Τοποθέτηση* σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού

1) Σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2022, τοποθετούμαστε ψηφίζοντας Υπέρ της εισήγησης. Ωστόσο χρειάζεται  να απαντηθούν τα εξής ερώτημα που αφορούν γενικότερα τον Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για το 2022:

 Α) Γιατί δεν υποβλήθηκε η πρόταση νωρίτερα, και έχουμε φτάσει αρχές Μαρτίου να συζητάμε για την υποβολή της πρότασης του Δήμου?

Αυτό σημαίνει ότι την δυνατότητα δημοσίευσης της σχετικής ΣΟΧ για να μπορέσουν να γίνουν οι αναγκαίες  προσλήψεις δεν θα την έχουμε πριν τον Σεπτέμβριο το νωρίτερο (Αν αναλογιστούμε ότι για να φτάσουμε εκεί χρειάζονται εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΑΣΕΠ).  Συνεπώς πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στον δήμο μας δεν θα γίνει πριν τον Οκτώβριο το νωρίτερο.

 Β) Πως σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες των υπηρεσιών μέχρι τότε ?

 Γ) Γιατί στην αντίστοιχη απόφαση της Ο.Ε (246/2021) Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ του 2022 που αφορούν τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του δήμου, δεν υποβλήθηκε πρόταση που να καλύπτει στοιχειωδώς την ανάγκη καθαριότητας των σχολειών του νησιού (τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά σχολείο) ?

2) Σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ με κάλυψη υπό μορφής αντιτίμου (άρθρο 107 Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017) έτους 2022. Προκειμένου να τοποθετηθούμε χρειάζεται να απαντηθούν τα εξής ερώτημα:

Α) Σύμφωνα με την  ενημέρωση του δήμαρχου (στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ), ξεκινούν τον Μάρτιο οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των λουτροκαταστημάτων (Απόλλων και Σπήλαιο), προκειμένου να λειτουργήσουν τον Μάιο. Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράψαμε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στον δήμο μας δεν θα γίνει πριν τον Οκτώβριο το νωρίτερο. Πως σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε  τις ανάγκες  της  υπηρεσίας  μέχρι τότε ?

Β) Στις αποφάσεις έγκρισης των κανονισμών Λειτουργίας των  Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας του Δήμου Ικαρίας που εγκρίναμε ομόφωνα στο Δ.Σ, προβλέπονται συγκεκριμένες θέσεις προσωπικού, (π.χ για το «ΣΠΗΛΑΙΟ» στην 43/2021 απόφαση Δ.Σ εγκρίναμε τις παρακάτω θέσεις. Συνολικά θα απασχολούνται ανά βάρδια 4 άτομα και συγκεκριμένα: 1 υπάλληλος λουτρονόμος / 1 υπάλληλος γραφείο Κίνησης – ταμίας/ 1 Ιατρός – Παθολόγος ή 1 Αναπληρωτής Ιατρού σε περίπτωση κωλύματος αυτού- 1 υπάλληλος καθαριότητας).  Γιατί η πρόταση που υποβάλετε δεν είναι εναρμονισμένη με όσα αποφασίσαμε μετά από πρόταση της διοίκησης ?

 Γ) Προτίθεστε  να  τροποποιήσετε  την  πρόταση  σας ?

 Δ) Αν δεν τροποποιήσετε  την  πρόταση  σας, καταψηφίζουμε την σχετική εισήγηση και προτείνουμε την έγκριση  προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ με κάλυψη υπό μορφής αντιτίμου , σύμφωνα με όσα ορίζουν οι κανονισμοί λειτουργίας των  Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας «ΣΠΗΛΑΙΟ» και  «ΑΠΌΛΛΩΝ».

3) Σχετικά με τον Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2026 (Εγκύκλιος Υπ.ΕΣ υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21-02-2022), τοποθετούμαστε ψηφίζοντας Υπέρ της εισήγησης, αφού αυτή την στιγμή δεν μπορεί να γίνει διαφορετική πρόταση με βάση τον ΟΕΥ του δήμου και τις αναμενόμενες αποχωρήσεις προσωπικού.

  Ωστόσο χρειάζεται να τονιστούν ορισμένα σημεία αυτής της διαδικασίας ώστε να είναι καθαρό στους εργαζόμενους του δήμου και τους δημότες τι πραγματικά συμβαίνει και που βαδίζουμε.

Η σημερινή συζήτηση για τον Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης που φτάνει μέχρι το 2026, είναι η δεύτερη φάση μια διαδικασίας που ξεκίνησε το 2019 (Εγκύκλιος Υπ.ΕΣ υπ’ αριθμ. 20616/20-03-2019), και βάση αυτής έγινε εφικτό να συμπεριληφθεί ο δήμος Ικαρίας με 5 θέσεις στον σχεδιασμό που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ και στην Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ. Σχεδιασμός και προκήρυξη που αφορά 1.468  θέσεις εργασίας στην τοπική  διοίκηση  όλης της χώρας.

Συνεπώς  ο τρόπος που παρουσιάστηκε με δελτίο τύπου της διοίκησης αυτή η θετική εξέλιξη (Δ.Τ 7/1/2022), δεν οφείλεται σε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια του δήμαρχου, αλλά στην υλοποίηση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού του κρατικού μηχανισμού και των εκάστοτε κυβερνήσεων, απολύτως εναρμονισμένη με τις μνημονικές δεσμεύσεις της χώρας .

Τέλος υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά ότι αναμένουμε εδώ και τρία χρόνια την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης της τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ικαρίας με βάση την 195/2018 απόφαση του Δ.Σ. Τροποποίηση του ΟΕΥ που λαμβάνει υπ οψιν τις κατ ελάχιστον αναγκαίες θέσεις που μπορούν να προταθούν με βάση τα έσοδα του δήμου, και αν είχε νομιμοποιηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα ο δήμος Ικαρίας θα είχε την δυνατότητα να υποβάλει διαφορετική πρόταση στον Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης που φτάνει μέχρι το 2026. Πρόταση που θα αφορούσε και περισσότερες θέσεις και περισσότερες υπηρεσίες (π.χ την ανάγκη λειτουργίας δημόσιας προνοιακής δομής (Γηροκομείο) με προσωπικό με σταθερή εργασιακή σχέση).

Παράλληλα σας καλούμε να κινήσετε άμεσα αντίστοιχη διαδικασία για την μοναδική θέση μουσικού που υπάρχει στον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ   «Γ. Τσαρνάς», ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσει κάποια στιγμή να καλυφθεί η θέση, δίνοντας λύση στο πρόβλημα ύπαρξης δασκάλου για τμήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

(*Τοποθέτηση  στην  5η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Αρέσει σε %d bloggers: