Σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που μεταξύ άλλων αφορά και την διαχείριση του νερού.

   Κύριε Πρόεδρε με την παρούσα επιστολή σας πληροφορούμε ότι τοποθετούμαστε  ενιαία ως παράταξη στην ημερήσια διάταξη για τα θέματα της  3ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για το 2023.

 Αρχικά  σας ενημερώνουμε για την θέση μας σχετικά με τον τρόπο συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου : Με την επιλογή της συνεδρίασης  “Διά περιφοράς”, δεν υπάρχει δυνατότητα η κάθε παράταξη και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να γνωρίζουν τις τοποθετήσεις των υπολοίπων, παρά μόνο εκ των υστέρων, όταν δηλαδή αναρτηθούν οι αποφάσεις στη “Διαύγεια”.  Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι το Δ.Σ επιβάλλεται να συνεδριάζει ζωντανά, εξασφαλίζοντας την πολιτική τοποθέτηση, τη ζωντανή συζήτηση αλλά και τη δυνατότητα υπεράσπισης των απόψεων των μελών του.

Σχετικά με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών Ε.Ε 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», επισημαίνουμε  τα εξής .

Το νομοσχέδιο αυτό έχει καθαρό στόχο την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού και των απορριμμάτων . Διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει  εδώ και πολλά χρόνια, από τις  κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ–ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.  Καινούργια στοιχεία είναι:

 1. Η ένταξη του νερού και των απορριμμάτων στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Αν και η μετοχική σύνθεση της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ δείχνουν ότι  λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ως Α.Ε, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όμως με την ένταξη τους σε ρυθμιστική αρχή ενισχύεται το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της υπάρχουσας ιδιωτικοποίησης του νερού.
 2. Η ένταξη του νερού στη νέα ρυθμιστική αρχή αποτελεί «κοινοτική υποχρέωση», αφού αυτό συνδέεται σε κάθε οικονομική δραστηριότητα που συνιστά αγορά απελευθερωμένης δημόσιας υπηρεσίας π.χ. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ρυθμιστική αρχή λιμένων, ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων κ.α.
 3. Η ένταξη του νερού σε ρυθμιστική αρχή είναι «απαίτηση» του  ταμείου ανάκαμψης  που πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο.
 4.  Ο ρόλος της νέας ρυθμιστικής αρχής θα είναι η κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού με προκαθορισμένα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αυτό απαιτεί συλλογή και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων πού τέτοια δυνατότητα έχουν οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση και συγκεντροποίηση (δηλαδή ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ  θα απορροφήσουν  σταδιακά τις  ΔΕΥΑ).

Συνοπτικά το σχέδιο νόμου με την μετατροπή της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» σε «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων», ανοίγει τον δρόμο για την κερδοφόρα διαχείριση του νερού και των αστικών αποβλήτων από τους επιχειρηματικούς ομίλους.  Άλλωστε, με βάση τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που απελευθερώνεται, δημιουργείται μια «ανεξάρτητη» Αρχή για να κάνει τον «τροχονόμο» στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στην «αγορά»

Με βάση αυτή την εμπειρία που έχουμε και στην χώρα μας, οι κουτοπονηριές που εκφράζονται από την Κυβέρνηση, τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας όσο και τους κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους της Ν.Δ, «Πως πουθενά στο νομοσχέδιο δεν γίνεται αναφορά σε ιδιωτικοποίηση του νερού» δεν μας πείθουν . Αφού την ιδία στιγμή από το νομοσχέδιο και την υφιστάμενη νομοθεσία προκύπτει, ότι η νέα Ρυθμιστική Αρχή θα κοστολογεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Με την ίδια λογική θα ελέγχει την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τις ΔΕΥΑ, επεκτείνοντας την εμπορευματοποιημένη λειτουργία αυτών των οργανισμών. 

Έχοντας υπ οψιν όλα τα παραπάνω, αρχικά κρίνουμε την σημερινή «συζήτηση» κατώτερη των περιστάσεων. Όταν μετά από 30 μέρες που το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για προσχηματική διαβούλευση 5 ήμερων (για ένα κείμενο 357 σελίδων με 263 άρθρα…), και 20 μέρες από την κατάθεση στην αρμοδία επιτροπή του κοινοβουλίου. Έπρεπε να φτάσουμε λίγες ώρες πριν την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια του κοινοβουλίου για να έρθει εκτάκτως και δια περιφοράς για «συζήτηση» .

Σχετικά με την πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που αφορούν την διαχείριση του νερού τοποθετούμαστε θετικά.  Ωστόσο δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι για όλα τα παραπάνω  οι διοικούντες του δήμου Ικαρίας τηρούν ¨σιγή ιχθύος¨ ερχόμενοι σε αντίθεση με τις διεκδικήσεις των σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και των νησιών μας.

Σχετικά με την πρόταση του κύριου Δήμαρχου για το επίμαχο θέμα των ρυθμίσεων  του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, τοποθετούμαστε ως εξής.

 1) Αρχικά  η διοίκηση του δήμου επιλέγει να επικεντρωθεί σε ένα θέμα από  τα δεκάδες που περιέχονται στο νομοσχέδιο, του οποίου πολλές διατάξεις ελέγχονται για τη συνταγματικότητά τους, π.χ :

 • Η «νομιμοποίηση» παράνομων δρόμων ή η διάνοιξη νέων ώστε να καταστεί οικοδομήσιμη η έκταση ενός ιδιώτη που θα υλοποιήσει στρατηγική επένδυση,  ενώ η νομολογία του ΣτΕ απαιτεί τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του οδικού δικτύου,
 • Η επέκταση της δυνατότητας κατασκευής τουριστικών χωριών (σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που στην πραγματικότητα αποτελούν οικιστικές αναπτύξεις), εκτός από ιδιωτικές, και σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.
 • Η δυνατότητα οι υφιστάμενες δραστηριότητες εντός προστατευόμενων περιοχών να μένουν ως έχουν και να μπορούν να υλοποιηθούν, ανεξάρτητα με το αν έχουν επιπτώσεις στην ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.
 • Η δυνατότητα οι ζώνες που καθορίζονται μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή (λ.χ. απόλυτης προστασίας, προστασίας της φύσης) να χωρίζονται σε «υπο-ζώνες»  με ασαφή κριτήρια και χωρίς περιορισμούς ως προς τον χαρακτήρα της συνολικής ζώνης.,
 • Η σημειακή τροποποίηση ρυθμίσεων εις βάρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης του ελληνικού χώρου, με σκανδαλώδες παράδειγμα τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην καλντέρα της Σαντορίνης.
 • Η συμπερίληψη πρόσθετων κατηγοριών τουριστικών εγκαταστάσεων σε αυτές που μπορούν να χωροθετηθούν σε απόσταση 30 μέτρων από τον αιγιαλό – διάταξη που έτσι κι αλλιώς καταστρατηγεί τον αδόμητο χαρακτήρα που πρέπει να διαφυλάσσεται για αυτήν τη ζώνη.

Συνεπώς η επιδιωκόμενη υπέρμετρη διευκόλυνση των επενδύσεων τελικά  θα ενισχύσει περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για το ίδιο το περιβάλλον .

2)  Η διοίκηση του δήμου με την πρόταση του κύριου Δήμαρχου , δεν σχολιάζει καν την απαράδεκτη στάση της ΚΕΔΕ που δηλώνει ότι «Μας ικανοποιεί η δέσμευση της Κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης των νερών της χώρας» (Ανακοίνωση 14/3/2023). Αντιθέτως στο σχέδιο ψηφίσματος υιοθετεί στο σύνολο της πρόταση της ΚΕΔΕ.

3)  Η διοίκηση του δήμου με την πρόταση του κύριου Δήμαρχου, με ένα μαγικό τρόπο κατορθώνει να μην αναφερθεί ούτε μια φορά η λέξη κυβέρνηση,  λες και ο επίμαχος σχεδιασμός έφτασε στην βουλή  από μόνος του….   Δεν καταγγέλλει την πολιτική που διαμόρφωσε τις συνθήκες εκπόνησης αυτού του νομοσχεδίου , και δεν ζητεί καν την απόσυρση του νομοσχεδίου.

  Άποψη μας είναι πως οι αντιρρήσεις που δεν βάζουν στο στόχαστρο την  πολιτική που διαμορφώνει τις συνθήκες για σχεδιασμούς όπως αυτούς που συζητάμε, αποτελούν σε τελική ανάλυση «άσφαιρα πυρά», κρίνοντας ότι είναι  αν μη τι άλλο παράδοξο να διαφωνείς με τα αποτελέσματα των πολιτικών σου επιλογών (π.χ διατάξεις του νομοσχεδίου)  αλλά να αποδέχεσθε την κεντρική πολιτική που καθορίζει τους  Σχεδιασμούς  αυτούς.   Ας βγάλει ο κάθε ένας τα συμπεράσματα του.

  Κατόπιν αυτών καλούμε το Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την ακόλουθη πρόταση.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα

  Η κυβέρνηση της Ν.Δ στρώνει τον δρόμο για άλλη μια ιδιωτικοποίηση,  τη στιγμή που ακόμα ο λαός μας θρηνεί τα θύματα της ιδιωτικοποίησης των τρένων, κάτι που δείχνει την κυνικότητα τους όσον αφορά την προώθηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών  ομίλων σε βάρος των εργατικών – λαϊκών αναγκών.

   Με πρόσχημα την «προστασία της ποιότητας των υδάτινων πόρων» η κυβέρνηση προωθεί  «τον έλεγχο της ζήτησης» και όχι την αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, που σήμερα είναι εφικτή με τα κατάλληλα έργα και τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση. Τα σπασμένα θα πληρώσει η λαϊκή οικογένεια, η οποία θα κληθεί να πληρώνει ακριβότερα και το νερό.

Η εμπορευματοποίηση του νερού δεν είναι κάτι νέο.

   Για το νομοσχέδιο αυτό έχει «στρωθεί» το έδαφος από την ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για το Νερό, 60/2000, (που ψήφισαν όσα κόμματα υποκλίνονται στην Ε.Ε αλλά τώρα υποκριτικά  χύνουν κροκοδείλια δάκρυα), που πρακτικά δεν αφήνει περιθώρια κοινωνικής τιμολογιακής πολιτικής.  Η λειτουργία των ΔΕΥΑ στη λογική κόστους – οφέλους άνοιξε τον δρόμο για αυτή την εξέλιξη.   Τα τιμολόγια ύδρευσης στους περισσότερους δήμους έχουν αυξηθεί, έχουν διευρυνθεί οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, ενώ μειώνεται το προσωπικό, το δίκτυο συντηρείται πλημμελώς.

  Με την παραπέρα εμπορευματοποίηση, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, μετατρέποντας αυτό το βασικό αγαθό σε ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα,  θα επιδεινώσει παραπέρα τις εργασιακές σχέσεις, την ποιότητα του νερού.

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα για να τεθεί υπό τον έλεγχο της ρυθμιστικής αρχής, είναι βασική λαϊκή ανάγκη και πρέπει να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα για όλο τον λαό.

Το Δημοτικό συμβούλιο  Ικαρίας  καταγγέλλοντας του κυβερνητικούς σχεδιασμούς,  ενώνει  την φωνή  του με εκατοντάδες  σωματεία και  φορείς που  διαδηλώνουν  διεκδικώντας : Να αποσυρθεί άμεσα το απαράδεκτο νομοσχέδιο!

  Είναι απαραίτητο τώρα να δυναμώσει η πάλη για συνολική ανατροπή της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού, να ξεριζωθεί ο ανταγωνισμός των χρήσεων και της αξιοποίησής του με γνώμονα το κέρδος, τόσο από ιδιωτικούς ομίλους όσο και από μεικτές επιχειρήσεις και ΣΔΙΤ.

 • Να διεκδικηθεί φθηνό και ποιοτικό νερό και μείωση όλων των τιμολογίων κυρίως σε ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, μαζί με μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα για την αξιοπρεπή διαβίωση.
 • Να μην μετακυληθεί το ενεργειακό κόστος στα τιμολόγια και σε βάρος των εργαζομένων του κλάδου.
 • Άμεση επιδότηση ΔΕΥΑ και Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του συνόλου του ενεργειακού τους κόστους.
 • Να ενισχυθεί ο αγώνας για πλήρη και σταθερή εργασία για το σύνολο του κλάδου, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, χωρίς την παρουσία εργολάβων.
 • Καμιά διακοπή νερού για  ανέργους  και χαμηλοσυνταξιούχους.

Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος –  Κουντούπης Στυλιανός  – Καρούτσος Φανούριος –  Κόχιλας  Σωτήριος-   Τέσκος Σπύρος – Καλογερής Γεώργιος – Λαρδά – Καρίμαλη Βασιλεία

 

Ενημέρωση για την απόφαση του Δ.Σ :

Σήμερα  22/3/2023 δημοσιεύθηκε τελικά  η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας, άραγε σε ποιον απευθύνεται αφού από χθες 21/3/2023 το βράδυ έχει εγκριθεί με τις ψήφους των βουλευτών της Ν.Δ το επίμαχο νομοσχέδιο.

Ενημερώνουμε πως την πρόταση της ΛΑΣ. Πρόταση που αναδεικνύει τα αίτια του προβλήματος και υπερασπίζεται το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα, την στήριξαν μόνο οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης .
Δυστυχώς όλοι οι οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ συντάχθηκαν με την πρόταση του κ. Δήμαρχου,συντάχθηκαν με την θέση πλυντήριο των κυβερνητικών σχεδιασμών !!!!!!!
Ας βγάλει ο κάθε ένας τα συμπεράσματα του.

 

Αρέσει σε %d bloggers: