2η Ερώτηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων του Αγιου Κηρύκου

Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο έχει εξασφαλιστεί  η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» από το Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014 -2020, συνολικού προϋπολογισμού 4.347.600,00και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4.290.000,00.  Η  Απόφαση ένταξης  , περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

 

 Α.Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 1.870.000,00 €
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ  – ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2.080.000,00 €
3 ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 50.000,00 €
4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω 20.000,00 €
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 248.000,00 €
6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 49.600,00 €
7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ    4.347.600,00 €

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το  υποέργο 3, βρίσκεται σε εξέλιξη το υποέργο 2 και έχει δημοπρατηθεί δυο φορές (λογο άγονου διαγωνισμού)  το υποέργο 1 .

Με δεδομένο ότι οι μέχρι σήμερα ερωτήσεις προς την διοίκηση του Δήμου Ικαρίας και προς την διοίκηση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου δεν έχουν πάρει καμία απάντηση, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Δ.Σ για τα εξής :

  • Στα τμήματα του οδικού δικτύου που έγιναν εκσκαφές για τις ανάγκες διέλευσης των αγωγών του δεύτερου υποέργου και δεν έχει αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας όπως προβλεπόταν. Θα αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας ?   Αν οχι  ποιος έδωσε έγκριση να γίνει αυτή η τροποποίηση των εργασιών ?
  • Γνωρίζοντας ότι έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή το πρακτικό του Διαγωνισμού για την Κατακύρωση του πρώτου υποέργου, θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχουν γίνει οι αναγκαίες διαδικασίες για την συμβασιοποίηση του έργου ?
  • Τέλος θέλουμε να γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πράξης συνολικά, ώστε  να αποφευχθούν πιθανές περιπέτειες δεδομένου ότι πλησιάζει  η  ημερομηνία λήξης της Πράξης (1/9/2021).

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος  Λαρδάς

Αρέσει σε %d bloggers: