Ερώτηση K.O KKE – Για το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου

 Το τελευταίο διάστημα απασχολούν έντονα την κοινωνία και τους φορείς της Ικαρίας τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα που υπάρχουν στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου. Προβλήματα που αναδεικνύονται από την επίμονη προσπάθεια των συλλόγων γονέων (Συνημμένα 1,2,3).

Το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που προέρχονται από κατασκευαστικές αστοχίες που δεν αντιμετωπίστηκαν πριν δοθεί σε χρήση στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά από επί μέρους παρεμβάσεις της τοπικής διοίκησης Α & β βαθμού. Ωστόσο, ένα σοβαρό πρόβλημα, που παρά τις τεχνικές επεμβάσεις που έχουν γίνει δεν έχει αντιμετωπιστεί, είναι η εισροή υδάτων από την ταράτσα του κτηρίου, η οποία διαβρώνει τις οροφές όλου του κάτω ορόφου.

Ο Δήμος Ικαρίας την προηγούμενη δημοτική περίοδο σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης στην Ικαρία προχώρησε σε κινήσεις διεκδίκησης (Συνημμένο 4) πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, ώστε να αμβλυνθούν έστω τα πολλά και χρονίζοντα προβλήματα στα σχολικά συγκροτήματα του νησιού. Ενδεικτικά το ποσό για την ετήσια συντήρηση σχολικών κτηρίων που έφτανε στο δήμο Ικαρίας τότε ήταν15.600€, όταν οι ανάγκες για συντήρηση προσέγγιζαν τουλάχιστον τις 500.000€, χωρίς να αντιμετωπίζονται το σύνολο των προβλημάτων (ενδεικτικά μονό για το εξωτερικό βάψιμο των σχολείων χρειάζονταν 188.185€). Η κατάσταση αυτή δυστυχώς 5 χρόνια μετά δεν έχει σημαντική μεταβολή αφού το αντίστοιχο ποσό που φτάνει στο δήμο Ικαρίας είναι 25.500€.

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν και η ανταπόκριση της τότε διοίκησης της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου που δέσμευσε από το ΠΔΕ  το ποσό  των 200.000για την εκπόνηση αναγκαίων εργασιών μέσω του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου». Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30/8/2018 και συμβασιοποιήθηκε στις 4/2/2019, με χρονοδιάγραμμα  ολοκλήρωσης των εργασιών 18 μήνες, ωστόσο στις 19/10/2021 υπογράφθηκε συμπληρωματική σύμβαση με το ποσό των 54.613€και παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών ως τις 31/8/2022.

Σήμερα αρχές του 2023 αν και έχουν παρέλθει όλοι οι συμβατικοί χρόνοι εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών, δυστυχώς οι εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας (Συνημμένο 5), μετά την παρέμβαση των συλλόγων γονέων και του διευθυντή του Λυκείου, είναι το λιγότερο απογοητευτικές.

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι αγανακτισμένοι καθώς το σχολικό συγκρότημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα, που κλήθηκε να αποκαταστήσει η συγκεκριμένη εργολαβία, δηλαδή την εισροή υδάτων η οποία διαβρώνει τις οροφές όλου του κάτω ορόφου.

Η παραπάνω κατάσταση είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης της Παιδείας, της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του κράτους στην Τοπική Διοίκηση, των ελάχιστων κονδυλίων για ανέγερση και συντήρηση σχολείων, είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που πιστά ακολούθησαν όλες οι μέχρι και σήμερα κυβερνήσεις κάνοντας την Παιδεία ολοένα και πιο ταξική, ένα εμπόρευμα που πληρώνει αδρά η λαϊκή οικογένεια.

Είναι απαράδεκτο οι μαθητές που φοιτούν στο Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας και οι εκπαιδευτικοί τους να κάνουν μάθημα σε τέτοιες  ανεπίτρεπτες συνθήκες.


ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για :

 – Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί στατικοί έλεγχοι από αρμόδιες επιτροπές των ΚΤΥΠ, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για το Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

– Να δοθεί άμεσα έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα στο Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

– Η αποκατάσταση να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των κτηρίων και την αντισεισμική τους προστασία, σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και όχι με μπαλώματα.

Οι Βουλευτές

 Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω

Συντυχάκης Μανώλης

Συνημμένα αρχεία :

  1. Έγγραφο (3ο) Συλλ. Γον. Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Κηρύκου για κτηριακό
  2. Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Συλλόγων Γονέων Γυμνασίου &Λυκείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας για το κτηριακό
  3. Έγγραφο συλλόγων Γυμνασίου Λυκείου Αγ. Κηρύκου για κτηριακό
  4. Παρέμβαση Δήμου Ικαρίας για προβλήματα σχολικής στέγης
  5. Φωτογραφίες από τα σχολεία του Αγ. Κηρύκου

 

Μετά από παρέμβαση της Τομεακης  Επιτροπής Ικαρίας- Φούρνων του ΚΚΕ η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ αναδεικνύει τα  Σοβαρά προβλήματα στο Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Κηρύκου στην βουλή, καταθέτοντας σχετική ερώτηση στα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων  και  Υποδομών & Μεταφορών)

Αρέσει σε %d bloggers: