ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ…… ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (1-8-2022), μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα έγκριση πρακτικού για την ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ», με προϋπολογισμό 860.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ),  ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία “ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε” με την απόφαση 1374 / 2020 , με έκπτωση 32,62%.  Τον Ιανουάριο 2021 η Ε.Δ εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά που προσκόμισε η εταιρεία και τα έκρινε άψογα και ως εκ τούτου έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού κλπ . Με εισήγηση της ΕΔ στην Οικ. Επιτροπή κατακυρώθηκε η σύμβαση στην παραπάνω εταιρεία με μέση έκπτωση 60,0062 με την 158/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής. Και ενώ το σχέδιο σύμβασης εγκρίθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την με ΑΠ 21626/ 28-4-21 Πράξη 7/2021, έρχεται στη ΔΤΕ της Π.Ε Σάμου σήμα από τον Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου που ζητάει Άδεια εκτέλεσης εργασιών στον λιμένα Ευδήλου….

Σύμφωνα με το πρακτικό, η υπηρεσία “ξεκίνησε την διαδικασία συλλογής στοιχείων για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου”. Όμως αυτή η συλλογή κρατάει τόσο που φτάνουμε στις 20 Σεπτεμβρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Η υπηρεσία ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία αν μπορεί να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς της και της εγγυητικής επιστολής .      Η εταιρεία απαντάει ότι μπορεί να παρατείνει μέχρι τις 7-4-22, όμως οι 6,5 μήνες δεν αρκούν για τη “συλλογή των στοιχείων” και στις 7-4-22 ερωτώνται οι οικονομικοί φορείς που πήραν μέρος στον διαγωνισμό αν μπορούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, αποκλείοντας έτσι την “ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ”!!! Απάντησε ο δεύτερος μειοδότης (με 24,32%) “Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΕ” ότι μπορεί να παρατείνει μέχρι 3-7-22…… Όμως ούτε αυτή η παράταση ήταν αρκετή για τη “συλλογή των στοιχείων” και ζητήθηκε νέα παράταση για να δεχτεί μόνο ό τελευταίος μειοδότης (με 2 %!!!!!) να παρατείνει μέχρι τις 3 – 9 – 22 ..

 Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Οικονομική Επιτροπή, Περιφερειακός  Σύμβουλος, Γ. Αμπαζής, κατάγγειλε και καταψήφισε αυτή τη σκανδαλώδη διαδικασία

Πρόκειται, πράγματι, για απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χρήματα του δημοσίου .

Τίθενται συνεπώς ορισμένα ερωτήματα που απαιτούν άμεση απάντηση;

  1. Γιατί δεν εξασφαλίστηκε αυτή η περιβόητη “άδεια εκτέλεσης” έργου στο λιμάνι πριν την δημοπράτηση του;
  2. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, που απαιτούνται για να εκδοθεί η άδεια, που δεν έφτασαν 18 μήνες για να συγκεντρωθούν;

3.Τι απαντά η αρμόδια υπηρεσία στις υποψίες που διατυπώνονται  ότι υπήρξε σκόπιμη ολιγωρία στη “συλλογή των στοιχείων” για την έκδοση της άδειας ;

  1. Παίρνοντας υπόψη την τεράστια οικονομική απώλεια, γιατί δεν ξαναγίνεται ο διαγωνισμός αφού θα έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η εν λόγω άδεια;

 

Το γραφείο τύπου της ΛΑ.Σ

Αρέσει σε %d bloggers: