Σχετικά με την εκπαίδευση και την σχολική Στέγη του δήμου Ικαρίας

Με αφορμή την προεκλογική περίοδο και μια συζήτηση που δυστυχώς δεν γίνεται από κανένα άλλο, θέτουμε στην κρίση όλων ορισμένες σκέψεις και δεσμεύσεις απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ικαρίας.

Αρχικά όλοι – όσοι ενδιαφέρονται τουλάχιστον – πρέπει να γνωρίζουν τι περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο (1) που καθορίζει τις αρμοδιότητες αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν την παρέμβαση των δήμων στη λειτουργία των σχολείων. Στο τομέα της εκπαίδευσης, οι Δήμοι καλούνται να διασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Αυτό προσπαθούν να το επιτύχουν, «μεσολαβώντας» ανάμεσα στη κεντρική εξουσία και τα σχολεία, κατανέμοντας πόρους που διατίθενται είτε για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, είτε για συντηρήσεις, επισκευές και μικροεπεμβάσεις στα σχολικά κτίρια. Από το 2011 έχει μεταβιβαστεί  στους  δήμους και η αρμοδιότητα της καθαριότητας των σχολικών κτηρίων.

Στο πολιτικό λεξιλόγιο της χώρας μας τα τελευταία 20 χρόνια κυριαρχεί ο όρος «μεταρρυθμίσεις» που αναμφίβολα περιλαμβάνει και την εκπαίδευση. Πίσω από τη γοητεία της λέξης κρύβεται μια βαθιά αντιλαϊκή εκπαιδευτική πολιτική σ’ όλα τα επίπεδά της.  Στην εκπαιδευτική διαδικασία τα τελευταία χρόνια πράγματι η Τοπική διοίκηση έχει πιο ενεργή συμμετοχή, η εμπλοκή της όλο και δυναμώνει σ’ όλες τις βαθμίδες της.  Στρατηγικός στόχος για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας και με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. είναι να χρησιμοποιηθεί η Τοπική διοίκηση  ως μηχανισμός μέσω του οποίου θα χτυπηθούν τα δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων στην εκπαίδευση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ιδιωτικοποίησης, της υποβάθμισης του δημόσιου χαρακτήρα της, της διάσπασης του ενιαίου χαρακτήρα της, της κατηγοριοποίησής της στο όνομα της αποκέντρωσης.  Στα πλαίσια αυτά οι κυβερνήσεις «παραχωρούν» μια σειρά καθήκοντα του κράτους στην τοπική κοινωνία (δήμους, γονείς), με σκοπό την υπονόμευση του όποιου ενιαίου και δημόσιου χαρακτήρα είχε η εκπαίδευση. Με βάση αυτή την κατάσταση θέτουμε δυο ερωτήματα : 1) Τι είναι η αποκεντρωμένη εκπαίδευση ; 2) Ποια πρέπει να είναι τα αιτήματα της Τοπικής  διοίκησης  ;  Παρουσιάζοντας το σκεπτικό μας δίνουμε απάντηση μας στα ερωτήματα. Επισημαίνουμε αρχικά ότι η κεντρική φιλοσοφία των μεταρρυθμίσεων στοχεύει στην απομάκρυνση του κράτους από την παροχή κοινωνικών αγαθών και στην μεταφορά στα περιφερειακά και τα τοπικά όργανα, σοβαρών  κοινωνικών πολιτικών που «δεν πρέπει να τις ασκεί το κράτος».

Οι πολιτικές που προωθούνται και τις οποίες η Τοπική διοίκηση  πλέον εφαρμόζει, έχουν την εξής βάση: Τέλος στην έννοια του κοινωνικού αγαθού,  τέλος σε ότι γνωρίσαμε σαν Δημόσιο και Δωρεάν. Έτσι, όλα έχουν κόστος και το κόστος κάποιοι πρέπει να το πληρώσουν. Στην εκπαίδευση λοιπόν το κόστος είναι υψηλό και δεν υπάρχουν τα χρήματα για όλες τις ανάγκες. Άρα μέρος πρέπει να πληρωθεί από τους χρήστες. Το κράτος θα δώσει λιγότερα χρήματα για την εκπαίδευση. Η Τοπική διοίκηση θα κοστολογήσει τις υπηρεσίες και θα εισάγει τη λογική της συμμετοχής των χρηστών στα πάντα (ανταποδοτικότητα). Οι «δυνάμεις της αγοράς» θα πάρουν μέρος του εμπορευματοποιημένου κοινωνικού αγαθού.  Τρία παραδείγματα : 1. Το κράτος όλα αυτά τα χρόνια διώχνει από πάνω του αρμοδιότητες, τις μεταβιβάζει στην Τοπική διοίκηση και δεν της δίνει τους πόρους για να τις λειτουργήσει.  2. Πότε μπήκαν  τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς; Όταν τους πήρε η Τοπική διοίκηση. 3. Οι «προίκες» για το κεφάλαιο και τις Συμπράξεις Δημόσιου & ιδιωτικού τομέα . Είναι πρόκληση η κλιμακούμενη υποχρηματοδότηση της επισκευής και συντήρησης των σχολείων από τους Δήμους, όταν προκλητικά χρυσοπληρώνονται οι ιδιώτες των Συμπράξεων για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων που θα νοικιάζουν στο κράτος (2).                       

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση τα αιτήματα που κατά τη γνώμη μας επιβάλλεται να διεκδικούνται από την τοπική διοίκηση αλλά και το σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία  πρέπει έχουν την εξής κατεύθυνση :

 1. Να μη μεταβιβαστούν καθοριστικές αρμοδιότητες της εκπαίδευσης (π.χ. περιεχόμενο, χρηματοδότηση, εργασιακοί όροι κ.α.) στην Τοπική διοίκηση στα πλαίσια της λεγόμενης «αποκέντρωσης».
 2. Την καθιέρωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και Ενιαίου 12χρονου Βασικού Υποχρεωτικού Σχολείου καθώς και για Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση.
 3. Όχι στην άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση της Παιδείας, γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών.
 4. Να διπλασιαστούν οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση, και του τμήματος που διατίθεται στην Τοπική διοίκηση.
 5. Να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι δαπάνες για τη συντήρηση των σχολείων.
 6. Όχι στις συμπράξεις δημοσίου & ιδιωτικού τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η άσκηση της πολυσύνθετης αυτής αρμοδιότητας των Δήμων, εύλογα ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών, αντιμετωπίζει όμως ποικίλα προβλήματα, οφειλόμενα τόσο στις επιπτώσεις της γενικότερης παρατεταμένης κρίσης,  όσο και σε ειδικότερα φαινόμενα κρατικών αγκυλώσεων και ελλείψεων.  Ελλείψεων που, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, εμφανίζονται και πολλές φορές διαιωνίζονται σε όλους τους Δήμους, δυσχεραίνοντας τόσο την ίδια την εκπαιδευτική λειτουργία όσο και το έργο των οικείων τοπικών αρχών, αλλά και ελλείψεων που, ιδιαίτερα στην Ικαρία, επιτείνονται και προσλαμβάνουν δραματικές διαστάσεις.

Με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης», στο δήμο της Ικαρίας παραχωρήθηκαν – με την ευθύνη της συντήρησης και της λειτουργίας τους- 21 σχολεία όλων των βαθμίδων, με  18 κτίρια και 90 αίθουσες διδασκαλίας (μαζί με τους ανάλογους κοινόχρηστους χώρους). Παράλληλα μειώθηκε η οικονομική επιχορήγηση από το κρατικό προϋπολογισμό, για τις επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων (πάνω από 70%) και στις σχολικές επιτροπές το κονδύλι για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, που αφορά αναλώσιμα είδη, απορρυπαντικά καθαριότητας, φως, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση μειώθηκε κατά 60%. Την ίδια στιγμή το ελεγκτικό συνέδριο (μηχανισμός του κράτους που ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών των δήμων) κρίνει παράνομη (Πράξη 10/2017) την ενίσχυση των σχολικών επιτροπών από τον προϋπολογισμό του δήμου, με πόρους που δεν προέρχονται από αυτούς που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990.

Ενδεικτικά το ετήσιο ποσό για τις λειτουργικές ανάγκες που δίνεται για τα σχολεία του Δήμου μας στον προϋπολογισμό του 2023 είναι 115.120€ για όλα τα σχολεία της Ικαρίας όταν πριν το 2011 τα χρήματα που δινόταν μόνο για τα σχολεία της δημοτικής ενότητας του Αγίου Κηρύκου έφταναν τα 62.917€.   Ενώ το ποσό για την ετήσια συντήρηση σχολικών κτιρίων που φτάνει στο δήμο είναι 25.500€, όταν οι ανάγκες για συντήρηση προσεγγίζουν τουλάχιστον τις 500.000€, χωρίς να αντιμετωπίζονται το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια των ετών. (Ενδεικτικά μονό για το εξωτερικό βάψιμο των σχολείων χρειάζονται 200.000€)

Αυτό αποδεικνύει ότι η μετακύληση των ευθυνών για τα σχολικά κτήρια στους Δήμους,  που είναι πολιτική κατεύθυνση δεκαετιών, δεν αντιμετωπίζει τις ανάγκες του λαού μας για ασφαλείς και σύγχρονες σχολικές μονάδες. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η ύπαρξη ενός δημόσιου κρατικού φορέα που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα σχολικά κτήρια, με επαρκές επιστημονικό προσωπικό και αντίστοιχη χρηματοδότηση από το κράτος.

Στην προσπάθεια των προηγούμενων χρόνων (2015-2019) σε θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση αναδείξαμε προβλήματα που αφορούν την στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό – την μεταφορά των μαθητών – το σχολείο «ειδικής» αγωγής – την προσχολική αγωγή, κλπ. Αναδεικνύοντας παράλληλα τον χαρακτήρα των σχεδιασμών σχετικά με το «νέο σχολείο».               Η σημερινή διοίκηση (ΠΕΑ) δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση που να αφόρα τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού.

Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο βρεθήκαν  στο κέντρο της προσοχής μας οι ανάγκες των παιδιών μας. Καταβάλλοντας σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της σχολικής στέγης, με ανακαινίσεις, επισκευές και συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (Επισκευές στο 2ο  νηπιαγωγείο Αγ. Κηρύκου, που αντιμετώπισαν προβλήματα διάβρωσης, και καθιστούσαν το κτήριο επικίνδυνο. Έγιναν μικρές παρεμβάσεις στα κτήρια των δημοτικών και των νηπιαγωγείων  της  Δ.Ε Ευδήλου. Έγιναν εργασίες συντήρησης στο 1ο Δ.Σ Αγίου Κηρύκου. Έγιναν  εργασίες  συντήρησης  του  Δ.Σ Ξυλοσυρτιου. Βάφτηκαν το 1ο & το 2ο Δ.Σ  Αγ. Κηρύκου. Διαμόρφωση  προαύλιου χώρου του 2ου Δ.Σ Ραχών και κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ. Τοποθετήθηκαν προστατευτικά κάγκελα στο χώρο του 1ου Δ.Σ Ραχών. Διαμόρφωση προαύλιου χώρου του 2ου Δ.Σ Αγ. Κηρύκου.  Νέα αίθουσα διδασκαλίας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ραχών. Διαμόρφωση εισόδου Γυμνάσιου – Λυκείου Ραχών. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοπρατήθηκαν εργασίες  αποκατάστασης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγ. Κηρύκου.)

Ταυτόχρονα άνοιξε για πρώτη φορά στον δήμο Ικαρίας ο δρόμος της διεκδίκησης πόρων πέρα από τις ετήσιες θεσμοθετημένες, που όπως αναφέραμε νωρίτερα δεν επαρκούν  για την συντήρηση  των σχολικών συγκροτημάτων (18 για 21 σχολικές μονάδες), δρόμος που οδήγησε στην  έκτακτη χρηματοδότηση 450.000€ για επισκευές στα σχολικά κτήρια του δήμου Ικαρίας που δυστυχώς σήμερα 4 χρόνια μετά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες και υπάρχουν χρήματα που δεν έχουν καν δημοπρατηθεί…..  Πέρα από την αδυναμία της  σημερινής διοίκησης (ΠΕΑ) να υλοποιήσει έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δεν έχει γίνει καμία κίνηση διεκδίκησης για την χρηματοδότηση έργων που αφορούν την σχολική στέγη του δήμου, πέρα από την υποβολή μιας πρότασης στο «Α. Τρίτσης» που 3 χρόνια μετά δεν έχει καν αξιολογηθεί από την διαχειριστική αρχή του Υπ. Εσωτερικών.

Σχετικό θέμα είναι η ανάγκη ανέγερσης ενός πολυθέσιου δημοτικού σχολείου στον Άγιο Κήρυκο, που θα στεγάσει σχεδόν όλα τα παιδιά της περιοχής, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για την εξασφάλιση της απαραίτητη οικοπεδικής έκτασης.

Σχετικά με την αρμοδιότητα της καθαριότητας των σχολικών κτηρίων να πούμε συνοπτικά ότι κατά την γνώμη μας, επιβάλλεται να υπάρχει προσωπικό στα σχολεία από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι λήξη,  αρά με σταθερή δουλειά και όχι για 2 και 3 ώρες την ημέρα, που προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με αυτό το σκεπτικό επί  3 συνεχόμενα χρόνια προτείναμε στο Δ.Σ την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας πλήρους απασχόλησης, πρόταση που αν και εγκρίθηκε με αποφάσεις του Δ.Σ, δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη της διοίκησης του δήμου, και έπρεπε να φτάσουμε παραμονές εκλογών για να «κατανοηθεί» αυτή η ανάγκη και να εκδοθεί σχετική προκήρυξη για την σχολική περίοδο 2023-24.

Ένα ακόμη θέμα που άπτεται της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας,  είναι η λειτουργία παιδικών σταθμών. Ως Δημοτική Αρχή,  δημιουργήσαμε παιδικό σταθμό και στην βόρεια πλευρά του νησιού, σε ανακαινισμένο δημοτικό κτήριο στις Ράχες, παράλληλα μεταστεγάστηκε ο 1ος  παιδικός σταθμός (Αγίου Κηρύκου) σε νέο κτήριο. Από το φθινόπωρο του 2016 λειτουργούν 2 παιδικοί σταθμοί στην Ικαρία σε ανακαινισμένα κτήρια, διασφαλίζοντας την φιλοξενία τουλάχιστον 70 παιδιών. Αναγνωρίζοντας την συμβολή της σημερινής διοίκησης του δήμου στην δημιουργία του 3ου παιδικού σταθμού (στην Δ.Ε Ευδήλου), δεσμευόμαστε για την συνέχιση των διαδικασιών ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα και αυτός, καθώς και την προσπάθεια για την λειτουργία των βρεφικών τμημάτων στον 1ο  Παιδικό σταθμό (Αγίου Κηρύκου) και στον 2ο Παιδικό σταθμό (Ραχών).  Αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους Δήμους σχετικά με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (ενδεικτικά στους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς υπάρχει μόνο μια θέση εργαζόμενου με σταθερή εργασιακή σχέση ,όλοι οι υπόλοιποι είναι συμβασιούχοι με χρηματοδότηση από τον δήμο και το ΕΣΠΑ), κανείς δεν γνωρίζει μέχρι πότε θα μπορεί ο δήμος να παρέχει στον Ικαριώτικο  λαό τις υπηρεσίες των παιδικών σταθμών με αυτήν πολιτική που επικρατεί στην τοπική διοίκηση.

Για αυτό πρέπει ο δήμος,  οι  γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι φορείς, όλοι να μπουν στον αγώνα,  έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε:

 • Αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν, σύγχρονους και ασφαλείς παιδικούς σταθμούς, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, επάρκεια και ποιότητα φαγητού.
 • Δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
 • Μόνιμο, εξειδικευμένο προσωπικό, με ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής, που ν’ ανήκει στο Υπ. Παιδείας, με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες βρεφών & νηπίων.
 • Άμεση επιχορήγηση στους δήμους, για ν’ αντιμετωπιστεί η σημερινή εκρηκτική κατάσταση.

Ο αγώνας συνεχίζεται – ελπίζουμε με όλους εσάς στο πλευρό μας- έχοντας  σαν πρόταγμα ότι η προσχολική αγωγή δεν είναι πολυτέλεια,  αλλά βασική ανάγκη για κάθε παιδί.

Για την αποτροπή αυτής της δυσμενούς εξέλιξης, από την οποία πλήττονται όλοι οι Δήμοι, η «Λαϊκή Συσπείρωση» αφού κατέγραψε τις ελλείψεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα της Σχολικής Στέγης σε όλη την Ικαρία, καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις, με την αποδοχή και υιοθέτηση των οποίων, είναι εφικτή η αντιμετώπιση των σοβαρότερων προβλημάτων και   η επαρκής κάλυψη των αναγκών της Σχολικής Στέγης :

 1. Επειδή πιστεύουμε ότι η παρεχόμενη δωρεάν παιδεία δεν μπορεί να γίνεται μέσα σε συνθήκες μιζέριας, διεκδικούμε αύξηση της επιχορήγησης για τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων της Ικαρίας, σε ποσοστό της τάξεως του 30%, και της επιχορήγησης για την συντήρηση σχολικών κτιρίων σε ποσοστό 100%. Θεωρούμε αδιανόητο να έρχεται σε αντιπαράθεση ο Δήμος με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν ζητούν τίποτε άλλο από την αξιοπρεπή λειτουργία των σχολείων.
 2. Διεκδικούμε από τα συναρμόδια υπουργεία (Υπ.ΕΣ – Υπ.Ε.Π.Θ) έκτακτη επιχορήγηση στον δήμο Ικαρίας για τις ανάγκες  συντήρησης των  σχολικών κτηρίων.
 3. Διεκδικούμε να προβλεφθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικά κονδύλια για την κατασκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτηρίων, καθώς και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας των κτηρίων (αντισεισμικής-αντιπυρικής-αντιπλημμυρικής προστασίας), πολλά από τα οποία αριθμούν αρκετές δεκαετίες λειτουργίας.
 4. Ο αρμόδιος για την ανέγερση σχολικών κτιρίων Οργανισμός (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε)  να προβεί, σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων συντηρήσεων και κατασκευές νέων κτηρίων που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της Σχολικής Στέγης και στην Ικαρία .
 5. Διάθεση ενός σημαντικού μέρους από το διαβόητο «πλεόνασμα», που επιτυγχάνει η εθνική οικονομία, για την κατοχύρωση μέσω απαλλοτριώσεων, των απαραίτητων, για την ανέγερση των σχολικών μονάδων εκτάσεων.
 6. Στο νέο ΕΣΠΑ να διενεργηθεί ανακατανομή πιστώσεων, υπέρ των ΠΕΠ των Περιφερειών που αντιμετωπίζουν με οξύτητα, προβλήματα Σχολικής Στέγης.

Παράλληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα συμβολής του δήμου στην Δημιουργία Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης με ευθύνη του Δήμου. Στην Ενίσχυση δράσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και άλλου είδους εξαρτήσεων, με τη στήριξη των Κέντρων Πρόληψης με διαρκή προγράμματα πρόληψης σε όλα τα σχολεία. Στην Λειτουργία «Σχολής γονέων» με την υποστήριξη και την καθοδήγηση ειδικών σε θέματα ψυχολογίας, μαθησιακών δυσκολιών.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις, ούτως ώστε να διαμορφωθούν σχολεία στην Ικαρία που θα καλύπτουν το σύνολο των σημερινών αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών, και σας καλούμε να επανέλθουμε από κοινού τοπική διοίκηση- εκπαιδευτικοί -γονείς- μαθητές, διεκδικώντας τους αναγκαίους πόρους που απαιτούνται για αυτό το σκοπό.  Διεκδικώντας μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών γενικής, ειδικής αγωγής και ειδικοτήτων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες.

  Ικαρία, 5 Οκτωβρίου 2023

 1. Αναλυτικότερα αυτές οι αρμοδιότητες εκπορεύονται από τις εξής διατάξεις (άρθρο 75 § Ι, στ, 1 του ΚΔΚ, Ν. 3463/2006), για την «κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων», (άρθρο 94§ 4 του Ν. 3852/2010), για πλήθος συναφών λειτουργιών, ενώ με βάση το άρθρο 2εδ. α΄του ΔΝΖ/1912 συνιστά θεμελιώδη αρμοδιότητα των Δήμων, η ύπαρξη και λειτουργία «σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως».
 2. Ας δούμε ένα παράδειγμα της εμπειρίας αυτής όταν μπήκαν οι ΣΔΙΤ στην υπόθεση σχολική στέγη. Ο Δήμος Αθήνας για 480 σχολεία -μέσου όρου ηλικίας 25 χρόνια- έπαιρνε το 2008  για επισκευή και συντήρηση περίπου 2 εκατ. Ευρώ το χρόνο. Στα 25 χρόνια 50 εκατ. Ευρώ. Τα 27 ολοκαίνουρια σχολεία των Συμπράξεων στην Αττική  χρηματοδοτηθήκαν  για συντήρηση με 1,6 εκατ. Ευρώ ετησίως δηλαδή και 45 εκατ. Ευρώ για την 25ετία. Στα 25 χρόνια που ο ιδιώτης έχει το κτίριο του σχολείου έχει επίσης: Το κυλικείο που το εκμεταλλεύεται αυτός και όχι η Σχολική Επιτροπή.  Τις αίθουσες να τις νοικιάζει απογευματινές ώρες. Άρα για ποιον δουλεύουν  οι ανάγκες για τη σχολική στέγη με αυτό το παράδειγμα; Δεν δουλεύουν για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα;
Αρέσει σε %d bloggers: