Για την 2η – 2021 συνεδρίαση Δ.Σ

Έχοντας υπ όψιν την  διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία (Άρθρο 64 του νόμου 3852/10 και οι σχετικές τροποποιήσεις που έφερε το άρθρο 71 του ν.4555/2018) σύμφωνα με την οποία προσδιορίζεται ο τρόπος συγκρότησης του  προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.   Σας επαναλαμβάνουμε την θέση που διατυπώσαμε σχετικά με την εκλογή του προεδρείου και στην 9η /2019 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Συνοπτικά υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις  δημιουργούν θέσεις ευθύνης χωρίς καμία αρμοδιότητα (από καμία διάταξη δεν ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, αντιθέτως στο άρθρο 67 ορίζεται πως την ευθύνη κατάρτισης της ημερήσιας  διάταξης την έχει μόνο ο πρόεδρος), για αυτό το λόγο και δεν προτείνουμε κανένα εκπρόσωπο της παράταξης στην διαδικασία εκλογής αυτού του οργάνου.

Σχετικά με την διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων της  14ης Φεβρουαρίου πιστεύουμε ότι η επιλογή της δια ζώσης συνεδρίασης πρέπει να γίνει ο μόνιμος τρόπος συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ολοκληρωμένη ανταλλαγή απόψεων και θέσεων για όλα τα θέματα. Διαδικασία που δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη με την δια περιφοράς και εξ αποσπάσεως συνεδρίαση. Τέλος σχετικά με το μοναδικό θέμα που δεν αφορά την εκλογή του προεδρείου,                     δεν διευκρινίζεται πουθενά για ποιο λόγο ζητάτε την έγκριση για τρίτη φορά μιας μελέτης (έχει εγκριθεί στο παρελθόν με τις 199/2018 και 69/2020 αποφάσεις Δ.Σ), η οποία από τα αποσταλθέντα στοιχεία δεν εμφανίζει  κάποια τροποποίηση .

Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Αρέσει σε %d bloggers: