Ερωτήσεις σχετικά με τους χειρισμούς της διοίκησης του δήμου για τα αναγκαία έργα διαχείρισης απορριμμάτων της Ικαρίας

Κύριε  Δήμαρχε, στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου (10η /2022) υποστηρίξατε σε σχετική με τα Αστικά στερεά απόβλητα του νησιού συζήτηση, ότι αναζητάτε χρηματοδοτικό εργαλείο για τα αναγκαία έργα που απαιτεί ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Αφού σας υπενθυμίσουμε σχετική με το θέμα ερώτηση μας από  15 Φεβρουαρίου 2022 (Αρ. Πρωτ : 688/16-2-2022) που κατά την προσφιλή σας τακτική ουδέποτε απαντήθηκε, επανερχόμαστε θέτοντας υποψιν σας τα εξής .

Όπως γνωρίζεται  τον Νοέμβριο του 2021  μετά από τρία χρόνια ολοκληρώθηκε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η  επανέκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».  Κατόπιν αυτής της εξέλιξης ανοίγει (για τρίτη φορά μετά το 2012 και το 2017) ο δρόμος για την αναζήτηση χρηματοδότησης για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για τα συγκεκριμένα έργα είχε υποβληθεί το 2017σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».  Η πρόταση αυτή δεν αξιολογήθηκε από την διαχειριστική αρχή γιατί κατά των έργων έγινε προσφυγή στο ΣΤΕ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή για τυπικούς λογούς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων το 2012 από αναρμόδια αρχή), και έτσι το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των περιβαλλοντικών όρων.

Η πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία του κεντρικού ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, της Ικαρίας που θα δέχεται επεξεργασμένα απόβλητα και τα αναγκαία συνοδα έργα. Για την υλοποίηση της Πράξης θα απαιτηθεί η υλοποίηση δεκατριών υποέργων με τον συνολικό Π/Υ της πρότασης χρηματοδότησης να ανέρχεται στα 13.239.650,40  ευρώ

Τα 13 υποέργα της Πράξης είναι τα παρακάτω :

  1. 1. Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης που συνολικά ανέρχεται στα 131 στρέμματα.

2.Κατασκευή του ΧΥΤΥ, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για :

– Διαμόρφωση λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων

– Στεγανοποίηση της επιφάνειας της απορριμματικής λεκάνης

– Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων στον πυθμένα και πρανή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

-Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των συλλεγόμενων στραγγισμάτων.

– Σύστημα συλλογής και διάθεσης του παραγόμενου βιοαερίου.

– Κατασκευή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής.

-Κατασκευή εσωτερικού μόνιμου δικτύου οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του έργου.
-Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης 10 μέτρων και λοιπών μέτρων αντιπυρικής προστασίας.

– Περίφραξη του χώρου και πύλες εισόδου.

-Αποστράγγιση των ομβρίων  που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.

-Δενδροφύτευση, όπου απαιτείται, για τοπική προκάλυψη και απομόνωση του χώρου.

-Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-Εσωτερικό δίκτυο οδοποιΐας, συνολικού μήκους 223,8 μέτρων.

3.Κατασκευή της Οδού Πρόσβασης, συνολικού μήκους 2,889 χιλιομέτρων, με τρεις ισόπεδους κόμβους.

4 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ

5 Σύνδεση με το δίκτυο ΟΤΕ

6.Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.

  1. Εκπόνηση Τεχνικών και Υποστηρικτικών Μελετών που αφορούν α) τις αποκαταστάσεις των  υφιστάμενων ΧΑΔΑ, β) την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και γ) την κατασκευή και λειτουργία των Μονάδων Κομποστοποίησης Ικαρίας.

8.Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αγίου Κηρύκου.

9.Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ευδήλου.

10.Τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ραχών και κατασκευής υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Ραχών.

11.Κατασκευή υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Αγίου Κηρύκου.

12.Προμήθεια εξοπλισμού κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδων κομποστοποίησης Ικαρίας.

13.Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Με δεδομένο ότι η πρόταση είναι ώριμη, καθώς έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί εκ νέου οι αναγκαίοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Υποβάλουμε στην διοίκηση του δήμου τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την διαχειριστική αρχή για την αξιολόγηση της πρότασης που έχει υποβληθεί στο Ε.Π του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», και «μπλόκαρε» λόγο της προσφυγής στο ΣΤΕ?
  • Υπάρχει κάποια ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠ.ΕΣ –ΥΠΕΝ) σχετικά με την χρηματοδότηση των αναγκαίων αυτών έργων ?
  • Αν δεν υπάρχει τίποτα από τα προηγούμενα, γιατί δεν υποβλήθηκε πρόταση (σε συνεργασία με την περιφέρεια Β. Αιγαίου η την ΔΙΑΝΟΧ) στην πρόσκληση «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» (14.6i.27.8.1.3, ΟΠΣ 3352) που αφορούσε και την Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, όπου σύμφωνα με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης (16/12/2021) η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων έληγε την 1/7/2022?

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος

2η Ερώτηση σχετικά με την προσφυγή στο ΣΤΕ κατά   των αναγκαίων έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Ικαρίας

Κύριε  Δήμαρχε,  αφού σας υπενθυμίσουμε σχετική με το θέμα ερώτηση μας από  31/5/2022         (Αρ. Πρωτ : 2692) που ουδέποτε απαντήθηκε, επανερχόμαστε υπενθυμίζοντας ότι    για τα συγκεκριμένα έργα είχε υποβληθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πρόταση αυτή δεν αξιολογήθηκε από την διαχειριστική αρχή γιατί κατά των έργων έγινε προσφυγή στο ΣΤΕ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή για τυπικούς λογούς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων το 2012 από αναρμόδια αρχή),και έτσι το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των περιβαλλοντικών όρων.

Το γεγονός ωστόσο  ότι η πρόταση είναι ξανά ώριμη, καθώς έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί εκ νέου οι αναγκαίοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Το τελευταίο διάστημα έρχονται να υποδαυλίσουν φήμες σχετικά με την εκ νέου προσβολή στο ΣΤΕ των περιβαλλοντικών όρωντου έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».

  Κατόπιν αυτών και προκειμένου να έχουμε σαφή και έγκυρη ενημέρωση, υποβάλουμε στην διοίκηση του δήμου τα ακόλουθα ερωτήματα :

  • Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, το ΣΤΕ, η οποιονδήποτε άλλο φορέα, σχετικά με την κατάθεση προσφυγής εναντίον των περιβαλλοντικών όρων των έργων?
  • Αν δεν υπάρχει κατόπιν της προηγούμενης ερώτησης μας, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκηση ώστε να ενημερωθεί επισήμως?
  • Τέλος πως προτίθεται να παρέμβει η διοίκηση του Δήμου, ακόμα και αν η προσφυγή δεν κινείται εναντίον του Δήμου, αφού έχουμε άμεσο ενδιαφέρον για την κατασκευή αυτών των αναγκαίων για την διαχείριση των απορριμμάτων έργων?

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδάς  Νικόλαος

 

Αρέσει σε %d bloggers: