Τοποθέτηση  στην συνεδρίαση του Δ.Σ στις 2 Μαΐου 2020

Προς : Πρόεδρο Δημοτικού  Συμβουλίου

 Κύριε Πρόεδρε σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας γνωρίζουμε τα εξής :

Σε ότι αφορά το  τρία πρώτα (1-2-3) θέματα της 6ης συνεδρίασης (τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 – έγκριση τροποποιημένου ΟΠΔ), τοποθετούμαστε δηλώνοντας Παρών για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς.    Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

 • Η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής δεν συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση αλλά μόνο από σχετικούς πίνακες, με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα ευδιάκριτο τι αναμορφώνεται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα.
 • Είναι θετικό ότι εγγράφονται επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 972.078 στο τεχνικό πρόγραμμα και συνολικά στον προϋπολογισμό του 2020 2.328.836. Χρηματοδοτήσεις που το μεγαλύτερο μέρος τους (2.260.153) είχαν εξασφαλιστεί από την προηγουμένη δημοτική αρχή και υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2019. Αναφέρουμε  ενδεικτικά :
 1. Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας αποσιδήρωσης  – απομαγγανίωσης γεώτρησης Τσουρέδου και κατασκευή νέου αγωγού.    Π/Υ000.
 2. Κατασκευή αρδευτικού δικτύου οικισμών Λαψαχάδες – Μαντριά , Π/Υ000.
 3. Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (τάπητας στίβου δημοτικού Σταδίου) Π/Υ  000€.
 4. Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης γεώτρησης Χάρακα ( Αγ. Πολυκάρπου) Π/Υ000.
 5. Η πράξη «Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο νερό στο Δήμο Ικαρίας» Προϋπολογισμού : 083,97 €.
 6. Η πράξη Δημιουργία προσβάσεων ολοκληρωμένων θαλασσίων τουριστικών προορισμών Δήμου Ικαρίας”, συνολικού προϋπολογισμού 236.453,90.
 7. Οι χρηματοδοτήσεις για την συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων ύψους 450.000€, που είχαν εξασφαλιστεί από το ΠΔΕ του υπουργείου παιδείας και της περιφέρειας Β. Αιγαίου

Προστίθενται επίσης και 59.683 από τις αυξομειώσεις διάφορων κωδικών που διαμορφώθηκαν στο τέλος του οικονομικού έτους 2019.

 • Ταυτόχρονα κρίνουμε αρνητικό ότι η μέχρι σήμερα παρατηρήσεις των παρατάξεων  -που αποτελούν την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου- δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την διοίκηση του δήμου. Αναφέρουμε  ενδεικτικά :
 1. Για πρώτη φορά στα χρονικά του δήμου Ικαρίας η κατανομή της ετήσιας επιχορήγησης στον Δήμο δεν κατανέμεται με τα ίδια κριτήρια και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
 2. Σε έργα που έχουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, δεσμεύετε πόρους από ΣΑΤΑ ύψους 421.842,58€, για να καλύψετε την συμμετοχή του δήμου που είχε εξασφαλιστεί από την έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.
 3. Την Ίδια στιγμή δεν κατανέμετε σε κανένα έργο την συμπληρωματική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ύψους 477.000που στην αναμόρφωση φαίνεται να μειώνεται σε 800€. Στερώντας με αυτό τον τρόπο έργα και προμήθειες απολύτως αναγκαία στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020.
 4. Στην 5η αναμόρφωση του 2019 καταργήσατε την ανταποδοτική εισφορά στην Τοπική κοινότητα Περδικιού από τα έσοδα του μισθώματος στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες ύψους 000 που επιμεριζόταν στα έργα Οδοποιία Περδικίου (80.000) και Αποκατάσταση οδοποιίας Μονοκαμπίου – Πλωμαρίου – Μηλιωπού (20.000). Η δέσμευση της διοίκησης στην συζήτηση στην οικονομική επιτροπή αλλά και στο Δ.Σ ήταν ότι θα επιστραφούν τα χρήματα στους κωδικούς των έργων στον προϋπολογισμό του 2020. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε στην έγκριση του Π/Υ του 2020, και σήμερα γίνεται εγράφη μόνο για Αποκατάσταση οδοποιίας Μονοκαμπίου – Πλωμαρίου – Μηλιωπού   (ΚΑΕ 30.7323.79- 21.000).  Προτείνουμε έστω και τώρα να ανοίξει νέος Κωδικός με τίτλο Οδοποιία Περδικίου (80.000) και ενίσχυση από τους κωδικούς του αποθεματικού και τον 69.7135.01 – χρηματοδότηση δήμων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.    Σε διαφορετική περίπτωση σας καλούμε στην επόμενη συνεδρίαση να επαναφέρετε το θέμα και να εισηγηθείτε την ανάκληση της  απόφασης του Δ.Σ που προσδιορίζει ότι το αντίτιμο της μίσθωσης  θα επιστέφει ως ανταποδοτική εισφορά, ώστε να είσθε συνεπείς με το σχεδιασμό σας και να μην πλήττετε την αξιοπιστία της διοίκησης  και του δήμου γενικότερα, έναντι των κάτοικων της περιοχής.
 5. Ένα επιπλέον στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα για τις προθέσεις της διοίκησης Δήμου και Περιφέρειας είναι ότι δεν υπάρχει ούτε σε αυτή την αναμόρφωση καμία εγγραφή από το Π.Δ.Ε σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των αθλητικών υποδομών της Δ.Ε Ραχών για λογούς που δεν διευκρινίζονται πουθενά. Αν και το 2019 εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις μετά από προσπάθεια της προηγούμενης διοίκησης και των υπηρεσιών του δήμου.  Αναφέρουμε  ενδεικτικά :
 • «Εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Ραχών» Π/Υ 000€.
 • «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ραχών» Π/Υ 000€

Για τα οποία υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και σχετική απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου από το 2019 για την έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων. Επιπλέον ανησυχία δημιουργεί το γεγονός ότι στο αντίστοιχο τεχνικό  πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι αντίστοιχοι κωδικοί έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί αφού υπάρχει μεν  εγγραφή αλλά έχει μειωθεί στα 1.000€ για κάθε έργο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε για το έργο «Αποκατάσταση ζημίων στο οδικό δίκτυο νήσου Ικαρίας από την πλημμύρα της 6ης/4/2019». Οπού η αρχική έγκριση του προϋπολογισμού ήταν 1.300.000€ και περιλαβαίνει αρκετές παρεμβάσεις στο οδικό  δίκτυο της Ικαρίας ευθύνης   της Περιφέρειας αλλά και του Δήμου (π.χ παρεμβάσεις στην τ.κ Χρυσόστομου) στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 υπάρχει εγγραφή 1.000.000€ χωρίς να έχουν χρηματοδοτηθεί εργασίες από αυτό τον κωδικό.

 • Σχετικά με την διαδικασία έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στην κυβερνητική ρύθμιση της Ν.Δ (Ν.4623/2019, άρ.12, παρ.1β) που στο όνομα της κυβερνησιμότητας απορρίπτει «a priori» ως άκυρες τις ψήφους που δεν είναι υπέρ της αναμόρφωσης του Π/Υ.  Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρεί εγκεκριμένη την αναμόρφωση του ακόμη κι αν την υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.

Σε ότι αφορά το 4ο θέμα τοποθετούμαστε γνωμοδοτώντας θετικά για την έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο  Δ τρίμηνο του 2019.

Σε ότι αφορά το 5ο θέμα τοποθετούμαστε δηλώνοντας Παρών σχετικά με όσα αναφέρονται στην έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο Α τρίμηνο του 2020. Πιστεύοντας ότι κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να θεωρεί  θετική την πορεία εκτέλεσης, κυρίως ως προς το σκέλος των δαπανών (7,22%), αυτό βέβαια είναι πρόβλημα σύνθετο (υποστελεχωμένη υπηρεσία, καθυστέρηση έγκρισης του Π/Υ, κλπ) δεν συμβαίνει πρώτη φορά  και για αυτό δεν καταψηφίζουμε.

Σε ότι αφορά το 6ο θέμα τοποθετούμαστε ψηφίζοντας υπέρ της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για απαλλαγή από τέλη κοινόχρηστων χώρων και καθαριότητας & φωτισμού για τις επιχειρήσεις που περιορίζουν η διακόπτουν υποχρεωτικά την λειτουργεία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του COVID-19, καθώς και την απαλλαγή από την καταβολή τροφείων όσων έχουν παιδιά στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό αποτελούσε μια από τις προτάσεις που καταθέσαμε στον δήμο από τις 30/3/2020,  για μέτρα αντιμετώπισης  των συνεπειών του  COVID-19  στον δήμο Ικαρίας.  Τέλος πιστευτούμε ότι ανάλογα μέτρα θα χρειαστεί να πάρουμε στην συνέχεια τουλάχιστον  για τους Άνεργους.  Αφού το πρόβλημα θα οξυνθεί το επόμενο διάστημα λόγο της αδυναμίας πληρωμής των ανταποδοτικών από την συντριπτική πλειονότητα των δημοτών και των επαγγελματιών. Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι τώρα απαιτείται γενναία χρηματοδότηση του κράτους προς τους δήμους και όχι δάνεια από τα χρήματα που δικαιούνται οι Δήμοι, όπως αυτά που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση και αποδέχεται αδιαμαρτύρητα και η ΚΕΔΕ αλλά και η διοίκηση του Δήμου Ικαρίας.

Σε ότι αφορά το 7ο θέμα αφού παρατηρήσουμε ότι  ο χαρακτηρισμός «Υγιείς πόλεις» που έχει επιλεγεί για την ονομασία του δικτύου ακούγεται πολύ υπερφίαλος, και αφού κάνουμε καθαρό ότι για εμάς  ότι αυτό που έχει ανάγκη  η τοπική κοινωνία δεν είναι  ενημερωτικές – συμβουλευτικές δράσεις, αλλά ένα πραγματικά πλήρες δίκτυο δομών πρωτοβάθμιας υγείας που θα παρέχει δωρεάν της υπηρεσίες του, με πλήρη στελέχωση μόνιμου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, με βάση τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στα νησιά μας.  Διαβάζοντας το καταστατικό του Ελληνικού Διαδημοτικού  Δικτύου Υγιών Πόλεων    το οποίο δεν είναι σύνδεσμος δήμων αλλά  αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρατηρούμε ότι στόχος του Δικτύου είναι (Άρθρο 4.3) : «Να υλοποιήσει την “ανανεωμένη” ατζέντα του ΟΗΕ με τους 17 στρατηγικούς στόχους (μέχρι το 2030) για τη λεγόμενη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Αυτό σημαίνει ότι τα πάντα υποτάσσονται στους στόχους της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης που προϋποθέτει χτύπημα συνολικά των όρων ζωής των λαϊκών οικογενειών.  Σε αυτήν τη βάση, το Δίκτυο αναλαμβάνει μεταξύ των άλλων να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα αυτής της ανάπτυξης, όπως τη φτώχεια, την πείνα, ορισμένες αποσπασματικές υπηρεσίες Υγείας, κλπ., καθώς και τη “χρέωση” να παίξει το ρόλο του “αμορτισέρ” των λαϊκών αντιδράσεων και της ενσωμάτωσης της δικαιολογημένης λαϊκής διαμαρτυρίας.   Να υιοθετηθεί από τα λαϊκά στρώματα ότι ο κύριος παράγοντας που επιδεινώνει τη ζωή τους και την υγεία τους -η καπιταλιστική οικονομία και ανάπτυξη- μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί και παράγοντα επίλυσης των προβλημάτων του.    Στους στόχους του δικτύου είναι επίσης τα εξής (Άρθρο 4.18) «Η αναβάθμιση των δομών υγείας στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης α & β βαθμού» Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται την διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της υγείας και την μεταβίβαση μέρους αυτής της πολύ σοβαρής ευθύνης του κράτους στους Δήμους και της Περιφέρειες της Χώρας. Τέλος πουθενά στους 32 στόχους του καταστατικού του Ελληνικού Διαδημοτικού  Δικτύου Υγιών Πόλεων, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε Δημόσια Δωρεάν Υγειά – Πρόνοια. 

 Λαμβάνοντας αυτά υπ οψιν καθώς και το γεγονός η θέση του Δήμου Ικαρίας για την υγειά όπως έχει καθοριστεί μέσα από την  160-2015 Απόφαση Δ.Σ, τόσο ως προς τον χαρακτήρα της υγείας, όσο και το πλαίσιο διεκδικήσεων για τις άμεσες ανάγκες στις δομές υγείας του νησιού μας, Δεν συμβαδίζει με αυτούς τους στόχους.  Τοποθετούμαστε ψηφίζοντας κατά της συμμέτοχης του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων.  Αντιπροτείνοντας να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων δράσεων του Δικτύου ως συνδιοργανωτής αυτών.

  Σε ότι αφορά το 8ο θέμα τοποθετούμαστε ψηφίζοντας υπέρ της έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) Δήμου Ικαρίας έτσι ώστε να μπορέσουν επισπευθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης της δομής.  Προτείνοντας  να γίνουν 3 τροποποιήσεις στο σχέδιο του κανονισμού :

 • Στο Άρθρο 2.1 το όριο ηλικίας να πάει στο 50ο έτος της ηλικίας τους.
 • Στο Άρθρο 6.1 η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου να γίνει επταμελής.
 • Στο Άρθρο 7.3 να απαλείφει η παράγραφος  «Πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον έχουν καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτές ημέρες συνεδριάσεων γνωστές στα μέλη» 

   Σε ότι αφορά το 9ο θέμα  αφού παρατηρήσουμε αρχικά ότι η συνεχιζόμενη αξίωση οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετίζεται με το ελληνικό  δημόσιο να διαμορφωθεί η υποδομή που θα την στεγάσει από τον δήμο για να παρέχει τις υπηρεσίες στην Ικαρία είναι απαράδεκτη.  Φυσικά δεν μας εκπλήσσει το γεγονός αυτό, γιατί έχοντας ως δεδομένο τον νέο σχεδιασμό για την Πολιτική Προστασία της χώρας, που πλέον με τον Νόμο 4662/2020 αποτελεί την νέα πραγματικότητα, δε διατηρούμε αυταπάτες για τον προσανατολισμό των όποιων ενεργειών και προσπαθειών της  κυβέρνησης.  Να τονίσουμε εδώ ότι σε επίπεδο ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ η μόνη παράταξη που διαφώνησε με τον σχεδιασμό αυτό ήταν η Λαϊκή Συσπείρωση που ξεκάθαρα στάθηκε κριτικά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι προωθεί ακόμη περισσότερο την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας, από την οργάνωση, την εκπαίδευση, την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών μέχρι την εκμετάλλευση δασικών οικοσυστημάτων. Μεταφέρει παράλληλα αρμοδιότητες σε δήμους, περιφέρειες, ιδιώτες, εθελοντικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη μείωση δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού και τη μεταφορά του κόστους για την πυροπροστασία και τη δασοπροστασία μέσω της ανταποδοτικότητας εκ νέου στις πλάτες του ελληνικού λαού. Η εκτίμηση μας αυτή αποτυπώνεται ήδη σε απόλυτους αριθμούς μέσα και από   τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το 2020 που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα.     Για τις οποίες χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση, τις επισκευές και τα καύσιμα ενός στόλου περίπου 3.250 οχημάτων παντός τύπου, τη στιγμή που ήδη το 55% είναι πλέον της 20ετίας, είναι μειωμένες κατά 1.839.851 ευρώ.  Ο ευκαιριακός σχεδιασμός που επιλέγει η κυβέρνηση με την ίδρυση 36 περίπου νέων εποχικών κλιμακίων, εξυπηρετεί περισσότερο επικοινωνιακούς στόχους, παρά την ουσιαστική οργάνωση της πυροπροστασίας. Ο λόγος είναι ότι θα υποστούν ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωση οι ήδη λειτουργούσες υπηρεσίες του Π.Σ από το διαμοιρασμό του μάχιμου προσωπικού τους. Είναι επίσης γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός μονίμων υπαλλήλων του Π.Σ. (περί τους 700) έχουν αφαιρεθεί από τον κεντρικό σχεδιασμό του, για το λόγο ότι παρέχουν με συμβάσεις μίσθωσης αποκλειστικές υπηρεσίες πυρασφάλειας στις 14 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των ιδιωτικών αεροδρομίων της Fraport και της Hochtief, καθώς και στα 11 Πυροσβεστικά Κλιμάκια των ιδιωτικών οδικών αξόνων.

Ωστόσο  λογο των σοβαρών  ελλείψεων που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία στην Ικαρία και τα προβλήματα πυροπροστασίας που αντιμετωπίζει το νησί.  Προτείνουμε αφού διασφαλιστεί η διαβεβαίωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι δεν θα αποδυναμωθούν τα δυο εν λειτουργία κλιμάκια, διεκδικώντας την αναβάθμιση τους. Να διερευνηθεί η παραχώρηση μιας εκ των εξής δημοτικών εγκαταστάσεων :    α) Τμήμα του παλιού  Σχολείου Κάμπου, β) Τμήμα του «Μακαδειου» στην Ακαμάτρα,  γ)  Τμήμα του παλιού  Σχολείου Φαραντάτου.    Με την προϋπόθεση  ότι θα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των συμβουλίων των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων.  Τέλος το  λειτουργικό κόστος να το αναλάβει η Πυροσβεστική υπηρεσία όπως συμβαίνει και με τα δυο εν λειτουργία  κλιμάκια.

  Σε ότι αφορά το 10ο θέμα προτείνουμε να αναβληθεί η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου, μέχρι να φτάσουν στο δημοτικό συμβούλιο συγκεκριμένα στοιχεία για την οριοθέτηση του ρέματος στην περιοχή «Φανάρι» Αγίου Κηρύκου .

Αρέσει σε %d bloggers: