Ο Δήμος Ικαρίας για το «Τέλος Ταφής»

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ικαρίας ομόφωνα αποφάσισε την κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αναστολής, από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος,   κατά των Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, οι  οποίες αφορούν στην επιβολή του τέλους ταφής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το τέλος ταφής αποτελεί έναν φόρο που επιβάλλεται στους ΟΤΑ για τους τόνους των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία τους  (π.χ. ανακύκλωση). Θεσπίστηκε από το 2012 με τον νόμο 4042/2012 ως ένα «αντικίνητρο ταφής», προκειμένου οι ΟΤΑ να ενισχύσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης. Η επιβολή του έπαιρνε συνεχώς αναβολές. Μέχρι που στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2015 αντικαταστάθηκε με την «περιβαλλοντική εισφορά» (άρθρο 55 του Ν.4609/2019). Με νόμο του  τέως υπουργού Περιβάλλοντος, Κ. Σκρέκα, προβλέφθηκε η επιβολή του από 1/1/2022, με κλιμακωτή αύξηση (20 ευρώ/τόνο, με ετήσια αύξηση 5 ή 10 ευρώ/τόνο, έως να καταλήξει στα 55 ευρώ/τόνο από 1/1/2027). Στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι καλούνται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά, ενώ, χωρίς δική τους ευθύνη, δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οι αναγκαίες υποδομές για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Σημειωτέον ότι ακόμα και ο τρόπος καθορισμού του τέλους ανά τόνο είναι εντελώς αυθαίρετος και δεν έχει στηριχθεί σε καμία μελέτη.

Αναπόφευκτα, τους κεντρικούς σχεδιασμούς και την αποτυχία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα  θα πληρώσουν τελικά οι δήμοι, άρα οι δημότες, αντί των εταιρειών υπόχρεων παραγωγών, αφού θα κληθούν να καταβάλλουν εντός του 2024 το ποσό των 240 εκ. ευρώ για την αναδρομική καταβολή του τέλους ταφής των απορριμμάτων των ετών 2022,2023 και του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Το ποσό θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά θα γίνει αυτόματη παρακράτηση εντός του έτους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων.  Στην ουσία εξανεμίζεται η αύξηση κατά 200 εκ. ευρώ για το 2024 στους ΚΑΠ των δήμων, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 30 εκ. ευρώ θα κληθούννα το πληρώσουν οι δήμοι από τα ανταποδοτικά τους έσοδα.

Η Δημοτική αρχή της Ικαρίας καταγγέλλοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων, εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην επιβολή σε βάρος των δήμων και των δημοτών, «Τέλους Ταφής» και «Περιβαλλοντικής εισφοράς»  μέσω των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων, διεκδικώντας :

  • Την άμεση ανάκληση των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΝ και του ΥΠΕΣ, για επιβολή τέλους ταφής και περιβαλλοντικής εισφοράς.
  • Την κατάργηση των χαρατσιών του τέλους ταφής και της περιβαλλοντικής εισφοράς.
  • Να σταματήσει η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι στις ΣΔΙΤ και στις συμπράξεις και παραχωρήσεις.
  • Το κόστος των προγραμμάτων, εξοπλισμού και έργων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, να προέρχονται από κεντρικούς δημόσιους πόρους που θα τροφοδοτούνται από πρόσθετη φορολόγηση του κεφαλαίου, στην προοπτική κατάργησης των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας.

Ταυτόχρονα καλεί την ΠΕΔ  Β. Αιγαίου και την ΚΕΔΕ να διεκδικήσουν πέρα από την δικαστική προσφυγή,  την κατάργηση των χαρατσιών του τέλους ταφής και της περιβαλλοντικής εισφοράς.

Αρέσει σε %d bloggers: