροσαρμογή των τελών ελλιμενισμού σκαφών στο τουριστικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου.

Παραθέτουμε την τοποθέτηση μας σχετικά με την πρόταση αναπροσαρμογής των τελών ελλιμενισμού σκαφών στο τουριστικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου.

Κύριε πρόεδρε – Κυρίες & Κύριοι σύμβουλοι 

Όπως ενημερωθήκατε πρόσφατα η διοίκηση του δήμου εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή την αναπροσαρμογή των τελών ελλιμενισμού σκαφών στο τουριστικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου, και σύμφωνα με την 130/2022 απόφαση της Ο.Ε  εγκρίθηκε νέος τιμοκατάλογος .  Όπως περιγράφεται στην συγκεκριμένη απόφαση ο καθορισμός των τελών του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας  έχει αρχικά γίνει με την 38a/2019 απόφαση της Ο.Ε και την 69/2019 απόφαση του Δ.Σ. Σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 4 και 6 του  κανονισμού λειτουργίας του καταφύγιου τουριστικών σκαφών Αγίου Κηρύκου, όπως εγκρίθηκε με την 23/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας (ΑΔΑ:7ΤΔΣΩΕ-ΤΨ2) .

Πιστεύοντας ότι η διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι απόφαση όλων των εκπρόσωπων των Ικαριωτων ζητήσαμε (Αρ. Πρωτ: 3773 /26-7-2022) να συζητηθεί το θέμα στην σημερινή συνεδρίαση έτσι ώστε να τοποθετηθούν για το θέμα όλες οι δημοτικές παρατάξεις .  Όπως περιγράφεται στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίστηκαν τα τέλη  χρήσης του καταφύγιου τουριστικών σκαφών Αγίου Κηρύκου ως εξής .

Α)  Τέλη για   παροχές υπηρεσιών :

 Είδος τέλους Τιμή
Τέλος για τη χρήση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τα σκάφη 0,25 €/KWH
Τέλος για τη χρήση παροχών νερού για τα σκάφη 1,00 €/μ3
Τέλος για λοιπές καταλήψεις περιορισμένης διάρκειας  (εκδηλώσεις) 500 €/ημέρα

 Β) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΣΚΑΦΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Μέχρι  6 μέτρα 3€ το μετρό
Μέχρι  8 μέτρα 6€ το μετρό
Μέχρι  10 μέτρα 7€ το μετρό
Μέχρι  12 μέτρα 9€ το μετρό
Μέχρι  15 μέτρα 10€ το μετρό

 

Στον  κοινόχρηστο  χώρο της χερσαίας ζώνης του καταφύγιου τουριστικών σκαφών Αγίου Κηρύκου επιτρέπεται η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Πανήγυρη 17ης Ιουλίου – Συναυλίες) με βάση την προτεινόμενη τιμή και όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στην 64/2016 απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό τελών χρήσης των Δημοτικών εγκαταστάσεων .
  • Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει τους χρήστες του καταφυγίου. Τα σκάφη είναι υπόχρεα στην καταβολή των πάσης φύσεως εισφορών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Επιβατηγά τουριστικά πλοία μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των 25 επιβατών, και γενικά πλοία που δεν χαρακτηρίζονται σκάφη άψυχης, καταβάλουν τέλη ελλιμενισμού σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο σκαφών ιδιωτικής χρήσεως αντιστοίχου ολικού μήκους.
  • Εφόσον τα σκάφη είναι πλαγιοδετημενα κατόπιν επιθυμίας των ιδιοκτήτων   (η κυβερνητών), με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμφωνία του προσωπικού του καταφυγίου, τα τέλη ελλιμενισμού προσαυξάνονται κατά 80%.
  • Τα τέλη προκαταβάλλονται και πρέπει να καλύπτουν την συμφωνηθείσα χρονική περίοδο.
  • Τα προκατεληφθέντα τέλη δεν επιστρέφονται αν το σκάφος αναχωρήσει νωρίτερα του συμφωνηθέντος χρόνου ελλιμενισμού του.

Κατόπιν αυτών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης του καταφύγιου τουριστικών σκαφών  Αγίου Κηρύκου,  η διοίκηση του Δήμου με την 130/2022 απόφαση της Ο.Ε εισηγείται την αναπροσαρμογή των τελών ελλιμενισμού σκαφών στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών, προτείνοντας την έγκριση  ενός τιμοκατάλογου φθηνότερου από τον εγκεκριμένο.

Υπενθυμίζουμε ότι η δημιουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών εξ αρχής στόχευε στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών που ενδιαφέρονται να διασφαλίσουν τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών τους.  Είναι σαφές ότι αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν αντιμετωπίζουν τα οικονομικά προβλήματα του μέσου Ικαριώτη, και είναι αν μη τι άλλο άστοχο να διαμορφώνει ο δήμος ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική για αυτούς , όταν δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο για την πλειονότητα των κάτοικων .

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι λίγα μέτρα δυτικότερα του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, υπάρχει «αλιευτικό καταφύγιο»  που διαχειρίζεται το Λιμενικό ταμείο με ευνοϊκότερο τιμολόγιο, για όσους πιστεύουν ότι το τιμολόγιο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών είναι ακριβό.

Πιστεύοντας ότι η μείωση των τιμών ελλιμενισμού στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Αγίου Κηρύκου –πριν καν ξεκινήσει η λειτουργία του–  δεν συμβάλει  ούτε στην διασφάλιση της οικονομικά βιώσιμης λειτουργικότητας του, ούτε στην αντιμετώπιση των επιδιώξεων των ιδιοκτήτων των πάσης φύσεως σκαφών να καταστρατηγήσουν, τον σκοπό της κατασκευής του καταφυγίου και τον κανονισμό λειτουργίας  που ομόφωνα έχει εγκρίνει το Δημοτικό συμβούλιο ( 23/2017 απόφαση του Δ. ΣΑΔΑ:7ΤΔΣΩΕ-ΤΨ2) .

  Κατόπιν αυτών αφού εκφράσουμε και σήμερα (σε συνέχεια όσων αναφέραμε στην τοποθέτηση  μας στην 14η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής 11/7/2022)   την διαφωνία μας με την εισήγηση της διοίκησης του Δήμου.

  Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, να τοποθετηθούν υπέρ τις διατήρησης του αρχικού τιμοκατάλογου και να επανεξεταστεί το θέμα ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου που θα έχει διαμορφωθεί  σαφέστερη  εικόνα. 

  Και να ζητήσουν την ανάκληση της 130/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ικαρίας .

     Για  την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

       Λαρδά – Καρίμαλη  Βασιλεία

 

Το Δημοτικό  συμβούλιο τελικά με τις ψήφους των συμβούλων της ΠΕΑ και τις ΑΣΠΙ έκανε δεκτή κατά την πλειοψηφία  την πρόταση αναπροσαρμογής των τελών ελλιμενισμού σκαφών στο τουριστικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου.

Αρέσει σε %d bloggers: