Ενημέρωση σχετικά με τον σταθμό βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών της «RURAL CONNECT» πλησίον του οικισμού Καστανιές.

                                                                                                          12 Δεκεμβρίου  2019

Ενημέρωση σχετικά με τον σταθμό βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών της «RURAL CONNECT» πλησίον του οικισμού Καστανιές.

  Σχετικά με το θέμα του σταθμού που προσπαθεί να εγκαταστήσει η «RURAL CONNECT» πλησίον του οικισμού Καστανιές, χωρίς να έχουν υπογράφει τα απαραίτητα συμβόλαια.  Είναι αναγκαίο να κάνουμε μια μικρή αναφορά για το πώς φτάσαμε ως εδώ, αν και είναι γνωστό τόσο στους κάτοικους όσο και στην δημοτική αρχή το ιστορικό της υπόθεσης από την τοποθέτηση μας στην συνέλευση των κατοίκων στις 24 Νοεμβρίου 2019.

Το ιστορικό των ενεργειών του δήμου με την προηγούμενη διοίκηση είναι το εξής :

 • Τον Ιανουάριο του 2018 ενημερωνόμαστε από έγγραφο της «RURAL CONNECT», που ζητά από τον δήμο βεβαίωση ΤΑΠ για την διαδικασία ηλεκτροδότησης του σταθμού. Ότι έχουν χορηγηθεί στην εταιρία από την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: Α) Πρωτόκολλο εγκατάστασης, Β) Γνωμοδότηση για την διαδικασία υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δέσμευσης έργων, Γ) Έγκριση επέμβασης επί δημόσιου δάσους, Δ) Βεβαίωση μη ύπαρξης άλλων διάσημων εκτάσεων από την περιφερειακή ενότητα Σάμου, Ε) Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης  από την διεύθυνση δασών της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, ΣΤ) Χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ.
 • Ο δήμος αρνείται την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης και ξεκινά την διαδικασία αποβολής από την συγκεκριμένη έκταση της «RURAL CONNECT».
 • Κατόπιν όλων αυτών των διαδικασιών τον Οκτώβριο του 2018 η «RURAL CONNECT», υποβάλει στον δήμο αίτημα μίσθωσης αναγνωρίζοντας τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα.
 • Τον Νοέμβριο του 2018 (29/11/18 – 14η συνεδρίαση) το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε τις θετικές γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων των αρμόδιων τοπικών κοινοτήτων, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την διαδικασία απευθείας εκμίσθωσης στην «RURAL CONNECT», αφού είναι η μονή αδειοδοτημένη εταιρία για την υλοποίηση αυτού του έργου από το ελληνικό δημόσιο. Οι σύμβουλοι που μειοψήφησαν (έθεσαν ερωτήματα για την απευθείας εκμίσθωση εκφράζοντας  την άποψη ότι θα έπρεπε να κινηθεί διαδικασία δημοπρασίας) δήλωσαν παρών στην ψηφοφορία -εκτός μιας συμβούλου που διαφώνησε συνολικά- αν και ο επικεφαλής της Π.Ε.Α είπε χαρακτηριστικά ότι του «ακούγεται λογική η εισήγηση». 
 • Στην συνέχεια η «RURAL CONNECT» δεν δέχεται το μίσθωμα που καθορίζει  ο δήμος, και η διαδικασία «παγώνει».
 • Αρχές Αυγούστου ενημερωνόμαστε για την κατασκευή εγκαταστάσεων στην συγκεκριμένη περιοχή, επικοινωνούμε με την εταιρία και αξιώνουμε να αφαιρεθεί η εγκατάσταση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
 • Αφού δεν αφαιρούν την κεραία, η προηγούμενη διοίκηση με την 125β/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ορίζει δικηγόρο και καταθέτει αγωγή σε βάρος της «RURAL CONNECT» διεκδικώντας την αναγνώριση της κυριότητας του Δήμου σε κάθε καταληφθέντα χώρο, την αποβολή  της  εναγόμενης εταιρείας και την  αποζημίωση του Δήμου από την παράνομη χρήση του δημοτικού χώρου μέχρι την αποβολή.  Το γεγονός αυτό αποσιωπάται από τη σημερινή δημοτική αρχή πράγμα που δημιουργεί ερωτήματα για τη τακτική της στο θέμα της αμφισβήτησης των δημοτικών εκτάσεων από την πλευρά του δημοσίου και όχι μόνο.

Αυτές οι ενέργειες έγιναν  σχετικά με την υπόθεση  από την προηγούμενη διοίκηση.

Σχετικά με την διαφωνία των κάτοικων κάνουμε καθαρό ότι αν την είχαμε υπ οψιν τον περασμένο Νοέμβριο (δεχθήκαμε την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας χωρίς διερεύνηση)  θα γινόταν προσπάθεια όλα αυτά να τα συζητούσαμε σε σχετική συνέλευση για να καθορίσουμε τα  επόμενα βήματα μας μετά την συνέλευση.

Άλλωστε αυτή την πρακτική ακολουθήσαμε σε ανάλογη περίπτωση με την ΔΕΗ στην  Τ.Κ Περδικιού που γνωρίζαμε ότι υπήρχαν ενστάσεις. (Σταματήσαμε τις παράνομες εργασίες – μειώσαμε την καταληφθείσα έκταση από τα 22 στρέμματα στα 12- αυξήσαμε το μίσθωμα από τα 60.000 στα 100.00- καταλήξαμε στην συμφωνία και στην αξιοποίηση του  μισθώματος σε ανταποδοτικά έργα στην κοινότητα – εγκρίθηκε από το συμβούλιο η συμφωνία και υπογράφθηκε το σχετικό συμβόλαιο) .

Σε ότι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και την ανακοίνωση της σημερινής διοίκησης (που για μια ακόμα φορά για ότι πρόβλημα αντιμετωπίζει μεταθέτει εύκολα την εύθηνη στην προηγούμενη διοίκηση) έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :

 • Αρχικά πιστεύουμε ότι από όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα, δίνεται για δεύτερη φορά απάντηση στην προσπάθεια παραπληροφόρησης που γίνεται από την ανακοίνωση της σημερινής διοίκησης. Γιατί μόνο ως παραπληροφόρηση μπορεί να χαρακτηριστεί η προσπάθεια να εμφανιστεί η απόφαση των συμβουλίων για την διαδικασία εκμίσθωσης ως παραχώρηση, όσο και η διατύπωση της ανακοίνωσης «Είναι απορίας άξιο γιατί δεν καταγγέλθηκαν οι εργασίες» .
 • Σε ότι αφόρα την ουσία της υπόθεσης πιστεύουμε ότι πρέπει η νέα διοίκηση να συνεχίσει την διαδικασία αποβολής της «RURAL CONNECT», τόσο από την συγκεκριμένη έκταση αλλά και από τις δυο ακόμα περιοχές στις οποίες δεν έχει επίσης υπογραφεί συμβόλαιο με τον δήμο Ικαρίας.  Ελπίζουμε πως η νέα διοίκηση θα προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί η μέχρι σήμερα στάση της σε άλλη υπόθεση καταπάτησης    (στον Άγιο Κήρυκο) που έχει καταγγελθεί από την «Λαϊκή Συσπείρωση»  από τις 30/9/2019 . Προκαλεί  ανησυχία αφού όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί αλλά δεν έχει δοθεί καν απάντηση για τις διαθέσεις της,  αν και έχει περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος για την κοινοποίηση απάντησης.
 • Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα η μονή επίσημη πράξη της διοίκησης ήταν να ανακαλέσει τις αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής (της προηγούμενης διοίκησης) που ανάθεταν την κατάθεση αγωγών όχι μόνο στην «RURAL CONNECT», αλλά και σε μια σειρά καταπατητές που αρνούνται να εκμισθώσουν τις δημοτικές εκτάσεις που χρησιμοποιούν για την τοποθέτηση αναμεταδοτών τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού, και τηλεφωνικού  σήματος. Θα ήταν χρήσιμο έστω και τώρα να ενημερωθούν τα αρμόδια όργανα του δήμου για την εξέλιξη των υποθέσεων και τι κατεύθυνση έχει δοθεί στον νέο νομικό που χειρίζεται τις υποθέσεις. Η ενέργεια αυτή για ορισμένες υποθέσεις όπως της «RURAL CONNECT»,  απόκτα επείγοντα χαρακτήρα γιατί λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων και δικαιολογητικών από πλευράς δήμου, με κίνδυνο απόρριψης της αγωγής.
 • Σχετικά με το αίτημα των κάτοικων που κατατέθηκε στον δήμο Ικαρίας στις 11/11/2019 και εκτός των ενεργειών που αφορούν την διασφάλιση της ιδιοκτησίας του δήμου που περιγράψαμε προηγουμένως. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνυπολογιστούν  σε αυτή την διαδικασία οι ενστάσεις και να μετακινηθεί η κεραία, σε περιοχή που υποδειχτεί  με από κοινού συμφωνία.
 • Τέλος αν δημοτική αρχή πιστεύει ότι  κακώς έγιναν οι διαδικασίες (που αφορούσαν  κατά κύριο λόγο την διασφάλιση της περιουσίας του δήμου) για τους σταθμούς  βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών της «RURAL CONNECT». Ας επαναφέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο να εξεταστεί εκ νέου.
Αρέσει σε %d bloggers: