Δήλωση για την υποτίμηση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε πρόεδρε,  Καλείτε με την 2105/9-5-2022 πρόσκληση σας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, χωρίς να κάνετε για μια ακόμα φορά δεκτό το αίτημα μας για συζήτηση σχετικά με τον χειρισμό  των εκμισθωτών δημοτικών εκτάσεων για την τοποθέτηση αναμεταδοτών. Αίτημα που σε συνέχεια ερωτήσεων που καταθέσαμε (22/10/2021 με Αρ. Πρωτ: 6522 και 15/2/2022 με Αρ. Πρωτ: 686) και της πρότασης για συζήτηση του σχετικού θέματος χωρίς πότε να πάρουμε καμία απάντηση. Αίτημα που αν και κατατέθηκε στην 4η συνεδρίαση του 2022 και έγινε δεκτό από πλευράς διοίκησης να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ, αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην Η.Δ .

  Παράλληλα η επιλογή της θεματολογίας της συνεδρίασης κατά την γνώμη μας έχει γίνει  με ακατανόητα κριτήρια, π.χ γίνεται δεκτό να συζητηθεί το αίτημα 4 πολιτών για την διοργάνωση μιας εκδήλωσης με ασαφές πλαίσιο, θεματολογία, και στόχους για την «Μακροζωία» , αλλά δεν γίνεται δεκτό να συζητηθούν αιτήματα που σας έχουν καταθέσει εκπρόσωποι συλλόγων και γονέων για μια σειρά προβλήματα που απασχολούν την σχολική κοινότητα (σχολική στέγη, λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού Ραχών ,κλπ) . 

Ένα επίσης σοβαρό θέμα ως προς την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, αποτελεί η κατ εξακολούθηση πρακτική αντιμετώπισης των τεσσάρων δημοτικών παρατάξεων που αποτελούν την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, η οποία  λίαν επιεικώς μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον απαξιωτική. Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι δεν απαντάτε (με την προβλεπόμενη διαδικασία και στους προβλεπόμενους από τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου χρόνους) στις ερωτήσεις που σας κατατίθενται (μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση σας έχει καταθέσει τουλάχιστον 50 γραπτές ερωτήσεις και απάντηση έχει πάρει σε 2). Ενδεικτικά καμιά απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα στις πρόσφατες ερωτήσεις μας που αφορούν «την  αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την αναγκαία συντήρηση  όσων λειτουργούν» (5 Απριλίου  2022), και «Την τύχη της  προσφυγής του δήμου κατά της απόφασης της ΡΑΕ» ρ. Πρωτ : 2037/5-5-2022).

  Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι αντιμετωπίζετε την λειτουργία του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας σαν «αναγκαίο κακό», υπενθυμίζουμε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του ενιαίου δήμου Ικαρίας το Δ.Σ  δεν συνεδρίασε με βάση το κανονισμό λειτουργίας του, αφού η συνεδρίαση του Μαρτιου έγινε εξ αναβολής τον Απρίλιο και η συνεδρίαση του Απριλίου δεν έγινε ποτέ….

   Κατόπιν αυτών και κάνοντας χρήση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 4. …..Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο), καταθέτουμε στην  5η συνεδρίαση την δήλωση αυτή και  ζητάμε να καταχωρηθεί και στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κύριε Πρόεδρε, κατανοώντας ότι αντιμετωπίζετε χρονικό πρόβλημα με την γνωμοδότηση σχετικά με την αποδοχή του προγράμματος δακοκτονίας, προτείνουμε την αναβολή της 5ης συνεδρίασης για τις αμέσως επόμενες ημέρες (π.χ 17/5/2022) συμπεριλαμβανόμενων των ανωτέρω θεμάτων που επισημάναμε, εκτός της γνωμοδότησης για την δακοκτονία, την οποία μπορείτε να καλέσετε το Δ.Σ να την συζητήσει σε έκτακτη (λόγο προθεσμιών) συνεδρίαση.

  Σε διαφορετική περίπτωση αν γίνει η 5η  συνεδρίαση με βάση την 2105/9-5-2022 πρόσκληση σας, κάνοντας χρήση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και της σχετικής νομοθεσίας (Άρθρο 95.2 – Ν.3463/2006 / Άρθρο 67.2 – Ν.3852/2010 / Άρθρο 74.2- N. 4555/2018), αιτούμαστε την αποδοχή των προτάσεων μας (χειρισμός εκμισθωτών δημοτικών εκτάσεων για την τοποθέτηση αναμεταδοτών, σχολική στέγη, λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού Ραχών) για συζήτηση στην 6η συνεδρίαση του 2022.

  Κλείνοντας σας γνωρίζουμε ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποτίμηση της λειτουργίας του Δ.Σ οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»  δεν  θα  συμμετέχουμε στη συνεδρίαση της  12ης  Μαΐου  2022 .

  Η αποχή μας αποτελεί παράλληλα και  αίτημα για:

  • Έγγραφη απάντηση στα ερωτήματα που έχουμε υποβάλει.
  • Αποδοχή των προτάσεων μας για συζήτηση στο Δ.Σ σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία
  • Σεβασμό  όλων των αποφάσεων του Δ.Σ και πιστή εφαρμογή τους.

  Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Λαρδάς  Νικόλαος

Κουντούπης Στυλιανός

Καρούτσος Φανούριος

Κόχιλας  Σωτήριος

Τέσκος Σπύρος

Καλογερής Γεώργιος

Λαρδά- Καρίμαλη  Βασιλεία

Προς :    α) Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

β) Επικεφαλής παρατάξεων

 

Αρέσει σε %d bloggers: