Τοποθέτηση σχετικά με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος 2022

Σε ότι αφορά την συζήτηση για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2022, τοποθετούμαστε αναφέροντας τα εξής:

Συζητάμε για τα οικονομικά του δήμου χωρίς καμία αναφορά στο πολιτικό περιβάλλον και την χρονική συγκύρια που καθορίζουν τα οικονομικά δεδομένα.

Είναι γνωστό -το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές- ότι όλοι οι Δήμοι της χώρας υφίστανται, ιδιαίτερα μετά το 2010, άγρια περικοπή της κρατικής χρηματοδότησής τους. Ενώ μάλιστα, με βάση τον ίδιο τον Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), οι Κυβερνήσεις υποχρεούνται να δίνουν πάνω από 5 δις ευρώ στους Δήμους, δίνουν 65% λιγότερα. Αυτό οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία να λειτουργήσουν μία σειρά Υπηρεσίες, καθώς και να πραγματοποιήσουν απαραίτητα έργα. Άρα, με αυτή την πολιτική, ή θα οδηγηθούν οι Δήμοι σε απραξία ή θα πρέπει να αρχίσουν να φορτώνουν κι άλλο τον ήδη υπερφορολογημένο λαό. Την ίδια στιγμή που η χρηματοδότηση των Δήμων και το προσωπικό τους, δεν επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, περνούν στους Δήμους συνεχώς νέες αρμοδιότητες, πάνω από 200 τα τελευταία χρόνια. Σκοπός των Κυβερνήσεων, είναι λοιπόν, μέσω των Δήμων, να προχωρά   η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίησή τους.

Σε όλα τα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν οι συνέπειες της ακρίβειας σε όλα τα βασικά αγαθά, πράγμα που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της λαϊκής οικογένειας και έχει επιπτώσεις και στον προϋπολογισμό των Δήμων.

   Το κόστος ενέργειας, που έχει αυξηθεί πάνω από 100%, το κόστος καυσίμων, του οποίου η αύξηση ξεπερνά το 75%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η ΚΕΔΕ, αλλά και το κόστος των υλικών και όλων των αναγκαίων εφοδίων και αναλωσίμων, έχουν ως συνέπεια, οι προϋπολογισμοί των Δήμων να κινδυνεύουν.

Τα παραπάνω τα ξέρουμε όλοι. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα και οι ανάγκες μας, γιατί η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ επιμένει στην περιγραφή των προβλημάτων, τη στιγμή που η υπομονή έχει εξαντληθεί.

Η κλασική δικαιολογία της Κυβέρνησης, δεν ήταν άλλη πέραν των δημοσιονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες είναι περιορισμένες, του δυσμενούς περιβάλλοντος και των οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε.  Ήρθε όμως η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ώστε να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση το ανεδαφικό των εν λόγω προφάσεων. Πόροι που δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τη στήριξη του λαού μας, για την προστασία της υγείας του –ακόμα και μέσω πανδημίας-, που δε χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία του από την ακρίβεια, για τη στήριξη του εισοδήματός του, πόροι που δεν υπήρχαν ποτέ για να δοθούν στους Δήμους, ξαφνικά είναι διαθέσιμοι για να στηρίξουν τις νατοϊκές αποστολές εκτός συνόρων, που μάλιστα καθιστούν το λαό μας στόχο επιθέσεων και καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας. Πρόκειται για πρόκληση.

 Κατόπιν αυτών περιμέναμε έστω και την ήμερα της συνεδρίασης να υπάρξει μια -προσχηματική- αναφορά για όλη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο δήμος από την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση. Αλλά η περίοδος «ανεξαρτησίας»   της διοίκησης του δήμου Ικαρίας τέλειωσε, και σήμερα για μια ακόμα φορά έρχεται η αδιαμαρτύρητη αποδοχή στην πολίτικη της Ν.Δ στον χώρο  της τοπικής διοίκησης.

Με βάση όλα τα παραπάνω παρατηρούμε ότι: Λείπει από την εισήγηση σας   το στοιχείο της καταγγελίας των υπεύθυνων που δεν είναι  άλλοι από την σημερινή κυβέρνηση και όσων άλλων συμφωνούν με τον μονόδρομο  που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. 

Σε ότι αφορά ειδικότερα την εισήγηση για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2022, επισημαίνουμε τα εξής :

 • Αρχικά σχετικά με την διαδικασία έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στην κυβερνητική ρύθμιση της Ν.Δ (Ν.4623/2019, άρ.12, παρ.1β) που στο όνομα της κυβερνησιμότητας απορρίπτει «a priori» ως άκυρες τις ψήφους που δεν είναι υπέρ της αναμόρφωσης του Π/Υ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρεί εγκεκριμένη την αναμόρφωση του ακόμη κι αν την υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.
 • Είναι θετικό ότι το τεχνικό πρόγραμμα αυξάνεται κατά 178.321,99. Αλλά ταυτόχρονα είναι αρνητικό ότι στον προϋπολογισμό του 2022 από τις αυξομειώσεις διάφορων κωδικών που διαμορφώθηκαν στο τέλος του οικονομικού έτους 2021 το σύνολο των προϋπολογιζομένων εσόδων με την 1η αναμόρφωση αυξάνεται μονό κατά 691,27€.  Παράλληλα το σκέλος των εσόδων παρουσιάζει μικρή εισπραξημοτητα.  Κρίνουμε επίσης αρνητικό ότι δεν δίνεται εισηγητικά μια εικόνα της υλοποίησης του Τεχνικού προγράμματος (τι είναι συμβασιοποιημένο – τι εκτελείται – τι εκκρεμεί για να ολοκληρωθεί ?).
 • Στο σκέλος των εξόδων δεκάδες κωδικοί χαρακτηρίζονται από αοριστία και γενικότητα, που δεν δίνει στο σχέδιο προϋπολογισμού που καταθέσατε διαφανή χαρακτήρα.
 • Παράλληλα υπάρχουν μια σειρά «λογιστικές τακτοποιήσεις», (πχ οι κωδικοί καυσίμων στην υπηρεσία καθαριότητας, και οι δαπάνες ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων στην υπηρεσία ύδρευσης) που αποσκοπούν να κρύψουν «κάτω από το χαλί», τα προβλήματα εισπραξημοτητας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
 • Μια ακόμα επισήμανση αναγκαία για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ που παρουσιάζετε στον κωδικό εσόδων 421 (4219.01 – 286.851,41). Είναι ευδιάκριτο ότι ανάλογος κωδικός υπήρχε στον Π/Υ του 2021, του 2020, του 2019 αλλά και στους προηγούμενους Π/Υ.  Άρα δεν χάθηκε καμία επιστροφή ΦΠΑ (αφού εγγράφεται για ένα ακόμα έτος ως έσοδο στον Π/Υ ), απλούστατα η διαδικασία που δεν έγινε επί των ημερών της δικής σας  διοίκησης (2011-14), θεωρήθηκε εκπρόθεσμη όταν έγινε από την διοίκηση της ΛΑΣ μετά τον 9ο του 2014, και δεν επιστράφηκε το ποσό.  Αλλά παραμένει ως εκκρεμότητα του ελληνικού δημοσίου προς τον δήμο και από εκεί αφαιρούνται οι υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ του δήμου, όπως έγινε το 2020 και το 2021 διαμορφώνοντας το ποσό που εγγράφεται στον  Π/Υ του 2022.
 • Τέλος δεν γίνεται καμία ενημέρωση του Δ.Σ γιατί το ποσό των 459,60€ του κωδικού 3222.01 μειώνεται κατά 228.563,92€, μετά την 1674/2021 απόφαση του Β. Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου . Δεν ενημερώνετε το Δ.Σ -παρά του ότι έχουν γίνει 3 συνεδριάσεις-  ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι το ποσό αυτό δεν είναι έλλειμμα. Παράλληλα  δεν ενημερώνετε το Δ.Σ ότι τα 51.895,68 ευρώ, που εγγράφετε στον κωδικό με την αναμόρφωση δεν είναι ακριβές, και δεν ζητήσατε καν γνωμοδότηση από τον νομικό σας σύμβουλο για την ερμηνεία της απόφασης ως προς το διορθωμένο πλέον ποσό καταλογισμού -για το όποιο έχει επίσης ασκηθεί έφεση-  που είναι 25.947,84€. Αλλά για αυτά θα επανέλθουμε μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής  περιπέτειας που κάποιοι οδήγησαν πρώην και νυν μέλη του δημοτικού συμβουλίου, γιατί υποστήριξαν τους συνδυασμούς της Λαϊκή Συσπείρωσης.

Στην παρούσα συζήτηση δεν θα μπούμε στην διαδικασία να υποβάλουμε συμπληρωματικές προτάσεις, γιατί από τις μέχρι σήμερα κατατεθειμένες παρατηρήσεις των παρατάξεων – που αποτελούν την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου- σχεδόν τίποτα δεν εντάσσεται στο Τ.Π και τον Π/Υ (ενδεικτικά πέρση από τις προτάσεις μας παρά του ότι έγιναν 5 αναμορφώσεις έγιναν δεκτές μονό 4, οι οποίες έμειναν ως απλές εγγραφές αφού δεν κινήθηκε καμία) .

 Για όλα αυτά ως Λαϊκή Συσπείρωση, καταψηφίζουμε την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  και την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2022. Ωστόσο μια σειρά επισημάνσεις που τεκμηριώνουν την θέση μας θα παρουσιάσουν στην τοποθέτηση τους  οι σύμβουλοι της Λαϊκή Συσπείρωσης.

Κλείνοντας επισημαίνουμε ότι εμείς δεν ξεχνάμε πως η κοινωνία μας είναι ταξικά διαχωρισμένη και τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Όσο και να θέλουμε, ουδετερότητα δεν μπορούμε να έχουμε. Το οικονομικό πρόβλημα των Δήμων είναι πρωτίστως πολιτικό θέμα, θέμα στρατηγικών επιλογών, επιλογή δρόμου ανάπτυξης και των συμφερόντων που επιτελεί.

Για εμάς οι λαϊκές ανάγκες και ο αγώνας για την ικανοποίηση τους αποτελούν προτεραιότητα. Γι αυτό και επιμένουμε να διεκδικούμε :

 • Πλήρη κρατική χρηματοδότηση για το σύνολο των αναγκών του Δήμου.
 • Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική Διοίκηση και των οφειλόμενων  σε αυτή, ποσό που φτάνει τα 6 δις, 62 εκατ. ευρώ για το 2020 και σε ποσοστό πάνω από 9%.
 • Για κάθε αρμοδιότητα που μεταφέρεται από το Κράτος στους Δήμους, να αποδίδονται ταυτόχρονα και οι αντίστοιχοι πόροι.
 • Χρηματοδότηση έργων υποδομής και αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, γιατί η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν μπορεί να συνυπάρχει με την πολιτική «κόστους-οφέλους», με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που προωθούν κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Προσλήψεις του απαραίτητου αριθμού προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας και πλήρη  εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Λύση στο θέμα των ληξιπρόθεσμων των πολιτών προς τους Δήμους. Οι Δήμοι με απόφαση των Δ.Σ. να διαγράφουν οφειλόμενα ποσά από κατηγορίες πολιτών που ούτε έχουν, ούτε μπορούν να πληρώσουν, να μην εκτελείται η εντολή των κυβερνήσεων για αναγκαστική είσπραξη και πλειστηριασμούς.
 • Κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου (Καλλικράτης, Κλεισθένης, μνημονιακές δεσμεύσεις και εφαρμοστικοί νόμοι…) που κατευθύνουν τους Δήμους να δρουν ανταποδοτικά και επιχειρηματικά.

Τέλος εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι  δημότες και κάτοικοι  του νησιού μας να λύσουν τα προβλήματά τους εάν δεν βάλουν στόχο να παλέψουν για την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα, τις δικές τους ανάγκες.  Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό για να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα ανατρέψουν αυτή την πολιτική.

Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος

Κουντούπης Στυλιανός

Καρούτσος Φανούριος

Κόχιλας  Σωτήριος

Τέσκος Σπύρος

Καλογερής Γεώργιος

Λαρδά- Καρίμαλη  Βασιλεία

Αρέσει σε %d bloggers: