Επιστολή σχετικά με εκκρεμότητες της 5ης /2023 συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου

 Κύριε  Πρόεδρε

Σε συνέχεια όσων εκφράσαμε στην διάρκεια της 5ης/2023 συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου (25/4/2023), επανερχόμαστε για να σας επισημάνουμε τα εξής :

1ον : Όπως γνωρίζετε κατατέθηκε από την ΛΑΣ πρόταση υποστήριξης του αιτήματος 18 φορέων (συλλόγων – συνδικάτων – κινήσεων) σχετικά με την διεξαγωγή συνεδρίασης μέχρι της 15/5/2023 στην Δ.Ε Ραχών με θέμα τις επόμενες ενέργειες σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων (Αρ.Πρωτ: 1981 – 21/4/2023).  Αίτημα που αν και είχε την υποστήριξη και άλλων μελών του Δ.Σ και από όσα εκφράσατε προφορικά φάνηκε να γίνεται αποδεκτό, ωστόσο δεν έχει καταχωρηθεί στα πρόχειρα πρακτικά της συνεδρίασης ώστε να γραφτεί η σχετική απόφαση και να προσδιοριστεί ως τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ η  Δ.Ε  Ραχών.

2ον :  Κατά  την διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος της  5ης/2023 συνεδρίασης του δημοτικού  συμβουλίου (τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ικαρίας) πέραν όσων εκφράσαμε, ζητήθηκε η κοινοποίηση ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με τις 17 θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που εμφανίζονται ως δεσμευμένες (από πού δεσμεύονται και μέχρι ποιου βαθμού έχουν φτάσει οι σχετικές διαδικασίες που τεκμηριώνουν την σχετική δέσμευση) ώστε να μπορέσουμε να σας υποβάλουμε στην συνέχεια τις απόψεις μας επί του θέματος. Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση σχετικά με το θέμα.

Κατόπιν αυτών σας καλούμε να μεριμνήσετε για την έκδοση  της σχετικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου για το πρώτο θέμα και την ενημέρωση μας σχετικά με τις εκκρεμότητες που έμειναν αναπάντητες στην συζήτηση για την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ικαρίας.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος   Λαρδάς

 

Αρ. Πρωτ : 2140/ 2-5-2023

Προς :  Πρόεδρο Δ.Σ Ικαρίας  κ. Π. Καραγιαννάκη

Αρέσει σε %d bloggers: