Ερώτηση σχετικά με την προσφυγή στο ΣΤΕ κατά των αναγκαίων έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Ικαρίας

Στην 14η / 2021 συνεδρίαση του Δ.Σ  (Νοέμβριος 2021)  ενημερωθήκαμε ότι μετά από τρία χρόνια ολοκληρώθηκε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η  επανέκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».  Κατόπιν αυτής της εξέλιξης ανοίγει για τρίτη φορά             (μετά το 2012 και το 2017)  ο δρόμος για την αναζήτηση χρηματοδότησης για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για τα συγκεκριμένα έργα είχε υποβληθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ  «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».  Η πρόταση αυτή δεν αξιολογήθηκε από την διαχειριστική αρχή γιατί κατά των έργων έγινε προσφυγή στο ΣΤΕ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή για τυπικούς λογούς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων το 2012 από αναρμόδια αρχή), και έτσι το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των περιβαλλοντικών όρων.

Η  πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία του κεντρικού ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, της Ικαρίας που θα δέχεται επεξεργασμένα απόβλητα και τα αναγκαία συνoδά έργα. Για την υλοποίηση της Πράξης θα απαιτηθεί   η υλοποίηση δεκατριών (13) υποέργων που παρουσιάζονται παρακάτω :

 1.  Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης που συνολικά ανέρχεται στα 131 στρέμματα.
 2. Κατασκευή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για :

– Διαμόρφωση λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων

– Στεγανοποίηση της επιφάνειας της απορριμματικής λεκάνης

– Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων στον πυθμένα και πρανή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

– Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των συλλεγόμενων στραγγισμάτων.
– Σύστημα συλλογής και διάθεσης του παραγόμενου βιοαερίου.

– Κατασκευή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής

– Κατασκευή εσωτερικού μόνιμου δικτύου οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του έργου.
-Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης 10 μέτρων και λοιπών μέτρων αντιπυρικής προστασίας.

– Περίφραξη του χώρου και πύλες εισόδου.

-Αποστράγγιση των ομβρίων  που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.

-Δενδροφύτευση, όπου απαιτείται, για τοπική προκάλυψη και απομόνωση του χώρου.

-Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-Εσωτερικό δίκτυο οδοποιΐας, συνολικού μήκους 223,8 μέτρων.

 1. Κατασκευή της Οδού Πρόσβασης, συνολικού μήκους 2,889 χιλιομέτρων, με τρεις ισόπεδους κόμβους.
 2. Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ
 3. Σύνδεση με το δίκτυο ΟΤΕ
 4. Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
 5. Εκπόνηση Τεχνικών και Υποστηρικτικών Μελετών που αφορούν α) τις αποκαταστάσεις των  υφιστάμενων ΧΑΔΑ, β) την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και γ) την κατασκευή και λειτουργία των Μονάδων Κομποστοποίησης Ικαρίας.
 6. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αγίου Κηρύκου.
 7. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ευδήλου.
 8. Τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ραχών και κατασκευής υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Ραχών.
 9. Κατασκευή υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Αγίου Κηρύκου.
 10. Προμήθεια εξοπλισμού κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδων κομποστοποίησης Ικαρίας.
 11. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Η πρόταση χρηματοδότησης ανερχόταν στα 13.239.650,40  ευρώ

Το γεγονός ωστόσο  ότι η πρόταση είναι ξανά ώριμη, καθώς έχει ολοκληρωθεί  και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί εκ νέου οι αναγκαίοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Έρχονται να υποδαυλίσουν το τελευταίο διάστημα φήμες σχετικά με την εκ νέου προσβολή στο ΣΤΕ των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ». 

  Κατόπιν αυτών και προκειμένου να έχουμε σαφή και έγκυρη ενημέρωση, υποβάλουμε στην διοίκηση του δήμου τα ακόλουθα ερωτήματα :

 • Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, το ΣΤΕ, η οποιονδήποτε άλλο φορέα, σχετικά με την κατάθεση προσφυγής εναντίον των περιβαλλοντικών όρων των έργων?
 • Αν υπάρχει, πως προτίθεται να παρέμβει η διοίκηση του Δήμου, ακόμα και αν η προσφυγή δεν κινείται εναντίον του Δήμου, αφού έχουμε άμεσο ενδιαφέρον για την κατασκευή αυτών των αναγκαίων για την διαχείριση των απορριμμάτων έργων?

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδάς   Νικόλαος

                                                                   

     Αρ. Πρωτ : 2692 /31-5-2022

Προς :  Δήμαρχο Ικαρίας  κ. Ν. Καλαμπόγια

Κοινοποίηση : Πρόεδρο Δ.Σ & Επικεφαλής παρατάξεων

Αρέσει σε %d bloggers: