Τοποθέτηση επί των θεμάτων  της  17ης /2020 συνεδρίασης της Ο.Ε

  Κύριε Πρόεδρε αρχικά  τονίζουμε ότι με βάση την πρόσκληση που στάλθηκε την Δευτέρα το μεσημέρι (3/8/2020), συγκαλείτε την οικονομική επιτροπή σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, χωρίς να αιτιολογείτε στην πρόσκληση για ποιο λόγο όπως προβλέπεται. Παράλληλα δεν προσκομίζετε κανένα σχετικό έγγραφο που να έχει αναφορά σε ημερομηνίες που τεκμηριώνουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.  Τέλος δεν μας κοινοποιήθηκε εισήγηση για κανένα θέμα έκτος από πίνακες για τα θέματα 1 έως 4 και δυο γνωμοδοτήσεις για τα θέματα 9 και 10.  Οι λόγοι που κάνουμε αυτή την επισήμανση αφορούν τους τυπικούς λογούς που δεν τηρούνται ως προς την διαδικασία σύγκλησης της οικονομικής επιτροπής.  Η επισήμανση αυτή παρακαλούμε να καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης και στα αποσπάσματα των αποφάσεων.

Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας γνωρίζουμε ότι, σε ότι αφορά  το 1ο θέμα της 17ης συνεδρίασης (τροποποίηση και έγκριση ΟΠΔ), τοποθετούμαστε δηλώνοντας Παρών, για λόγους τυπικούς (πρέπει να διευκρινιστεί αν συμπεριλαμβάνεται η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού που ακολουθει, αν ναι πρέπει να ακολουθήσει την έγκριση της αναμόρφωσης)  και ουσιαστικούς που θα παρουσιαστούν εκτενώς στην σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σε ότι αφορά το 2ο θέμα της 17ης συνεδρίασης (Έγκριση απολογιστικών στοιχείων), τοποθετούμαστε δηλώνοντας Παρών.

Σε ότι αφορά το 3ο θέμα της 17ης συνεδρίασης (Έγκριση στατιστικής έκθεσης  Α εξαμήνου 2020), τοποθετούμαστε δηλώνοντας κατά . Αρχικά γιατί πότε δεν λάβαμε την έκθεση την οποία μας καλείτε να εγκρίνουμε, καθώς και γιατί από τα στοιχεία που υπάρχουν στους πίνακες προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός έχει εκτελεστεί ως προς τα έξοδα σε ποσοστό 13,74%. Ποσοστό που είμαστε σίγουροι ότι δεν ικανοποιεί ούτε την διοίκηση του δήμου  και προφανώς αν βρισκόσαστε στην θέση μας δεν θα εγκρίνατε ούτε εσείς οι ίδιοι.

Σε ότι αφορά το 4ο θέμα της 17ης συνεδρίασης (3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020), τοποθετούμαστε δηλώνοντας κατά, Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

  • Η πρόταση αναμόρφωσης δεν συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση αλλά μόνο από σχετικούς πίνακες, με αποτέλεσμα να μην είναι ευδιάκριτο  τι αναμορφώνεται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα.
  • Επίσης από τα στοιχεία που υπάρχουν στους πίνακες προκύπτει ότι το σημαντικότερο ποσό που υπάρχει στην 3η αναμόρφωση αφορά «επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών προς αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού». Παράλληλα όμως δεν προσκομίζεται κανένα σχετικό έγγραφο που να διευκρινίζει που πρέπει να κατευθυνθούν οι σχετικές πιστώσεις, ενώ στα έξοδα που αναμορφώνονται δεν διακρίνουμε κάποιο κωδικό που να σχετίζεται με δράση  προς αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.
  • Ταυτόχρονα κρίνουμε αρνητικό ότι η μέχρι σήμερα παρατηρήσεις των παρατάξεων -που αποτελούν την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου- δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση από την διοίκηση του δήμου.
  • Τέλος υπάρχει και ένας τυπικός λόγος, στην 3η αναμόρφωση συμπεριλαμβάνεται δωρεά την οποία δεν έχει αποδεχτεί κανένα όργανο του δήμου.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα (5-6-7-8) της 17ης συνεδρίασης τοποθετούμαστε δηλώνοντας Παρών, γιατί πότε δεν λάβαμε κανένα σχετικό έγγραφο που να αφορά αυτά τα θέματα. Ειδικότερα σε ότι αφορά το θέμα της δωρεάς της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ θα προτείναμε να αναβληθεί το θέμα έτσι ώστε να διευκρινιστεί ποιος είναι αυτός που κάνει την δωρεά και για ποιο λόγο.

Τέλος  στα δυο τελευταία  θέματα (9-10) της 17ης συνεδρίασης τοποθετούμαστε δηλώνοντας Υπέρ.

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας       

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

Αρέσει σε %d bloggers: