Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία αντίκρουσης στο ΣΤΕ των ισχυρισμών κατά των αναγκαίων έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ικαρία

Όπως γνωρίζεται ολοκληρώθηκε (Νοέμβριος 2021) από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η  επανέκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»  και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ». Ωστόσο και κατά αυτής της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει  κατατεθεί  προσφυγή (Σχετικό 1).

Υπενθυμίζουμε ότι για τα συγκεκριμένα έργα είχε υποβληθεί από το 2017 σε συνεργασία Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».   Η πρόταση αυτή δεν αξιολογήθηκε από την διαχειριστική αρχή γιατί έγινε προσφυγή στο ΣΤΕ κατά των έργων, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή για τυπικούς λογούς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων το 2012 από αναρμόδια αρχή), και έτσι το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των περιβαλλοντικών όρων.

Λαμβάνοντας υπ οψιν τη σπουδαιότητα των έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ικαρία, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την στάση της διοίκησης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου  κατά την εκδίκαση στο ΣΤΕ της αίτησης ακύρωσης  του  «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ  & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΣΣΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΠΛΑΓΙΑΣ, Ο ΚΟΣΚΙΝΑΣ», κατά της ΑΕΠΟ των έργων με Α.Π. 55021/ 15.11.2021 (ΑΔΑ: 68ΙΖΟΡ1Ι-6ΚΓ)

Ενημερωτικά η προσφυγή εκδικάζεται στις 22/11/2023 (Σχετικό 2), και ο Δήμος Ικαρίας έχει αποφασίσει να ασκήσει παρέμβαση (Σχετικό 3) κατά της Αίτησης ακύρωσης του Συλλόγου               «Ο ΚΟΣΚΙΝΑΣ», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιμο της 22ας /11/2023.

Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι εκτιμούμε πως είναι αναγκαία  έστω και σήμερα και η παρέμβαση  της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  εκτός από τον δήμο Ικαρίας, ως έχουσα έννομο συμφέρον να απεμπλακεί νομικά η υπόθεση της κατασκευής των αναγκαίων έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ικαρία.

Μετά    τιμής

Ο  Νέος Δήμαρχος  Ικαρίας

     Καρούτσος   Φανούριος

 

Προς : Περιφερειάρχη  Βορείου Αιγαίου  κ.  Κ. Μουτζούρη

                         Κοινοποίηση :  Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας  κ. Α. Ελευθερίου

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: