Νέα Παρέμβαση της ΛΑΣ Ικαρίας σχετικά με τα προβλήματα από τους δασικούς χάρτες στην Ικαρία

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα, και στα νησιά  της Σάμου και της Ικαρίας (σχετικό 1), αναδεικνύει τις ευθύνες όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ που πατάει πάνω στη νομοθεσία των προηγούμενων κυβερνήσεων και τη διατηρεί.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο νομό Σάμου δεν διαφέρει από τους δασικούς χάρτες άλλων περιοχών της χώρας που αναρτήθηκαν προγενέστερα.  Με αποτέλεσμα και στα Νησιά του Νομού Σάμου να παρουσιάζεται μια βιαστική και απόλυτα πρόχειρη εργασία, με την οποία είναι φανερή η μετακύληση του προβλήματος στον κάθε πολίτη-ιδιοκτήτη έκτασης, ο οποίος (λόγω της προχειρότητας αυτής και των απίστευτων λαθών και παραλήψεων) καλείται εναγωνίως να αντιδράσει, να ξοδευτεί κλπ, για να αποδείξει ισχυρισμούς, που είναι γνωστοί στην ίδια την Διεύθυνση Δασών Νομού Σάμου, όπως πράξεις χαρακτηρισμού, τελεσιδικίες κλπ.  Ωστόσο την υποχρέωση της όσο το δυνατόν σαφέστερης και ακριβέστερης αποτύπωσης της κατάστασης,  χωρίς σφάλματα, ανακρίβειες και αδικίες,  έχει αποκλειστικά η διοίκηση προ της αναρτήσεως.

Όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε το δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας να εκφράσει την διαμαρτυρία του υποβάλλοντας ένα πλαίσιο αιτημάτων (σχετικό 2), που εγκρίθηκε ομόφωνα με την 91/2021 απόφαση του, ζητώντας από  το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και την Διεύθυνση Δασών Σάμου αρχικά να ανακληθούν οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες για την Ικαρία. Σε ότι άφορα την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατά την διόρθωση των χαρτών , το Δ.Σ πρότεινε:

Α. Να θεωρηθούν ως μη δασικά,  χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, αγροτεμάχια που στις αεροφωτογραφίες του 1945 (δασικοί χάρτες 1952) είναι καλλιεργήσιμα.   Επίσης, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες της Ικαρίας, όπως: οι λιθόκτιστες αναβαθμίδες (πεζούλες), που οριοθετούν με σαφή τρόπο την καλλιεργήσιμη από τη δασική έκταση, δασωμένες εγκαταλειμμένες καλλιέργειες (ΑΔ) ή εκχερσωμένοι φρυγανότοποι (ακισαριές, αστιβές κλπ) που πριν από δεκαετίες έγιναν καλλιέργειες (ΔΑ).

Β. Να Ολοκληρωθεί η πρώτη ανάρτηση του Κτηματολογίου, και με ευθύνη των υπηρεσιών του κράτους  να γίνει  αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στο κτηματολόγιο ακίνητα, και να διορθώσουν τους σχετικούς χάρτες.

Γ. Να εξαιρεθούν, από δασικές εκτάσεις, περιοχές που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως μη δασικές, με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού.

Δ. Να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί λόγω υγειονομικής κρίσης και να παρασχεθεί παράταση τουλάχιστον ενός έτους, με σκοπό να γίνει αναλυτική ενημέρωση από την δασική υπηρεσία στην παρούσα φάση για όλες τις διαδικασίες των πράξεων χαρακτηρισμού, για τα δικαιώματα των Ικαριωτών που διαμένουν είτε στο νησί είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις και τα άλλα ένδικα μέσα που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστούν οι περιουσίες των πολιτών.

Ε.  Στην εκ νέου ανάρτηση, να δοθεί ειδική μέριμνα ώστε να μην υπάρχει το κόστος του ειδικού τέλους για την υποβολή των αντιρρήσεων, προκειμένου να επιλυθούν διαφορές που πιθανόν να προκύψουν από σφάλματα στις αναρτήσεις των δασικών χαρτών, δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα και στο νησί.

ΣΤ.  Να διορθωθούν, από το υπουργείο και τις υπηρεσίες του, τα όρια των οικισμών, ώστε να ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση.

Ζ. Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκτάσεων. Μοναδικό κριτήριο επιλογής των πράσινων περιοχών να είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Η. Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό, με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Όλα αυτά κοινοποιήθηκαν στο ΥΠΕΝ  και τις σχετικές υπηρεσίες με το Υπ. Αρθ: 2862-15/4/2021 έγγραφο του Δήμου Ικαρίας.

Είναι γνωστό ότι μπροστά στα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησαν οι δασικοί χάρτες η κυβέρνηση αναγκάστηκε τότε να δώσει  οριζόντια παράταση έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών,  με την υπόσχεση ότι :

  1. Θα διόρθωναν τα λάθη χαρακτηρισμού οίκοθεν  οι  ίδιες οι  Δασικές Υπηρεσίες
  2. Θα συμπεριλαμβάνονταν   στους διορθωμένους χάρτες όλες  οι αποφάσεις της διοίκησης
  3. Θα συνέχιζαν να γίνονται εκπρόθεσμες  αιτήσεις προδήλου σφάλματος από τους ιδιώτες στις περιοχές που έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, οι οποίες αφορούν περίπου το 50% της χώρας
  4. Θα γίνονταν  νομοθετικές ρυθμίσεις για τους  Δασωμένους Αγρούς και  τις Εκχερσωμένες Εκτάσεις μετά από σωστή προετοιμασία ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με σεβασμό στις επιταγές του Συντάγματος και τη Νομολογία.
  5. Θα λειτουργούσε τον Ιούνιο του 2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο για την «τακτοποίηση» των δασικών αυθαιρέτων κτισμάτων.

Τέλος η κυβέρνηση, δια στόματος του Υπουργού κ. Σκρέκα υποσχέθηκε ότι «εφόσον  γίνουν όλες οι  διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα εξορθολογήσουν τους δασικούς χάρτες , στη συνέχεια και  όταν πλέον θα έχουμε έρθει στο ορθόν, τότε  θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες με ενστάσεις να αποκαταστήσουν τις μεμονωμένες περιπτώσεις».

Σήμερα χωρίς να έχουν υλοποιηθεί στον απαιτούμενο  βαθμό  οι περισσότερες υποσχέσεις της κυβέρνησης, ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα  την ανάρτηση των Τροποποιημένων  Αναρτημένων / Κυρωμένων δασικών χαρτών στις Περιφερειακές  Ενότητες της χώρας . Από τη μέχρι τώρα πορεία προκύπτει ότι :

α) Σε μεγάλο βαθμό τα λάθη  παραμένουν γιατί δεν μπόρεσαν οι Δ/νσεις Δασών   σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εν μέσω κορονοιού και όντως υποστελεχωμένες να καταγράψουν  και να «περάσουν»  στο χάρτη όλες τις  διοικητικές πράξεις .

β) Επίσης οι Δ/νσεις Δασών δεν μπόρεσαν να «χτενίσουν» τους χάρτες για να εξετάσουν τον χαρακτήρα της κάθε έκτασης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη , ενώ  κάτω από την πίεση εξέτασης των προδήλων σφαλμάτων υπάρχει φόβος ότι θα δημιουργηθούν πολλά λάθη και αδικίες.

γ) Δεν  «ανέβηκε» ώστε να αξιολογηθεί από το  Δασικό Χάρτη  το ελαιοκομικό, αμπελουργικό κλπ κτηματολογίο και γενικά τα στοιχεία που έχει για τις εκτάσεις των αγροτών ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που έπρεπε να γίνει σε συνεργασία ΥΠΕΝ – Κτηματολογίου και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  Έτσι οι  περισσότερες αγροτικές εκτάσεις παραμείνουν Δασικές.

δ) Παρόλες τις συνεχείς εξαγγελίες  της ηγεσίας του Υπουργείου περιβάλλοντος, ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΔΕΝ  ΕΓΙΝΕ  για το μείζον θέμα των Δασωμένων Αγρών και των Εκχερσωμένων Εκτάσεων, χωρίς πράξη της Διοίκησης  και έτσι παραμένουν δασικά.

ε)  Γίνονται κολίγοι οι αγρότες στα ίδια τους τα χωράφια, αφού το Υπουργείο Περιβάλλοντος  διαμηνύει ότι, όσοι αγρότες έχουν συμβόλαια μεταγενέστερα  του 1975, θα χάσουν την κυριότητα και θα έχουν μόνο τη νομή και χρήση  των εκτάσεων.

στ) Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο για την «τακτοποίηση» των δασικών αυθαιρέτων κτισμάτων, ετοιμάστηκε αλλά δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα και  δεν υπάρχει  επίσημη  καταγραφή για το πόσα είναι τα δασικά αυθαίρετα και από αυτά πόσα έχουν τις προϋποθέσεις για να «τακτοποιηθούν».

ζ) Σχετικά με τη  Νομοθετική ρύθμιση για το τεκμήριο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, το  ΥΠΕΝ με την εγκύκλιο ΔΠΔ /7886/411/ 23.2.2022, διευκρίνισε ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται στις περιοχές  των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, της Δωδεκανήσου  καθώς και της περιοχής της Μάνης .

Ταυτόχρονα Χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και με έλλειψη ισονομίας  η Κυβέρνηση αποφάσισε επιλεκτικά (Η σχετική  διάταξη συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 58 του Νόμου  4903/5-3-2022) να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες μόνο για την Κρήτη.  ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ μάλιστα τα αιτήματα δεκάδων Διευθύνσεων Δασών που ενημέρωσαν επίσημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι αδυνατούν να προλάβουν να διορθώσουν τους Δασικούς Χάρτες στις περιοχές τους, με ότι αυτό συνεπάγεται!!!!!

Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι στα νησιά της Σάμου και της Ικαρίας η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες λήγει στις 23/3/2022. Καθώς και ότι καμία σχετική ενέργεια σας, δεν έχει δημοσιοποιηθεί πρόσφατα.

Καλούμε την διοίκηση του δήμου Ικαρίας και της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου  να απευθυνθούν  εκ νέου στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα :

  • Το κράτος με δική του ευθύνη θα αντιμετωπίσει όλες τις κατηγορίες προβλημάτων που προκύπτουν και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα για τις αντιρρήσεις (παράβολα κλπ.);
  • θα παραταθεί η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων δωρεάν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η έστω θα δοθεί τουλάχιστον τρίμηνη παράταση στη προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες νησιά της Σάμου και της Ικαρίας. Ώστε να δοθεί πρόσθετος χρόνος στην Δ/νση Δασών να  διορθώσει τα λάθη και να ενσωματώσει πρόδηλα σφάλματα ;
  • Θα ληφθούν υπ οψιν στην διαδικασία διόρθωσης των δασικών χαρτών οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του δημοτικού συμβουλίου της Ικαρίας;

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος

 Προς :   1)  Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου (Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου  κ.  Κ. Μουτζούρη)

2)     Δήμο    Ικαρίας  (Δήμαρχο κ. Ν. Καλαμπόγια)

Κοινοποίηση :

                  1)   Π.Ε Ικαρίας – Φούρνων (Υπόψη   κ. Επάρχου)

                  2)  Κοινοβουλευτικές ομάδες : ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ 25.

Υπενθυμίζουμε οτι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εληφθει και τότε μετά από πρόταση της ΛΑΣ

http://www.lasikarias.gr/protasi-gia-syzitisi-sto-d-s-tou-thematos-ton-dasikon-charton-tis-ikarias

Αρέσει σε %d bloggers: