Επιστολή σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής επιτροπής την 21η Απριλίου 2020

Προς : Πρόεδρο Οικονομικής επιτροπής  κ Ν. Καλαμπόγια Δήμαρχο Ικαρίας

Κοινοποίηση επικεφαλής παρατάξεων :

  1. Αυτόνομη Συσπείρωση πολιτών Ικαρίας
  2. Ανεξάρτητη Πανικαριακή Κίνηση
  3. Κοινωνία των δημοτών

Κύριε Πρόεδρε με την παρούσα επιστολή τοποθετούμαστε ενιαία για τα θέματα που περιλαμβάνονται στις σχετικές προσκλήσεις.

 Αρχικά  σας υπενθυμίζουμε την θέση που σας έχουμε καταθέσει  σχετικά με τα θέματα που εκτιμούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου (έγγραφο 30ης Μαρτίου και επιστολή 11ης Απριλίου).   Βάσει των οποίων επανερχόμαστε και ζητάμε άμεσα να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν (τηλεδιάσκεψη) και αξιοποιούνται ήδη από το κεντρικό κράτος, την Περιφέρεια και άλλους δήμους. Άλλωστε προβλέπονται από την Π.Ν.Π και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Είναι ευθύνη του υπουργείου να παράσχει την απαραίτητη τεχνική συνδρομή στους δήμους για να εξασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων παράλληλα με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Οι συνεδριάσεις “διά περιφοράς” να περιοριστούν σε προφανώς επείγοντα ζητήματα.

Κατόπιν αυτών αναμένουμε η σχετική συνεδρίαση που θα εξετασθεί η  1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του 2020, να γίνει η σε κανονική συνεδρίαση η αφού εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις τηλεδιάσκεψης για όλο το δημοτικό συμβούλιο.  Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας γνωρίζουμε ότι, σε ότι αφορά το 1ο  θέμα της 6ης συνεδρίασης (1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020), τοποθετούμαστε δηλώνοντας Παρών για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς που θα παρουσιαστούν εκτενώς στην σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

  • Η πρόταση αναμόρφωσης δεν συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση αλλά μόνο από σχετικούς πίνακες, με αποτέλεσμα να μην είναι ευδιάκριτο τι αναμορφώνεται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα.
  • Είναι θετικό ότι εγγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, χρηματοδοτήσεις που είχαν εξασφαλιστεί από την προηγουμένη δημοτική αρχή και υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2019.
  • Ταυτόχρονα κρίνουμε αρνητικό ότι η μέχρι σήμερα παρατηρήσεις των παρατάξεων -που αποτελούν την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου- δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση από την διοίκηση του δήμου.

Σε ότι αφορά το 1ο θέμα της 7ης συνεδρίασης τοποθετούμαστε γνωμοδοτώντας θετικά για την έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Δ τρίμηνο του 2019.

Σε ότι αφορά το 2ο  θέμα  της 7ης συνεδρίασης τοποθετούμαστε Υπέρ της εισήγησης για την πρόσληψη προσωπικού επειγουσών αναγκών, με τις εξής παρατηρήσεις:

  • Δεν δεχόμαστε ότι οι ανάγκες αυτές είναι πρόσκαιρες λόγω του COVID-19, αφού είναι γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου που προκύπτουν από την πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία 10 χρόνια οι κυβερνήσεις με την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων. Καθώς και την αναγκαία εξασφάλιση των εσόδων από τους δήμους για την μισθοδοσία των εν δυνάμει εργαζομένων.
  • Να διορθωθεί ο συνολικός αριθμός που αναφέρεται στην εισήγηση (υπάρχει αναντιστοιχία).
  • Να διευκρινιστεί στην σχετική απόφαση σε ποιες θέσεις εργασίας και σε ποιες δημοτικές ενότητες θα τοποθετηθούν οι εργαζόμενοι.

Σε ότι αφορά το 3ο θέμα της 7ης συνεδρίασης τοποθετούμαστε δηλώνοντας Παρών σχετικά με όσα αναφέρονται στην έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο  Α τρίμηνο του 2020. Για λόγους που θα παρουσιαστούν εκτενώς στην σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

       Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας       

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

 

Αρέσει σε %d bloggers: