Τοποθέτηση σχετικά με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος 2021

Σε ότι αφορά την συζήτηση για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  και την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2021, τοποθετούμαστε καταθέτοντας τροποποιητική  πρόταση επί της εισήγησης της διοίκησης .   Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής :

 • Αρχικά σχετικά με την διαδικασία έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στην κυβερνητική ρύθμιση της Ν.Δ (Ν.4623/2019, άρ.12, παρ.1β) που στο όνομα της κυβερνησιμότητας απορρίπτει «a priori» ως άκυρες τις ψήφους που δεν είναι υπέρ της αναμόρφωσης του Π/Υ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρεί εγκεκριμένη την αναμόρφωση του ακόμη κι αν την υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.
 • Στο σκέλος των εξόδων δεκάδες κωδικοί χαρακτηρίζονται από γενικότητα, που δεν δίνει στο σχέδιο προϋπολογισμού που καταθέσατε διαφανή χαρακτήρα.
 • Είναι θετικό ότι εγγράφονται επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 2.264.342,42€ στο τεχνικό πρόγραμμα και συνολικά στον προϋπολογισμό του 2021 από τις αυξομειώσεις διάφορων κωδικών που διαμορφώθηκαν στο τέλος του οικονομικού έτους 2020 εγγράφονται 3.036.459€. Χρηματοδοτήσεις που μεγάλο μέρος είτε είχαν εξασφαλιστεί, είτε είχαν προταθεί από την προηγουμένη δημοτική αρχή.  Αναφέρουμε ενδεικτικά :

1) Μεταφορά-επεξεργασία-διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου Π/Υ 1.605.000€.

2) Αντικατάσταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Καραβοστάμου Π/Υ  821.110€.

3)  Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ραχών Ικαρίας Π/Υ 250.000€.

4) Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον Άγιο Πολύκαρπο Π/Υ 200.000€.                                  

5) Εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Ραχών Ικαρίας 40.000€.

6)  Μελέτες ανάπλασης οικισμού Θερμών Π/Υ 80.000€.

7)  Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δραστηριότητες Π/Υ 50.000€.

8) Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ικαρίας 20.000€.                  

 • Ταυτόχρονα κρίνουμε αρνητικό ότι οι μέχρι σήμερα κατατεθειμένες παρατηρήσεις των παρατάξεων – που αποτελούν την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου- δεν βρίσκουν ανταπόκριση από την διοίκηση του δήμου. Αναφέρουμε  ενδεικτικά :
 1. Η ετήσια επιχορήγηση στον Δήμο Ικαρίας δεν κατανέμεται με τα ίδια κριτήρια και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
 2. Από το σύνολο των προτάσεων που καταθέσαμε και στην συνεδρίαση της έγκρισης του Προϋπολογισμού γίνονται δεκτές -στο σύνολο τους η επιμέρους- μόνο 4 προτάσεις.
 3. Στην 5η αναμόρφωση του 2019 καταργήσατε την ανταποδοτική εισφορά στην Τοπική κοινότητα Περδικιού από τα έσοδα του μισθώματος στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες ύψους 000 που επιμεριζόταν στα έργα Οδοποιία Περδικίου (80.000) και Αποκατάσταση οδοποιίας Μονοκαμπίου – Πλωμαρίου – Μηλιωπού (20.000). Η δέσμευση της διοίκησης στην συζήτηση στην οικονομική επιτροπή αλλά και στο Δ.Σ ήταν ότι θα επιστραφούν τα χρήματα στους κωδικούς των έργων στον προϋπολογισμό του 2020. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε στην έγκριση του Π/Υ του 2020, ούτε στις αναμορφώσεις του π/Υ του 2020 ούτε στον Π/Υ του 2021.  Προτείνουμε έστω και τώρα να ανοίξει νέος Κωδικός με τίτλο Οδοποιία Περδικίου (80.000€) και ενίσχυση από το αποθεματικό και την χρηματοδότηση δήμων από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Σε διαφορετική περίπτωση σας καλούμε στην επόμενη συνεδρίαση να επαναφέρετε το θέμα και να εισηγηθείτε την ανάκληση της  απόφασης του Δ.Σ που προσδιορίζει ότι το αντίτιμο της μίσθωσης  θα επιστέφει ως ανταποδοτική εισφορά, ώστε να είσθε συνεπείς με το σχεδιασμό σας και να μην πλήττετε την αξιοπιστία της διοίκησης  και του δήμου γενικότερα, έναντι των κάτοικων της περιοχής.
 4. Ταυτόχρονα υπενθυμίζοντας ότι στην 15η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ πάρθηκαν αποφάσεις που σχετίζονται με τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να πάρει ο δήμος Ικαρίας για να διασφαλιστεί η ασφαλέστερη λειτουργία των σχολείων με την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας τους (Μετατροπή των συμβάσεων καθαριότητας μερικής απασχόλησης στα σχολεία σε πλήρους απασχόλησης και προκήρυξη επιπλέον θέσεων καθαριότητας των σχολείων, στην  συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2020).  Καθώς και τα μέτρα για να διευκολυνθεί ο μαθητικός πληθυσμός που αντιμετωπίζει δυσκολίες παρακολούθησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 5. Σχετικά με την υλοποίηση αυτών προτείναμε στην 16η /2020 συνεδρίαση του Δ.Σ  να ανοίξουν συγκεκριμένοι κωδικοί εξόδων για αυτές τις δράσεις με χρηματοδότηση από τις επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ (προσεγγίζουν τις 140.000 το 2020) προς τον Δήμο Ικαρίας που αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19. Χρηματοδοτήσεις που μέχρι σήμερα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα του δήμου, τα οποία η διοίκηση όφειλε να προβλέψει και να εξασφαλίσει από άλλες  χρηματοδοτήσεις κατά την σύνταξη του Π/Υ αρχικά και κατά την διαδικασία των  αναμορφώσεων του Π/Υ του 2020  στην συνέχεια. Την πρόταση αυτή επαναφέρουμε και καλούμε όλους τους δημοτικούς σύμβουλους να την εγκρίνουν, αποδεικνύοντας στην πράξη την υποστήριξη μας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, θεωρώντας ότι συμβάλουμε στην προσπάθεια κατάρτισης ενός σχεδιασμού αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του νησιού, επανακαταθέτουμε μια σειρά προτάσεις τόσο για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού όσο και την 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2021. Προτάσεις που αποτελούν κατά την άποψη μας απολύτως αναγκαίες παραβάσεις σε μια σειρά τομείς (ύδρευση – αποχέτευση, οδοποιία, κλπ) που αφορούν την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας  των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

 • Κατασκευή υποδομής φωτισμού δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ραχών 60.000.
 • Κατασκευή υποδομής αυτόματου ποτίσματος δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ευδήλου 20.000.
 • Κατασκευή υποδομής αυτόματου ποτίσματος γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό στάδιο Αγίου Κηρύκου 20.000.
 • Τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας γηπέδου ποδοσφαίρου Ευδήλου 20.000.
 • Ολοκλήρωση φακέλου ωριμότητας κλειστού γυμναστηρίου Ραχών 20.000.
 • Ολοκλήρωση δικτύου άρδευσης (πιεσοθραυστικά) από φράγμα προς Προεσπέρα 8.000.
 • Κατασκευή υποδομής Διαχείριση όμβριων υδάτων στη περιοχή Αστάχι Καρκιναγρίου και τοιχίο αντιστήριξης στη Λιβάδα 80.000.
 • Οδοποιία Περδικίου 80.000.
 • Αποκατάσταση πρόσβασης δρόμου προς αποθήκη δήμου στο Κέραμε 20.000.
 • Αποκατάσταση πρόσβασης δρόμου προς Γέροντος 10.000.
 • Αποκατάσταση πρόσβασης δρόμου προς Καλαβράδες 000.
 • Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην Ακαμάτρα 000.
 • Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην πέρα Αρέθουσα  000.
 • Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στο Στελι Ακαμάτρα 15.000.
 • Συντήρηση (& κατασκευή WC) Λαογραφικού μουσείου Αγ. Κηρύκου 40.000.

Το σύνολο αυτών των προτάσεων ανέρχονται στις 440.000 .

Προτείνουμε να χρηματοδοτηθούν από ανακατανομή  πόρων από την «Χρηματοδότηση δήμων από το πρόγραμμα Φιλόδημος» (452.924,00€), και την  ΣΑΤΑ του 21.

Σε περίπτωση που γίνουν δεκτές οι προτάσεις αυτές, τοποθετούμαστε εγκρίνοντας και τις προτάσεις της διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, ζητούμε η πρόταση μας να τεθεί στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου.

Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Ενημερωτικά η τροποποιητική πρόταση δεν έγινε δεκτή από την διοίκηση του Δήμου Ικαρίας .

Αρέσει σε %d bloggers: