Πρόταση για την διαδικασία Αντίκρουσης των αναφορών στο δασικό χάρτη του δήμου Ικαρίας

Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες και τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται,  ως  Λαϊκή Συσπείρωση, πιστεύουμε ότι αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της «πράσινης» ανάπτυξης της Ε.Ε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί με ευλάβεια η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ, όπως άλλωστε έπραξαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).   Έχουν στόχο να συμβάλλουν – μαζί με όλους τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους, που κατά καιρούς ψήφισαν οι κυβερνήσεις αυτές –  στη διαμόρφωση «καθαρού επενδυτικού τοπίου» στην γη, ώστε να υλοποιούνται πιο γρήγορα οι κερδοφόρες επενδύσεις των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της «κυκλικής» και «βιώσιμης» οικονομίας.

Έτσι, λοιπόν, με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές.  Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με το κτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας και η χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ).   Την ίδια στιγμή, όμως, στόχος τους είναι να «καθαρίσουν» το «επενδυτικό τοπίο» από δεκάδες χιλιάδες «ενοχλητικούς» μικροϊδιοκτήτες γης, μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους κ.ά, αφού με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των μικρών κλήρων τους.

Έτσι με σωρεία «ανακριβειών» και «λαθών» πολλές αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπια, ελαιώνες, εκτάσεις που δεν διαθέτουν ούτε ένα θάμνο αλλά και εκτάσεις με σπίτια που έχουν οικοδομηθεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες αποτυπώνονται ως δασικές και οι νόμιμοι κάτοχοι τους καλούνται να επιδοθούν σε ένα πολυδάπανο αγώνα με προσφυγές, ενστάσεις – αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους ως δασικών.  Υπόψη ότι με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν καλλιεργούνται, ορισμένες μάλιστα λαμβάνουν και ενισχύσεις .    Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός τους μπορεί να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής καλλιέργειας, ή τη μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις που βοσκίζονται, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων – επιδοτήσεων, που έλαβαν στο παρελθόν.   Για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά., το δε κόστος υπολογίζεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ. Κόστος απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους που, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάκτησης της γης τους που σε δεύτερο χρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει, αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα.

Για τους  δασικούς χάρτες του Νομού Σάμου

   Όπως ήταν αναμενόμενο και οι δασικοί χάρτες που αφορούν στα Νησιά του  Νομού Σάμου και αναρτήθηκαν στα τέλη του Ιανουαρίου του 2021 δεν αποτελούν εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες άλλων περιοχών της χώρας μας που αναρτήθηκαν προγενέστερα.  Διαπιστώθηκε και στα Νησιά του Νομού Σάμου μια βιαστική και απόλυτα πρόχειρη εργασία, με την οποία είναι φανερή η μετακύληση του προβλήματος στον κάθε πολίτη-ιδιοκτήτη έκτασης, ο οποίος (λόγω της προχειρότητας αυτής και των απίστευτων λαθών και παραλήψεων) καλείται εναγωνίως να αντιδράσει , να ξοδευτεί κλπ, για να αποδείξει ισχυρισμούς, που είναι γνωστοί στην ίδια την Διεύθυνση  Δασών Νομού Σάμου, όπως πράξεις χαρακτηρισμού, τελεσιδικίες κλπ. Ωστόσο την υποχρέωση της όσο το δυνατόν σαφέστερης και ακριβέστερης αποτύπωσης της κατάστασης, χωρίς σφάλματα, ανακρίβειες και αδικίες,   έχει αποκλειστικά η διοίκηση προ της αναρτήσεως.    Έτσι ενάντια στους κανόνες της χρηστής διοίκησης και του αισθήματος κράτους δικαίου, στην κοινωνία μας επικρατεί η άποψη της πρόχειρης δουλειάς, αφού οι χάρτες βρίθουν από σκόπιμες ή μη «ανακρίβειες» και «λάθη» που αφορούν χαρακτηρισμό μικροϊδιοκτησιών, αγροτικών εκτάσεων κλπ. ως δασικών, μη λαμβάνοντας πολλές φορές υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής κλπ.  Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις :

  1. Με ευκολία αποτυπώνονται στον χάρτη τεράστιες εκτάσεις ως δασικές χωρίς στοιχειώδη προσπάθεια εξαίρεσης των εντός αυτών αγροκτημάτων, στα οποία υπάρχουν έντονα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας (τοίχοι, βαθμίδες, αλώνια κλπ).
  2. Χιλιάδες στρέμματα που οι δασικοί χάρτες έχουν χαρακτηρίσει ως αγροτικές εκτάσεις κατά το παρελθόν (αεροφωτογραφίες του 1945), σήμερα χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις (αεροφωτογραφίες του 2007). Αυτό γιατί οι αγροτικές, αυτές εκτάσεις, που στους πρόσφατους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις δασώθηκαν (φυσική δάσωση) κυρίως λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας τους από τους ιδιοκτήτες τους, που λόγω της σκληρής αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάσθηκαν να αλλάξουν  επάγγελμα ή και να μεταναστεύσουν.
  3. Προσδιορίζονται εντελώς εσφαλμένα τα όρια οικισμών με  αποτέλεσμα αυτό που επιδιώκεται με τους χάρτες, δηλ. το ξεκάθαρο πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων, να μην επιτυγχάνεται.
  4. Με τον τρόπο που η Διεύθυνση Δασών Νομού Σάμου καλεί τους πολίτες να εξετάσουν τον χαρακτήρα των ιδιοκτησιών τους, θα υπάρξουν εκατοντάδες περιπτώσεις που για  δεύτερη φορά μετά την δήλωση στο κτηματολόγιο θα καταβάλουν παράβολο για το ίδιο κτήμα  η έκταση. Συνεπώς  είναι ευθύνη των υπηρεσιών του κράτους να κάνουν  αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στο κτηματολόγιο ακίνητα, και να διορθώσουν τους σχετικούς χάρτες.

Είναι λογικό εφ΄ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχρι τώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά, να υπάρξουν τεράστια προβλήματα με την δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών  αγροτών και κτηνοτρόφων στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που νόμιμα δικαιούνται.   Επισημαίνουμε τέλος ότι σε περίπτωση που δεν επιλυθεί άμεσα αυτό το καθοριστικής σημασίας θέμα, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η προοπτική ανάπτυξης των νησιών μας προς όφελος των κάτοικων και όχι κάποιων εταιρικών ομίλων, αφού  ο χαρακτηρισμός ως δασική έκταση σε όλη σχεδόν την επικράτεια του νησιού, ανοίγει την όρεξή στους «Επενδύτες σε ΑΠΕ», χωρίς κανένα εμπόδιο μιας και αυτές  οι επενδύσεις παρακάμπτουν τα Δασαρχεία.

Για όλα  αυτά και πιστεύοντας ότι βασική αξίωση και αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας είναι να ανασταλούν οι ήδη αναρτημένοι δασικοί χάρτες και να αναμορφωθούν κατόπιν ενσωματώσεως των προτάσεων μας. Προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο,  παίρνοντας πρωτοβουλία αντίκρουσης όσων αναφέρονται στον χάρτη της Διεύθυνσης  Δασών Ν. Σάμου να υιοθετηθεί  η εξής πρόταση διεκδίκησης από το υπουργείο και τις υπηρεσίες του :

  1. Το κράτος (Υπουργείο περιβάλλοντος- Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου – Διεύθυνση Δασών Νομού Σάμου) με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και να αναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
  2. Να εξασφαλιστεί άμεσα παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό.
  3. Να διορθωθούν από το υπουργείο και τις υπηρεσίες του, τα όρια των οικισμών ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματική υφιστάμενη κατάσταση.
  4. Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.
  5. Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκτάσεων.
  6. Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό -με άμεσες προσλήψεις δασολόγων – στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, υποβάλουμε αυτή την πρόταση πιστεύοντας ότι σήμερα επιχειρείται μέσα από αποχαρακτηρισμούς και αναγνωρίσεις ανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας, να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης  και των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη ως κοινωνική ιδιοκτησία μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση τους μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι των κερδών.  

Τέλος καλούμε την Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου αλλά και τις διοικήσεις των δήμων,  να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία των ενστάσεων, κλπ.

Αρέσει σε %d bloggers: