Τοποθέτηση επί της διαδικασίας σύγκλησης της 18ης /2020 συνεδρίασης της Ο.Ε

Κύριε Πρόεδρε αρχικά  τονίζουμε ότι με βάση την πρόσκληση που στάλθηκε (σχετικό 1) την Τετάρτη το μεσημέρι (19/8/2020), συγκαλείτε την οικονομική επιτροπή σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, χωρίς να αιτιολογείτε στην πρόσκληση για ποιο λόγο όπως προβλέπεται. Παράλληλα δεν προσκομίζετε κανένα σχετικό έγγραφο που να έχει αναφορά σε ημερομηνίες που τεκμηριώνουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. Τέλος δεν μας κοινοποιήθηκε εισήγηση για το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης.(Η επισήμανση αυτή παρακαλούμε να καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης και στα αποσπάσματα των αποφάσεων.)

Οι λόγοι που κάνουμε αυτή την επισήμανση δεν αφορούν μόνο τους τυπικούς λογούς που δεν τηρούνται ως προς την διαδικασία σύγκλησης της οικονομικής επιτροπής. Αλλά και την ουσία της συνεδρίασης αφού αδυνατούμε να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα (Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2021) που δεν γνωρίζουμε τι εισηγείστε, και μια γενικόλογη τοποθέτηση περι των αναγκαίων προσλήψεων που πρέπει να γίνουν στον δήμο Ικαρίας να είναι εκτός των δυνατοτήτων που καθορίζουν οι διαδικασίες των εγκυκλίων που σας έχει στείλει το ΥΠ.ΕΣ.

Επίσης  δεν γνωρίζουμε αν σε αυτή την διαδικασία συμπεριλαμβάνονται και οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο δήμος για την πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων,με βάση τις πρόσφατες ΚΥΑ που εκδόθηκαν για το θέμα αυτό.

Τέλος δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες έγκρισης του νέου ΟΕΥ που εισηγήθηκε το δημοτικό συμβούλιο με την 195/2018 απόφαση του (ΑΔΑ: ΨΦ8ΟΩΕ4-63Φ) και αν η πρόταση της σημερινής συνεδρίασης αφορά τον νέο  ΟΕΥ η τον αρχικό ΟΕΥ του δήμου Ικαρίας (ΦΕΚ 125/28-1-2013/Β)με την τροποποίηση που έγινε με την  131/2017 (ΑΔΑ: 61ΙΓΩΕ4-ΓΦΥ) απόφαση του Δ.Σ.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε αφού διευκρινιστούν τα ερωτήματα που θέσαμε,   να μας κοινοποιηθεί η εισήγηση της διοίκησης η των υπηρεσιών σας και να μας δοθεί χρόνος μέχρι αύριο το μεσημέρι να τοποθετηθούμε.

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

Αρέσει σε %d bloggers: