Ερώτηση σχετικά με την διαδικασία Δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων του δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Κύριε δήμαρχε, όπως γνωρίζετε τα προηγούμενα χρόνια έγινε προσπάθεια να καταγράφει και -σε ένα βαθμό τουλάχιστον- να κατοχυρωθεί η ακίνητη περιουσία του δήμου Ικαρίας. Ώστε να διαφυλαχτεί από τις άνομες διαθέσεις τόσο επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον ορεινό όγκο του νησιού, όσο και από ασυνείδητους δημότες που αξιοποιούν την αδράνεια του δήμου και καταπατούν εκτάσεις τόσο στον ορεινό όγκο όσο και εντός των οικισμών.

 Αυτή τη διαδικασία συνεχίζεται και στην τρέχουσα δημοτική περίοδο, έχει λυφθει σχετική απόφαση στο Δ.Σ για την σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής, και έχουν εκφράσει γνώμη και τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.  Γνωρίζουμε από προηγούμενη ενημέρωση  ότι η επίσημη προθεσμία για τη διαδικασία αυτή έληξε, και η διαδικασία δήλωσης από τον δήμο θα γινόταν είτε στα πλαίσια άτυπης παράτασης είτε εκπρόθεσμα .  Γνωρίζουμε επίσης ότι  Δημόσιο έχει  δηλώσει ως δημόσια ιδιοκτησία, εκτάσεις που ο δήμος με προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (162/2016)  διεκδικεί να  αναγνωριστούν  ως ιδιοκτησία του δήμου

Λαμβάνοντας υπ οψιν όλα τα προηγούμενα παρακαλούμε κύριε Δήμαρχε να ενημερωθεί στην σημερινή συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο για τα εξής  :

  • Σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η διαδικασία δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων του δήμου (Ποσοστά Ακινήτων – οικοπεδικών εκτάσεων – κοινόχρηστων χώρων – δασικών εκτάσεων, κλπ) ?
  • Σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία από τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες του δήμου ?
  • Για να μην διαδίδονται φήμες βλαπτικές για τα συμφέροντα του δήμου να γίνει καθαρό αν η διοίκηση του δήμου θα προχωρήσει σε δήλωση των λεγόμενων «διακατεχόμενων» δασικών εκτάσεων του νησιού στο Εθνικό Κτηματολόγιο?

  Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδάς   Νικόλαος

Η ερώτηση κατατέθηκε στην 4η συνεδρίαση του 2021 με Αριθμό Πρωτοκόλλου : 1548/16-3-2021 και αναμένεται η  απάντηση της.

Αρέσει σε %d bloggers: