Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για τον Προϋπολογισμό του 2023 στον Δήμο Ικαρίας

Κύριε  Πρόεδρε , Κύριε  Δήμαρχε , Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι

Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι η συζήτηση για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος  και του Προϋπολογισμού από το 2019 και μετά, έχει  γίνει με ευθύνη της κυβέρνησης πρώτα και κύρια μια τυπική διαδικασία αφού μετά την κυβερνητική ρύθμιση της   Ν.Δ (Ν.4623/2019, άρ.12, παρ.1β) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού. Απορρίπτονται «apriori» ως άκυρες οι ψήφοι κατά του προτεινομένου σχεδίου Π/Υ της Διοίκησης, ακόμα και αν κατατεθεί ολόκληρο σχέδιο Π/Υ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρεί εγκεκριμένο ένα Π/Υ ακόμη κι αν τον υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι.

Με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία για την σύνταξη ενός τεχνικού προγράμματος ως σχέδιο αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του νησιού, και η σύνταξη ενός σχεδίου προϋπολογισμού έτσι ώστε να  μπορεί πρώτα και κύρια ο Δήμος να λειτουργήσει. Μετατρέπεται σε μια αναγκαία εκ της νομοθεσίας διαδικασία  αλλά προσχηματική, αφού η εμπειρία των τελευταίων ετών αποδεικνύει ότι ακόμα και επιμέρους προτάσεις των υπόλοιπων παρατάξεων δεν γίνονται δεκτές κατά την συζήτηση έγκρισης του τεχνικού προγράμματος  και του Προϋπολογισμού.

  Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε για τα οικονομικά του δήμου χωρίς καμία αναφορά στο πολιτικό περιβάλλον και την χρονική συγκυρία που καθορίζουν τα οικονομικά δεδομένα.

Είναι γνωστό -το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές- ότι όλοι οι Δήμοι της χώρας υφίστανται, ιδιαίτερα μετά το 2010, άγρια περικοπή της κρατικής χρηματοδότησής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 αν και με τον Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), οι  κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ), έπρεπε να είναι περί τα 6 δις€ η κυβέρνηση προβλέπει για την τοπική & περιφερειακή διοίκηση ποσά το ανώτερο στα 3.528.000.000€. Δηλαδή δίνει μόνο 59% από αυτά που έχουν από κοινού νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις ότι πρέπει να αποδίδουν στην τοπική διοίκηση.

Παραθέτουμε ακόμα ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 :

 • Εισηγητικά η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυξάνει τους ΚΑΠ για το 2023 τελικά όμως  το σύνολο των Κρατικών πόρων που θα δοθούν στους φορείς της Τ.Δ θα είναι μειωμένοι σε σχέση με το 2022!! Το δείχνουν οι αριθμοί που αφορούν το σύνολο των κρατικών εσόδων για τους Δήμους που καταγράφουν μείωση  για το 2023 κατά 5 εκ  καθώς και το σύνολο των μεταβιβάσεών του Υπ.Εσ που καταγράφουν μείωση 10εκ.
 • Τα έσοδα στην Τ.Δ που αυξάνονται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια είναι τα λεγόμενα ίδια έσοδα. Αυτά προβλέπονται και πάλι αυξημένα και από  743 δις €  το 2022 ανεβαίνουν σε  2.754 δις €  για το 2023!!
 • Ξεχωρίζει επίσης ως ζήτημα το μέγεθος που αφορά τις αμοιβές προσωπικού, που καταγράφονται με το ποσό των 2.740 δις € . Συγκρινόμενο ως ποσό με το σύνολο των ΚΑΠ που θα πάρει η Τ.Δ για το 2023 (2.788 δις ) αυτό που απομένει τελικά για τα λειτουργικά των δήμων και των Περιφερειών είναι μόλις 48 εκ !! Τα υπόλοιπά τελικά τα πληρώνουν και πάλι τα νοικοκυριά είτε μέσω των λεγομένων ανταποδοτικών είτε με την επιπλέον φορολογία που επιβάλουν οι Δήμοι!!
 • Η επιχορήγηση για την καθαριότητα των σχολείων, τους σχολικούς Τροχονόμους και το «Βοήθεια στο Σπίτι» παραμένει στα επίπεδα του 2022 (162 εκ €) .
 • Η Επιχορήγηση για την «Αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης» από τα 90 εκ € το 2022 , μηδενίζεται το 2023, μάλλον σφύριξαν την λήξη της στην κυβέρνηση…………

Όλα αυτά οδηγούν τους Δήμους σε αδυναμία να λειτουργήσουν μία σειρά Υπηρεσίες, καθώς και να πραγματοποιήσουν απαραίτητα έργα. Άρα, με αυτή την πολιτική, ή θα οδηγηθούν οι Δήμοι σε απραξία ή θα πρέπει να αρχίσουν να φορτώνουν κι άλλο τον ήδη υπερφορολογημένο λαό. Την ίδια στιγμή που η χρηματοδότηση των Δήμων και το προσωπικό τους, δεν επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, περνούν στους Δήμους συνεχώς νέες αρμοδιότητες, πάνω από 200 τα τελευταία χρόνια. Σκοπός των Κυβερνήσεων, είναι λοιπόν, μέσω των Δήμων, να προχωρά η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση τους.

Σε όλα τα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν οι συνέπειες της ακρίβειας σε όλα τα βασικά αγαθά, πράγμα που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της λαϊκής οικογένειας και έχει επιπτώσεις και στον προϋπολογισμό των Δήμων.

Τα παραπάνω τα ξέρουμε πιστεύουμε όλοι, το ερώτημα είναι γιατί δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα και οι ανάγκες μας, γιατί η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ επιμένει στην περιγραφή των προβλημάτων, τη στιγμή που η υπομονή έχει εξαντληθεί.

Ταυτόχρονα όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αποπληρωμή των παρακρατηθέντων εσόδων της Τ.Δ που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των ετών της κρίσης.  Αλλά αντιθέτως με την ψήφιση του Ν.5003/2022(μόνο από τους βουλευτές της Ν.Δ) στο άρθρο 93 προβλέπεται σαφώς ότι «Η προβλεπόμενη στην παρ.5 του άρθρου 259 και στην παρ. 7 του άρθρου 260 του ν.3852/2010 (Α’ 87) τελική εκκαθάριση της απόδοσης των εσόδων στους Ο.Τ.Α. από τον τακτικό προϋπολογισμό, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου έτους,  δεν εφαρμόζεται για τα έτη 2016 και εφεξής και για όσο χρόνο ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄152). Ως τελικές αποδόσεις εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους Ο.Τ.Α. στα αντίστοιχα οικονομικά έτη, λογίζονται  τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων ανά έτος».  Για όσους δυσκολεύονται να καταλάβουν παραθέτουμε επί λέξει από τα  Πρακτικά της Βουλής τα λόγια του Υπουργού Εσωτερικών ” (…) ακούμε για τα παρακρατηθέντα και τα παρακρατηθέντα. Να είναι σαφές ότι τα παρακρατηθέντα αυτά τα οποία είχαν νομοθετηθεί, εκεί και τότε, προφανώς, δεν πρόκειται να δοθούν. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση είναι μία συζήτηση, η οποία πρέπει να κλείσει.  Δεν πρόκειται να δοθούν.  Για να το πούμε απλά και λαϊκά η κυβέρνηση της Ν.Δ βάζει “ταφόπλακα” στα παρακρατηθέντα των Δήμων.

Υπενθυμίζοντας ότι στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ η απόφαση του «διεκδικούσε» στα λόγια έστω «Τη σταδιακή απόδοση στους Δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη».   Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι  η περίοδος «ανεξαρτησίας» της πλειονότητας των αιρετών τέλειωσε την άνοιξη του 2019, αφού σήμερα για μια ακόμα φορά υπάρχει  αδιαμαρτύρητη αποδοχή στην πολιτική της Ν.Δ στον χώρο  της τοπικής διοίκησης.

Η κλασική δικαιολογία της Κυβέρνησης για όλα τα παραπάνω, δεν ήταν άλλη πέραν των δημοσιονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες είναι περιορισμένες, του δυσμενούς περιβάλλοντος και των οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε.

Ήρθε όμως η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ώστε να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση το ανεδαφικό των εν λόγω προφάσεων. Πόροι που δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τη στήριξη του λαού μας, για την προστασία της υγείας του –ακόμα και μέσω πανδημίας- που δε χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία του από την ακρίβεια, για τη στήριξη του εισοδήματός του, πόροι που δεν υπήρχαν ποτέ για να δοθούν στους Δήμους, ξαφνικά είναι διαθέσιμοι για να στηρίξουν τις νατοϊκές αποστολές εκτός συνόρων, που μάλιστα καθιστούν το λαό μας στόχο επιθέσεων και καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας.  Πρόκειται για πρόκληση.

   Μέσα σε αυτές τις πολιτικοοικονομικές  συνθήκες  πρέπει να συνταχτεί ο προϋπολογισμός και στο Δήμο μας, συνθήκες που διαμορφώνουν ένα τοπίο εχθρικό. Αφού αυτή η πολιτική εφαρμόζεται και εξειδικεύεται σε βάρος του λαού από την συντριπτική πλειονότητα των αιρετών, είτε με κομματική στήριξη, είτε  «ανεξάρτητων».

Κατόπιν αυτών περιμέναμε έστω και την ήμερα της συνεδρίασης να υπάρξει μια -προσχηματική- αναφορά για όλη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο δήμος από την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση. Αλλά η περίοδος «ανεξαρτησίας» της διοίκησης του δήμου Ικαρίας τέλειωσε, και σήμερα για μια ακόμα φορά έρχεται η αδιαμαρτύρητη αποδοχή στην πολιτική της Ν.Δ στον χώρο  της  τοπικής διοίκησης.

Με βάση όλα τα παραπάνω παρατηρούμε λοιπόν ότι , λείπει από την εισήγηση σας   το στοιχείο της καταγγελίας των υπεύθυνων που δεν είναι  άλλοι από την σημερινή κυβέρνηση και όσων άλλων συμφωνούν με τον μονόδρομο  που ακολουθεί η χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. 

Σε ότι αφορά ειδικότερα την εισήγηση της διοίκησης για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2023, επισημαίνουμε τα εξής :

Ο προϋπολογισμός που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα, είναι  ο τελευταίος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, του οποίου η εκτέλεση θα διακοπεί από τις δημοτικές εκλογές. Πρόκειται, ακόμη μία φορά, για έναν προϋπολογισμό ελεγχόμενο και υπαγορευόμενο από το Παρατηρητήριο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο ζητά  με αφοριστικό τρόπο, ο Π/Υ να είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος.  Τα αναγάγει όλα σε αριθμούς και καταλήγει με παρατηρήσεις για μερικές χιλιάδες ευρώ πάνω ή κάτω.

Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι από τον πρώτο προϋπολογισμό της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μέχρι και τον σημερινό, υπάρχουν  έργα και μελέτες που επανεγγράφονται σε κωδικούς και πέρασαν χρόνια χωρίς να υλοποιηθούν η να  υλοποιηθεί ένα μικρός  μέρος.

Όσον αφορά τα στοιχεία που αναγράφονται στα λογιστικά φύλλα μου μας δόθηκαν, για το έτος 2022 σε μια σειρά από λειτουργίες του δήμου οι οποίες αφορούν τη δύσκολη καθημερινότητα των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων του νησιού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 • Φορέας 00, Γενικές υπηρεσίες. Από 2.522.089ευρώ απορροφήθηκε μόνο το 39% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 58% στις 31/12/2022. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό  1.045.122 ευρώ.
 • Φορέας 10, Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες. Από 990.217  ευρώ απορροφήθηκε το 49% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 73% στις 31/12/2022.   Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό  262.044 ευρώ.
 • Φορέας 15, Υπηρεσίες Αθλητισμού Πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής. Από 467.196 ευρώ απορροφήθηκε το 43% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 65% στις 31/12/2022. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό  162.141
 • Φορέας 20, Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Από 1.102.860 ευρώ απορροφήθηκε το 65% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 90% στις 31/12/2022. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό περίπου 87.000 ευρώ.
 • Φορέας 25, Υπηρεσία Ύδρευσης –αποχέτευσης – άρδευσης. Από 1.061.056 ευρώ απορροφήθηκε το 39% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 56% στις 31/12/2022. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό  466.120 ευρώ.
 • Φορέας 30, Υπηρεσία τεχνικών έργων. Από 1.878.632 ευρώ απορροφήθηκε μόνο το 23.5% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 35% στις 31/12/2022.   Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό 1.217.016 ευρώ.  Άραγε δεν ήταν αναγκαίο να εκτελεστούν τα μισά τουλάχιστον από όσα έργα προγραμματίστηκαν πέρσι τέτοια εποχή ; 
 • Φορέας 60, Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις από ΠΔΕ). Από 2.532.297ευρώ απορροφήθηκε μόνο το 7% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 10% στις 31/12/2022. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό 2.274.650 ευρώ.   Άραγε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής έχουμε την πολυτέλεια να μην αξιοποιούμε τόσα χρήματα;
 • Φορέας 61, Υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού (Έργα και δράσεις από ΠΔΕ).      Από 310.000 ευρώ δεν απορροφήθηκε τίποτα, με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στις 31/12/2022 0%.…..
 • Φορέας 61, Υπηρεσίες Ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης (Έργα και δράσεις από ΠΔΕ). Από 13.323.525 ευρώ δεν απορροφήθηκε τίποτα, με πρόβλεψη της δημοτικής αρχής για απορρόφηση στις 31/12/2022 0%. ……
 • Φορέας 63, Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις από ΠΔΕ). Από 878.579 ευρώ δεν απορροφήθηκε τίποτα, με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στις 31/12/2022 0%…….
 • Φορέας 70, Λοιπές Υπηρεσίες. Από 1.296.602 ευρώ απορροφήθηκε μόνο το 25% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 37% στις 31/12/2022.     Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό 815.007 ευρώ.
 • Στο σύνολο του ο Προϋπολογισμός του 2022 διαμορφώθηκε στα 26.385.312ευρώ από τα οποία καταφέρατε να αξιοποιήσει ο Δήμος (μαζί με τις μισθοδοσίες του προσωπικού και τα πάγια έξοδα) μόνο 3.723.604 ευρώ με πρόβλεψη ότι θα απορροφηθούν στο τέλος του έτους 5.521.087 ευρώ. Ούτε τα μισά δηλαδή και σε ποσοστό 21%, γεγονός που αποτυπώνει σε ένα βαθμό την αδυναμία της Δημοτικής αρχής να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα της.

Είναι άλλος ένας Προϋπολογισμός με μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα που δείχνουν αδυναμία διαχείρισης και απορρόφησης των πόρων που είναι διαθέσιμοι.

Αναρωτιόμαστε αν θα μπορέσουν το 2023 να εκτελεστούν οι κωδικοί  έστω στο 40%, και με ποιο σκεπτικό  μας καλείται να τον ψηφίσουμε ;

Θυμίζοντας ότι ανάλογη κριτική σχετικά με την δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα προηγούμενα χρόνια δέχτηκε και η διοίκηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», επισημαίνουμε ότι μηδενική απορρόφηση πόρων σε 3 ολόκληρους φορείς του Π/Υ δεν παρατηρήθηκε ποτέ, ούτε στον ενιαίο Δήμο Ικαρίας, ούτε στα προηγούμενα αυτοδιοικητικά σχήματα του νησιού.  

  Αυτό ως σχόλιο στην τοποθέτηση της διοίκησης για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό όλων των ετών στο Δήμο Ικαρίας (παραγνωρίζοντας ότι ο Π/Υ έφτασε σε αυτό το σημείο από το γεγονός ότι συσσωρεύονται χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων των προηγουμένων ετών), και την αποτελεσματικότητα για την οποία επαίρονται  οι αιρετοί  της  ΠΕΑ.

Αναρωτιόμαστε τι νόημα έχει να καυχάσαι ότι έχεις συντάξει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό όλων των ετών, όταν δεν μπορείς να καλύψεις βασικές ανάγκες των υπηρεσιών που παρέχεις στους δημότες σου (π.χ καθαριότητα των σχολείων, η την λειτουργία   βρεφικού τμήματος στον βρεφονηπιακό σταθμό);

Αναρωτιόμαστε γιατί από τα 26.000.000 ευρώ του εφετινού Προϋπολογισμού, ούτε 1% δε διατίθεται για την ανακούφιση (με απαλλαγή, η μείωση, η πρόσθετη παροχή, κλπ) των οικονομικά  ασθενέστερων  συμπολιτών μας;

Επισημαίνουμε επίσης τα εξής :

 • Στο σκέλος των εξόδων δεκάδες κωδικοί χαρακτηρίζονται από αοριστία και γενικότητα, που δεν δίνει στο σχέδιο προϋπολογισμού που καταθέσατε διαφανή χαρακτήρα.
 • Παράλληλα υπάρχουν μια σειρά «λογιστικές τακτοποιήσεις», (πχ οι κωδικοί καυσίμων στην υπηρεσία καθαριότητας, και οι δαπάνες ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων στην υπηρεσία ύδρευσης) που αποσκοπούν να κρύψουν «κάτω από το χαλί», τα προβλήματα εισπραξιμότητας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.
 • Στο σκέλος των εξόδων υπάρχει πολύ μικρή εισπραξιμότητα από ΠΟΕ, και παραμένει πάντα το πρόβλημα διαφυγόντων εσόδων από τους «Εκμισθωτές / καταπατητές» των δημοτικών εκτάσεων, παρά τα όσα συζητήθηκαν τους προηγούμενους μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Μια ακόμα επισήμανση αναγκαία για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ που παρουσιάζετε στον κωδικό εσόδων 421 (4219.01 – 276.058,32). Είναι ευδιάκριτο ότι ανάλογος κωδικός υπήρχε στον Π/Υ του 2022, αλλά και στους προηγούμενους Π/Υ. Άρα δεν χάθηκε καμία επιστροφή ΦΠΑ όπως ισχυριζόταν η ΠΕΑ προεκλογικά (αφού εγγράφεται για ένα ακόμα έτος ως έσοδο στον Π/Υ), απλούστατα η διαδικασία που δεν έγινε επί των ημερών της δικής σας διοίκησης (2011-14), θεωρήθηκε εκπρόθεσμη όταν έγινε από την διοίκηση της ΛΑΣ μετά τον Σεπτέμβριο του 2014, και δεν επιστράφηκε το ποσό. Αλλά παραμένει  ως εκκρεμότητα του ελληνικού δημοσίου προς τον δήμο και από εκεί αφαιρούνται οι υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ του δήμου, όπως έγινε τα προηγούμενα έτη διαμορφώνοντας  το ποσό που εγγράφεται στον  Π/Υ του 2023.

    Κύριε Πρόεδρε, στην παρούσα συζήτηση δεν θα μπούμε στην διαδικασία να υποβάλουμε συμπληρωματικές προτάσεις, γιατί από τις μέχρι σήμερα κατατεθειμένες παρατηρήσεις των παρατάξεων –που αποτελούν την πλειοψηφία του Δ.Σ- σχεδόν τίποτα δεν εντάσσεται στο Τ.Π και τον Π/Υ (ενδεικτικά από τις προτάσεις μας προηγούμενων ετών παρά του ότι έγιναν αρκετές  αναμορφώσεις έγιναν δεκτές μονό 5,οι οποίες έμειναν ως απλές εγγραφές αφού δεν κινήθηκε καμία) .

Για όλα αυτά, καταψηφίζουμε  τον προϋπολογισμού  του 2023.

Κλείνοντας επισημαίνουμε ότι εμείς δεν ξεχνάμε πως η κοινωνία μας είναι ταξικά διαχωρισμένη και τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Όσο και να θέλουμε, ουδετερότητα δεν μπορούμε να έχουμε. Το οικονομικό πρόβλημα των Δήμων είναι πρωτίστως πολιτικό θέμα, θέμα στρατηγικών επιλογών, επιλογή δρόμου ανάπτυξης και των συμφερόντων που επιτελεί.            Για εμάς οι λαϊκές ανάγκες και ο αγώνας για την ικανοποίηση τους αποτελούν προτεραιότητα.   Γι αυτό επιμένουμε να διεκδικούμε :

 • Πλήρη κρατική χρηματοδότηση για το σύνολο των αναγκών του Δήμου.
 • Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική Διοίκηση και των οφειλόμενων  σε αυτή και σε ποσοστό πάνω από 9% του κρατικού Π/Υ.
 • Για κάθε αρμοδιότητα που μεταφέρεται από το Κράτος στους Δήμους, να αποδίδονται ταυτόχρονα και οι αντίστοιχοι πόροι.
 • Χρηματοδότηση έργων υποδομής και αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, γιατί η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν μπορεί να συνυπάρχει με την πολιτική «κόστους-οφέλους», με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που προωθούν κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Προσλήψεις του απαραίτητου αριθμού προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας και πλήρη  εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 • Λύση στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους. Οι Δήμοι με απόφαση των Δ.Σ να διαγράφουν οφειλόμενα ποσά από κατηγορίες πολιτών που ούτε έχουν, ούτε μπορούν να πληρώσουν, να μην εκτελείται η εντολή των κυβερνήσεων για αναγκαστική είσπραξη και πλειστηριασμούς.
 • Κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου (Καλλικράτης, μνημονιακές δεσμεύσεις & εφαρμοστικοί νόμοι) που κατευθύνουν τους Δήμους να δρουν ανταποδοτικά και επιχειρηματικά.

Τέλος εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι δημότες και κάτοικοι  του νησιού μας να λύσουν τα προβλήματά τους εάν δεν βάλουν στόχο να παλέψουν για την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα,  τις δικές τους ανάγκες.          Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» αγωνιζόμαστε μαζί με το λαό για να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα ανατρέψουν αυτή την πολιτική.

Αρέσει σε %d bloggers: