Τοποθέτηση σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για την δημιουργία της Α.Ε «Ιαματικές πηγές Ελλάδας»

Σε ότι αφορά την θέση του Δημοτικού συμβουλίου για το  Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού  αφού προτείνουμε   να εγκριθούν δυο αποφάσεις από το Δ.Σ για το συγκεκριμένο θέμα, μια για την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού, και μια δεύτερη η οποία θα αποτελεί την πρόταση του δήμου για την διαδικασία τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας την οποία επιδιώκουμε.  Σας καταθέτουμε την πρόταση μας και για τα δυο σχέδια αποφάσεων.

Είναι γνωστό ότι πρόσφατα ενημερωθήκαμε  ότι εκπονούνται σχεδιασμοί που αφορούν το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας.   Το σχέδιο νόμου (που δεν έχει δοθεί ακόμα για διαβούλευση άρα υπάρχουν χρονικά περιθώρια για παρέμβαση από όλους τους ενδιαφερομένους), στο το Β μέρος του  (Άρθρα 7-14) διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσει η πλήρης ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας των ιαματικών πηγών, μέσα από την ίδρυση της Α.Ε «Ιαματικές πηγές Ελλάδας». Σε αυτή την Α.Ε σχεδιάζουν να μεταβιβάσουν χωρίς αντάλλαγμα τις ιαματικές πηγές του Δημοσίου και των Δήμων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Άρθρο 8.2«Μεταβιβάζονται, περιέρχονται ή παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα, δικαιώματα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης φυσικών ιαματικών πόρων, ακινήτων και υποδομών και εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα χιλίων μέτρων».

Πιστεύοντας ότι πρέπει άμεσα αυτός ο σχεδιασμός να αντιμετωπιστεί από όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς (Δήμους – επαγγελματικούς συλλόγους- σωματεία, κλπ) καλέσαμε την διοίκηση του Δήμου (Αρ.Πρωτ: 937/18-2-2021) να συνεδριάσει το Δημοτικό συμβούλιο και ως πρώτο αναγκαίο βήμα να εκφράσει την  κάθετη διαφωνία του σε αυτή την προοπτική.

Σε ότι αφορά τους εκλεγόμενους με την Λαϊκή Συσπείρωση η θέση μας είναι συγκεκριμένη και δεν χωράει παρερμηνείες :  Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την πρόταση του Υπουργείου Τουρισμού για την δημιουργία της Α.Ε «Ιαματικές πηγές Ελλάδας».

Με βάση αυτό ζητάμε την απόσυρση  του Κεφαλαίου Β του νομοσχεδίου.

  Γνωρίζοντας ότι -μέχρι τώρα τουλάχιστον- διαγράφεται μια ομόφωνη αποδοχή στο αίτημα της απόσυρσης  του νομοσχέδιου (γνωμοδότηση επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού Π.Β.Α – Απόφαση Δ.Σ ΣΥΝΔΙΠΕ, κλπ), εκτιμούμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος          να διατυπώσουμε και την πρόταση που πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει στον  εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην αναβάθμιση της λειτουργίας των ιαματικών πηγών , προς όφελος της πλειονότητας των τοπικών κοινωνιών.

 Σε αυτή την κατεύθυνση ως Λαϊκή Συσπείρωση υπενθυμίζουμε την θετική εμπειρία που έχουμε από την προσπάθεια μας την προηγούμενη δημοτική περίοδο στην Ικαρία,   να συμβάλουμε σε αυτό το εγχείρημα διοργανώνοντας ένα συνέδριο με αντικείμενο τα «Ιαματικά νερά και τον κοινωνικό θερμαλισμό», έτσι ώστε από κοινού (με όσους συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση) να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο αρχών και να διεκδικήσουμε, θέτοντας  σε κίνηση δράσεις και ενέργειες για την πρόοδο του κοινωνικού θερμαλισμού στην χώρα. Βασική αφετηρία της πρότασης είναι ότι οι ιαματικές πηγές αποτελούν φυσικό τοπικό αγαθό και η χρήση τους πρέπει να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας για όσους δραστηριοποιούνται άμεσα η έμμεσα με την λειτουργία τους, αλλά και στους επισκέπτες των ιαματικών πηγών.

Σε ότι μας αφορά επιδιώκουμε  η όποια «ανάπτυξη» στην υπόθεση των ιαματικών πηγών να συμβάλει στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, με στόχο   η λουτροθεραπεία να είναι κοινωνικό αγαθό και να παρέχεται δωρεάν από  το κράτος   σε  όσους  την έχουν  ανάγκη.   Με βάση τα συμπεράσματα του συνέδριου (τα οποία αν και κοινοποιήθηκαν σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς δυστυχώς δεν δόθηκε καμία σχετική συνέχεια) επαναφέρουμε σήμερα την πρόταση αποδοχής του προτεινομένου πλαισίου διεκδικήσεων, ως βάση της πολιτικής απόφασης που εκτιμούμε ότι χρειάζεται- παράλληλα με την απαίτηση απόσυρσης του νομοσχέδιουνα εγκρίνει το Δημοτικό συμβούλιο, διεκδικούμε :

  • Να μην γίνει καμία παραχώρηση των ιαματικών πηγών των δήμων και του δημοσίου στους περίφημους «Επενδυτές», είτε με παραχώρηση είτε με Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις ιαματικές πηγές της χώρας. Βασικά  στοιχεία της τροποποίησης πρέπει να είναι : 1) Η κατηγοριοποίηση  των θερμαλιστικών τόπων (με ιδιαίτερο καθεστώς για την νησιωτική Ελλάδα).  2) Η ένταξη της υδροθεραπείας στο Ε.Σ.Υ ( η ίαση και η ανακούφιση των πασχόντων δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα του υπουργείου τουρισμού). 3) Ο καθορισμός των ζωνών προστασίας των ιαματικών πηγών.
  • Να αναπτυχθούν σύγχρονες υποδομές με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους  όπου υπάρχουν λουτροπηγές στην χώρα. Ώστε να διασφαλιστεί η  δυνατότητα λειτουργίας  των λουτροπηγών όλο το χρόνο. 
  • Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις επαρκούς αριθμού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για τη λειτουργία των ιαματικών λουτρών και τις ανάγκες των λουομένων.
  • Να επανέλθει η υποχρέωση του κράτους να τοποθετεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (π.χ υδρολόγους ) στις λουτροπόλεις της χώρας.
  • Αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών τόσο για θεραπεία όσο και για πρόληψη (ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους)
  • Επαναφορά των επιδομάτων λουτροθεραπείας, τουλάχιστον στο επίπεδο του 2011. Να χορηγούνται όσες λούσεις απαιτούνται, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια για τη βελτίωση της υγείας και την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πλήρης  κάλυψη, του κόστους μεταφοράς, διαμονής και σίτισης.
  • Επανένταξη στο επίδομα λουτροθεραπείας όλων των ασθενειών που έχουν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια.  

Κλείνοντας καλούμε το συμβούλιο να απευθύνει έκκληση σε όλους τους αρμοδίους,  αν όντος πιστεύουν όπως δηλώνουν ανά τακτά διαστήματα ότι οι Ιαματικές πηγές «έχουν μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης». Τότε να υποστηρίξουν την πρόταση του Δήμου Ικαρίας για την δημιουργία ενός συγχρόνου υδροθεραπευτηρίου στα Θέρμα, και να καθορίσουν τον τρόπο που θα υποστηρίξουν με συγκεκριμένες ενέργειες την χρηματοδότηση της τόσο αναγκαίας αυτής υποδομής. Έτσι ώστε να αναστρέψουμε την φθίνουσα πορεία των τελευταίων χρόνων, και να δώσουν οι  Ιαματικές πηγές μας μια έστω ανάσα στην  βαλλόμενη τοπική οικονομία.

Η προηγούμενη διοίκηση του  Δήμου Ικαρίας ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη έχει εκπονήσει αρχιτεκτονική μελέτη, εκκρεμεί η συμπλήρωση του φακέλου με τις υπόλοιπες αναγκαίες μελέτες (Ηλεκτρομηχανολογικά / οικοδομική άδεια ). Παράλληλα έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο παρακαταθηκών & δάνειων ύψους 85.000για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών «Ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού των θερμών».  Σήμερα όμως είναι δυστυχώς ακόμα αμφισβητήσιμη η εμπράγματη υποστήριξη της πρότασης  του Δήμου Ικαρίας (με έκδοση πρόσκλησης στο ΕΣΠΑ που δεν θα αποκλείει τους δήμους ως δικαιούχους) τόσο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσο και από τα Υπουργεία Οικονομίας /Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην χρηματοδότηση  για την υλοποίηση αυτής της παρέμβασης.   Παρέμβασης που  θα δώσει την δυνατότητα στην Ικαρία να διεκδικήσει με αξιώσεις την  παρουσία της και τα επόμενα  χρόνια στον χάρτη των  ιαματικών λουτροπόλεων, και στην  διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων  που θα επιτρέψουν να παραταθεί  η λειτουργία των Ιαματικών πηγών σε δωδεκάμηνη βάση. Διαφορετικά οι οποιεσδήποτε εξαγγελίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τουλάχιστον στην Ικαρία είναι κενό γράμμα.

Τέλος προκειμένου να διασφαλίσουμε  την χρήση των δημοτικών και δημόσιων ιαματικών πηγών του νησιού αποκλειστικά από τον δήμο Ικαρίας  καλούμε την διοίκηση να διεκδικήσει την παραχώρηση από το Υπουργείο περιβάλλοντος & ενέργειας των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού για τα γεωθερμικά πεδία α) Θερμών, β) Αγίου Κηρύκου, γ) Λευκάδας , δ) Αγίας Κυριακής.  Αν η προσπάθεια αυτή δεν υποστηριχτεί από την κυβέρνηση προτείνουμε εναλλακτικά να κάνουμε χρήση όσων ορίζει ο Νόμος 4602/2019 “Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, και άλλες διατάξεις”, υποβάλλοντας αίτημα εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δήμου όχι μόνο επί των πηγών αλλά και στις περιμετρικές ζώνες αυτών και στα γεωθερμικά πεδία.

 Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος

Κουντούπης Στυλιανός

Καρούτσος Φανούριος

Κόχιλας  Σωτήριος

Τέσκος Σπύρος

Καλογερής Γεώργιος

Λαρδά – Καρίμαλη Βασιλεία

Αρέσει σε %d bloggers: