Ερώτηση σχετικά με την χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Ικαρίας

Κύριε  Δήμαρχε, στην 14η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερωθήκαμε ότι μετά από τρία χρόνια ολοκληρώθηκε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η  επανέκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».  Κατόπιν αυτής της εξέλιξης ανοίγει για τρίτη φορά (μετά το 2012 και το 2017)  ο δρόμος για την αναζήτηση χρηματοδότησης για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για τα συγκεκριμένα έργα είχε υποβληθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ  «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».  Η πρόταση αυτή δεν αξιολογήθηκε από την διαχειριστική αρχή γιατί κατά των έργων έγινε προσφυγή στο ΣΤΕ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή για τυπικούς λογούς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων το 2012 από αναρμόδια αρχή), και έτσι το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των περιβαλλοντικών όρων.

Υπενθυμίζουμε ότι η  πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία του κεντρικού ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, της Ικαρίας που θα δέχεται επεξεργασμένα απόβλητα και τα αναγκαία συνοδα έργα. Για την υλοποίηση της Πράξης θα απαιτηθεί η υλοποίηση δεκατριών (13) υποέργων που παρουσιάζονται παρακάτω :

1. Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης που συνολικά ανέρχεται στα 131 στρέμματα.

2.Κατασκευή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για :

– Διαμόρφωση λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων

– Στεγανοποίηση της επιφάνειας της απορριμματικής λεκάνης

– Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων στον πυθμένα και πρανή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

– Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των συλλεγόμενων στραγγισμάτων.
– Σύστημα συλλογής και διάθεσης του παραγόμενου βιοαερίου.

– Κατασκευή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής

– Κατασκευή εσωτερικού μόνιμου δικτύου οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του έργου.
-Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης 10 μέτρων και λοιπών μέτρων αντιπυρικής προστασίας.

– Περίφραξη του χώρου και πύλες εισόδου.

-Αποστράγγιση των ομβρίων  που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.

-Δενδροφύτευση, όπου απαιτείται, για τοπική προκάλυψη και απομόνωση του χώρου.

-Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-Εσωτερικό δίκτυο οδοποιΐας, συνολικού μήκους 223,8 μέτρων.

3.Κατασκευή της Οδού Πρόσβασης, συνολικού μήκους 2,889 χιλιομέτρων, με τρεις ισόπεδους κόμβους.

4 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ

5 Σύνδεση με το δίκτυο ΟΤΕ

6.Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.

  1. Εκπόνηση Τεχνικών και Υποστηρικτικών Μελετών που αφορούν α) τις αποκαταστάσεις των  υφιστάμενων ΧΑΔΑ, β) την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και γ) την κατασκευή και λειτουργία των Μονάδων Κομποστοποίησης Ικαρίας.
  2. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αγίου Κηρύκου.
  3. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ευδήλου.
  4. Τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ραχών και κατασκευής υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Ραχών.
  5. Κατασκευή υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Αγίου Κηρύκου.
  6. Προμήθεια εξοπλισμού κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδων κομποστοποίησης Ικαρίας.
  7. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

   Με δεδομένο ότι η πρόταση είναι ξανά ώριμη, καθώς έχει ολοκληρωθεί  και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί εκ νέου οι αναγκαίοι Περιβαλλοντικοί Όροι.

  Υποβάλουμε στην διοίκηση του δήμου τα ακόλουθα ερωτήματα :

  • Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την διαχειριστική αρχή για την αξιολόγηση της πρότασης που έχει υποβληθεί στο Ε.Π του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», και «μπλόκαρε» λόγο της προσφυγής στο ΣΤΕ?
  • Υπάρχει κάποια ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠ.ΕΣ –ΥΠΕΝ) σχετικά με την χρηματοδότηση των αναγκαίων αυτών έργων ?
  • Αν δεν υπάρχει τίποτα από τα προηγούμενα, γιατί δεν υποβλήθηκε πρόταση (σε συνεργασία με την περιφέρεια Β. Αιγαίου η την ΔΙΑΝΟΧ) στην πρόσκληση «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» (14.6i.27.8.1.3, ΟΠΣ 3352) που αφορούσε την Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, όπου σύμφωνα με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων έληγε στις  σε 31/12/2021.

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος

Αρέσει σε %d bloggers: