Η Λαϊκή Συσπείρωση για την τροποποίηση της σύμβασης με την ΕΕΑΑ

20-12-2019

Τοποθέτηση για την πρόταση τροποποίησης της σύμβασης με την ΕΕΑΑ

Κύριες & κύριοι συνάδελφοι

Πριν τοποθετηθούμε επάνω στην πρόταση της ΕΕΕΑ για την σύμβαση που υπογράφθηκε από την προηγουμένη διοίκηση του Δήμου Ικαρίας μετά από την 74/2013 απόφαση του Δ.Σ οπού κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το συμβατικό κείμενο που πρότεινε η ΕΕΕΑ. Χρήσιμο είναι να θυμηθούμε πως φτάσαμε μέχρι εδώ, γιατί πολλά  ακούγονται για το θέμα της ανακύκλωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας , από διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις και από αρκετά καλαίσθητα  έντυπα. Ωστόσο το θέμα της ανακύκλωσης συνολικά στη χώρα και ειδικότερα στη νησιωτική δεν πρόκειται να λειτουργήσει ικανοποιητικά αν δεν αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική που εκχωρεί αυτή τη καθοριστική δραστηριότητα σε Α.Ε όπως είναι τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (Σ.Ε.Δ.Α), οι οποίες βεβαίως λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ενεργούν με βασικό κριτήριο το προσδοκώμενο κέρδος. Κέρδος που προφανώς δε διασφαλίζεται στα περισσότερα νησιά στη χώρα και για αυτό και παρά τη πίεση που έχει ασκηθεί τα προηγούμενα  χρόνια να επεκτείνουν τη δράση τους στην Ικαρία, αυτό γίνεται μετ εμποδίων.

    Για το  ζήτημα αυτό τα προηγούμενα χρόνια καταβάλαμε προσπάθεια να αναδείξουμε τα αδιέξοδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής με  συγκεκριμένες ενέργειες από το 2006 (Αναφορές σε ΥΠΕΣΔΑΥΠΕΧΩΔΕ , ψηφίσματα συνελεύσεων ΤΕΔΚ Σάμου και Βορείου Αιγαίου, παρεμβάσεις σε συνεδρία της ΚΕΔΚΕ). Χωρίς δυστυχώς να ευαισθητοποιηθεί τότε κάποιο αρμόδιο όργανο και να προβεί σε μια στοιχειώδη κίνηση στήριξης των προσπαθειών της Τ.Α  της Ικαρίας.  Το 2009 αρχίζει να αποδίδει καρπούς αυτή η προσπάθεια και να αλλάζει  η κατάσταση των τριών  τότε ΟΤΑ της Ικαρίας (αφού αγοράσθηκε με χρήματα των τριών δήμων εξοπλισμός 250 κάδοι – 1 όχημα – δεματοποιητές – κατασκευάσθηκαν χώροι για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών) ξεκινώντας η δραστηριότητα ανακύκλωσης στους δήμους Αγίου  Κηρύκου και Ευδήλου.

Ωστόσο δε γίνεται να υλοποιηθεί αυτή η δράση χωρίς δυσκολίες γιατί η Ε.Ε.Α.Α δεν δέχεται τότε να συμβληθεί με τους ΟΤΑ, παρά την επιμονή των τριών δήμων της Ικαρίας και τις συνεχής επιστολές τόσο προς την ΕΕΑΑ όσο  και στο  Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π του ΥΠΕΧΩΔΕ.  Να σας τονίσουμε ότι κατόπιν επιμόνου προσπάθειας των τριών Δήμων της Ικαρίας πραγματοποιήθηκε στις 18η/2/2009. συνάντηση εργασίας στο Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π του ΥΠΕΧΩΔΕ, συνάντηση που για πρώτη φορά καταγράφθηκε θετικό αποτέλεσμα και είχαμε κατ  αρχην συμφωνία και των τριών εμπλεκόμενων πλευρών (ΟΤΑ Ικαρίας – Ε.Ε.Α.Α  – ΥΠΕΧΩΔΕ ) στα ακόλουθα:

  • Η Ε.Ε.Α.Α αναλαμβάνει της δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής  για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας στην Ικαρία
  • Η Ε.Ε.Α.Α θα παραχωρήσει στους ΟΤΑ Ικαρίας των απαιτούμενο εξοπλισμό για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας (Κάδους – Όχημα συλλογής  – εξοπλισμό μεταφόρτωσης /Clark).
  • Η Ε.Ε.Α.Α αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων οικιακών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο που προέρχονται από συσκευασίες και συλλέγονται στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Α.Α). Τέλος η Ε.Ε.Α.Α θα συμβάλει οικονομικά στο λειτουργικό κόστος της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας με το μοντέλο χρηματοδότησης (Κλιμακωτή  οικονομική ενίσχυση στους ΟΤΑ Ικαρίας , η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα αποβλήτων που συλλέγεται ανά κάτοικο σε ετήσια βάση) όπως εξαγγέλθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ
  • Οι ΟΤΑ της Ικαρίας τέλος αναλαμβάνουν την συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και τον αρχικό διαχωρισμό τους, έτσι ώστε να παραδίδονται στην ΕΕΑΑ δεματοποιημένα ανά είδος.

  Αυτή η κατά αρχήν συμφωνία επικυρώνεται με δημοσιά ανακοίνωση της τότε ηγεσίας του υπουργείου περιβάλλοντος, η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε λόγο και της αλλαγής κυβέρνηση στις εκλογές του 2009.  Στην συνέχεια η ΕΕΑΑ κατόπιν των πιέσεων στέλνει επιτελούς σχέδιο σύμβασης που απορρίπτεται από τους τρεις δήμους γιατί δεν κινείται στο πνεύμα τις συμφωνίας της  18η/2/2009. Αλλά προτείνει την επιλογή ενός από τα τρία μοντέλα συνεργασίας που υλοποιεί σε όλη την χώρα, χωρίς να λαμβάνει υπ οψιν τις ιδιαιτερότητες της νησιώτικης Ελλάδας και τις Ικαρίας πιο συγκεκριμένα.

Η ΕΕΑΑ επανέρχεται το 2012 και προτείνει εκ νέου στην διοίκηση του ενιαίου πλέον δήμου Ικαρίας το ίδιο σχέδιο σύμβασης  το οποίο γίνεται κατά πλειοψηφία αποδεκτό με την 74/2013 απόφαση του Δ.Σ και ολοκληρώνεται η υπογραφή της σύμβασης τον Αύγουστο  του 2013,   χωρίς ωστόσο να μπει σε εφαρμογή ποτέ, προφανώς λόγο των τεχνικών προβλημάτων και της οικονομικής επιβάρυνσης,  που αν και επισημάνθηκαν στην σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ από τους συμβούλους της ΛΑ.Σ δεν έγιναν αποδεκτές από τότε την πλειοψηφία.

Η συνέχεια δόθηκε από την επόμενη διοίκηση που πρότεινε το 2015 στην ΕΕΑΑ την τροποποίηση της σύμβασης με βάση το σχέδιο που είχαμε καταθέσει και στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της  15ης Μάιου 2013.              Η Ε.Ε.Α.Α αρχικά αρνείται την τροποποίηση και στην συνέχεια κατόπιν και της επίσκεψης του Δήμαρχου στον πρόεδρο του νεοσύστατου  Ε.Ο.Αν (Ελληνικό οργανισμό Ανακύκλωσης)  κ. Δημήτρη Πολιτόπουλο το Απρίλιο του 2016, στέλνει σχέδιο τροποποίησης που το μόνο που περιλαμβάνει είναι τροποποίηση της διαδικασίας ως προς την τελική διάθεση του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων που υλικών που θα παραλαμβάνει, πρόταση που δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που έχει θέση η διοίκηση του δήμου Ικαρίας για την τροποποίηση της σύμβασης. Κατόπιν αλληλογραφίας (Δεκέμβριος 2015-  Σεπτέμβριος 2016- Ιούνιος 2018) φτάνουμε στην  πρόταση που εξετάζουμε σήμερα η οποία στάλθηκε αρχικά τον  Δεκέμβριο του 2018 (Αρ .Πρωτ:  61795) , παρουσιάστηκε στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ για το 2019 , αλλά δεν κατάληξε σε συγκεκριμένη απόφαση, και επανήλθε σήμερα από την νέα διοίκηση του Δήμου.

Η πρόταση που έχει κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο έχει θετικές και αρνητικές πλευρές:

  • Το θετικό στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά μετά από προσπάθεια 12 ετών η ΕΕΑΑ αποδέχεται να συμβάλει στο λειτουργικό κόστος με ένα ποσό που θα καταβάλει στον δήμο (150 ευρώ ανά τόνο των ανακυκλώσιμων που υλικών που θα παραλαμβάνει) .

Στα  αρνητικά περιλαμβάνονται:

  • Η επιμονή της ΕΕΑΑ στο να απαιτεί από τον Δήμο Ικαρίας να αναλάβει το κόστος σε ότι αφορά την κατασκευή συγκεκριμένων Υποδομών στους υπάρχοντες  ΣΜΑΥ, πρόταση που στοχεύει στην αλλαγή του  τρόπου συλλογής. (Ένας κάδος κλπ).
  • Η επιμονή της ΕΕΑΑ στο να παραβλέπει το μοντέλο συλλογής τριών ρευμάτων που λειτουργεί στην Ικαρία από το 2009, και εξακολουθεί να προτείνει τρόπο πληρωμής του κόστους ταφής του υπολείμματος από τα ανακυκλώσιμα που θα παραλαμβάνει, παραβλέποντας ότι θα της παραδίδονται προδιαλεγμενα υλικά.

Κύριες & κύριοι συνάδελφοι

Εκτιμώντας τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα προτείνουμε στο σώμα τα εξής:

Α) Σε ένδειξη θέλησης συνεργασίας και απεμπλοκής της κατάστασης ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί στην πράξη η σύμβαση συνεργασίας. Κάνουμε δέκτη την τροποποίηση ως προς το σκέλος της συμβολής της ΕΕΑΑ στο λειτουργικό κόστος με το προτεινόμενο ποσό που θα καταβάλει στον δήμο (150 ευρώ ανά τόνο  ανακυκλώσιμων που υλικών που θα  παραλαμβάνει). Αλλά εκφράζουμε επιφυλάξεις στην τροποποίηση για το κόστος ταφής του υπολείμματος από τα ανακυκλώσιμα που θα παραλαμβάνει η ΕΕΑΑ, γιατί παραβλέπει ότι θα της παραδίδονται προδιαλεγμενα υλικά, και δεν προσδιορίζει τον τρόπο που θα τεκμηριώνεται,  ποιες  ποσότητες  θα θεωρεί ως υπόλειμμα  που πρέπει να ταφεί.

Β) Αντιπροτείνουμε στη συνέχεια στην ΕΕΑΑ το επισυναπτόμενο σχέδιο τροποποίησης, που άφορα μια ολοκληρωμένη τροποποίηση (Αντιπροτείνουμε την τροποποίηση των ορών 1.2-1.6- 2.2- 2.3- και το σημείο 3 του παραρτήματος). Γιατί η εφαρμογή αυτής της σύμβασης για την δραστηριότητα της ανακύκλωσης στην Ικαρία θα εκτινάξει το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών καθαριότητας που ήδη έχουν προβλήματα οδηγώντας τον ενιαίο πια Δήμο Ικαρίας στην αναπροσαρμογή των σχετικών τελών σε σημαντικό ποσοστό απαγορευτικό για αρκετά νοικοκυριά.  Εν ολίγοις καλείται η τοπική διοίκηση να υποχρεώσει τους πολίτες να πληρώσουν για μια δράση για την οποία έχουν ήδη πληρώσει μέσω των αγορών από τις εταιρίες προϊόντων που χρηματοδοτούν την Ε.Ε.Α.Α.

 Τέλος προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο να καλέσει την ΚΕΔΕ, να αναλάβει πρωτοβουλία τροποποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά την ανακύκλωση στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός πραγματικού Εθνικού οργανισμού ανακύκλωσης που θα σχεδιάζει και θα εκτελεί της δραστηριότητα της ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα αυτής της υπηρεσίας σε όλους τους ΟΤΑ.

  Σε διαφορετική περίπτωση οι ΟΤΑ θα συμβάλλουν εκουσίως ή ακουσίως στην ιδιωτικοποίηση αυτής της υπηρεσίας, αφού αυτή εκτελείται από Α.Ε που εισπράττει σοβαρά ποσά για μια δραστηριότητα που δεν υλοποιεί ως οφείλει σε όλη τη χώρα, τη στιγμή που οι ΟΤΑ μετακυλύουν το κόστος αυτής δραστηριότητας μέσω των ανταποδοτικών τελών στους δημότες τους.  Αν δεν κινηθούμε σε αυτήν τη κατεύθυνση τότε  η Τοπική διοίκηση  συνολικά και η ΚΕΔΕ ειδικά, αναλαμβάνει  τεράστια ευθύνη τόσο για την πορεία της ανακύκλωσης όσο και την εκχώρηση της σε Α.Ε.

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος   Λαρδάς

Αρέσει σε %d bloggers: