Τοποθέτηση στην συζήτηση για την υποβολή προτάσεων σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας για το 2020

15   Νοεμβρίου  2019

Τοποθέτηση  στην συζήτηση για την υποβολή προτάσεων σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος           και του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας για το 2020

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου,

Σχετικά με την σημερινή πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και κατ επέκταση του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας για το 2020, αρχικά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια  σημαντική έλλειψη αφού δεν υποβάλλεται ένα σχέδιο των προτάσεων σας και των στοχεύσεων για το ερχόμενο έτος.  Παράλληλα δεν  έχουμε μια σχετική εικόνα των οικονομικών δεδομένων επί των οποίων θα προσπαθήσετε να συντάξετε και το Τεχνικό Πρόγραμμα και  τον προϋπολογισμό του Δήμου Ικαρίας για το 2020.

Αυτά τα δεδομένα κάλο θα ήταν να υπάρχουν σε γνώση του δημοτικού συμβουλίου έτσι ώστε η όποια υποβολή προτάσεων να μην αποτελεί άπλα καταγραφή, αλλά να προσεγγίζει την προσπάθεια  σχεδιασμού με  τα πραγματικά οικονομικά  δεδομένα που διαχειρίζεται ο δήμος Ικαρίας, ώστε να υπάρχει και το στοιχείο της ιεράρχησης των αναγκών .

Με βάση αυτή την αρχική παρατήρηση, θεωρώντας ότι συμβάλουμε στην προσπάθεια  κατάρτισης ενός σχεδιασμού αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του νησιού, καταθέτουμε μια σειρά προτάσεις που εμείς τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υλοποίηση ενός ετήσιου Π/Υ.

 Α) Αρχικά υπενθυμίζουμε  την δέσμευση της Διοίκησης να επαναφέρει στον Π/Υ του 2020 τις εγγραφές του Π/Υ που τροποποιήθηκαν με την 5η αναμόρφωση του 2019 (απόφαση Δ.Σ 123/2019), αυτή η παρέμβαση από μόνη της δεσμεύει ένα σημαντικό μέρος των πραγματικών διαθεσίμων πόρων. Μια συνολική πρόταση θα μπορούσε να είναι το τεχνικό πρόγραμμα του 2019 συνολικού ύψους περίπου  5 εκατομμυρίων (4.872.477), εξαιρουμένων των παρεμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί διατηρώντας τα ποσά που αφορούν προμήθειες και συμπληρώνοντας την ετήσια επιχορήγηση του 2019 (ΣΑΤΑ).

 Β) Σημαντική ενέργεια που πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την σύνταξη του Π/Υ είναι  η εγγραφή στον Π/Υ του 2019 όλων των χρηματοδοτήσεων που πρόεκυψαν μετά τις εκλογές του Ιουνίου, είτε αυτές αφορούν εξαγγελθείσες χρηματοδοτήσεις της Γ.Γ.Α (π.χ Κλειστό γυμναστήριο Βόρειας Ικάριας), είτε χρηματοδοτήσεις του Π.Δ.Ε (π.χ την συντήρηση σχολικών κτηρίων, την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, το δημοτικό γήπεδο Ραχών).  Αυτές οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να δεσμευτούν με την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με την Γ.Γ.Α και  την Περιφέρεια βόρειου Αιγαίου. 

 Γ) Από την πρόσθετη επιχορήγηση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»  (Υπουργική Απόφαση με Α.Π: 30292) ύψους 477.600,00 να δεσμευτούν πόροι για την δημοπράτηση των αναγκαίων εργασιών στο δημοτικό στάδιο (τοποθέτηση συνθετικού  ταρταν  στίβου και διαμόρφωση χώρου ρήψεων), στην απαραίτητη εργασία που εκκρεμεί από το περίφημο ΣΧΟΑΠ οριοθέτησης των οικισμών,     στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την ομάδα κτηματογράφησης, στις αναγκαίες παραβάσεις στους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων του νησιού,   τέλος στην μερική παρέμβαση στον δρόμο Καρκιναγρίου – Μαγγανίτη (τσιμεντόστρωση περίπου 300 μ στο ρέμα καλόγερου) ώστε να αποκατασταθεί στοιχειωδώς η πρόσβαση μέχρι αυτός ο δρόμος να αποκτήσει «ταυτότητα» και να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.

 Δ) Στην συνέχεια σας υποβάλουμε μια σειρά προτάσεις που αποτελούν κατά την άποψη μας απολύτως αναγκαίες παραβάσεις σε μια σειρά τομείς (ύδρευση – αποχέτευση, οδοποιία, κλπ) που αφορούν την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας  των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

 Γνωρίζουμε ότι αρκετές από αυτές υπάρχουν και στις προτάσεις των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων (τις οποίες πρέπει τμηματικά να τις υλοποιήσουμε όλες), καθώς και ότι με τα οικονομικά δεδομένα του δήμου Ικαρίας είναι αδύνατο αυτά όχι να υλοποιηθούν, αλλά ούτε και να ενταχτούν όλες στον προϋπολογισμό του 2020. Ωστόσο με τον τρόπο που διεξάγεται η σημερινή συζήτηση η κάθε παράταξη συμβάλει με το δικό της σκεπτικό, διαμορφώνοντας παράλληλα την βάση ενός μακροχρόνου  σχεδιασμού.

(Στο κείμενο που ακολουθεί οι προτάσεις με μπλε χρώμα αφορούν την  Δ.Ε Αγ. Κηρύκου, με πορτοκαλί την Δ.Ε Ευδήλου και με κόκκινο την Δ.Ε Ραχών)

 Εκτός των όσων αναφέρονται εννοείτε ότι χρειάζεται η κατά το δυνατό συντομότερη αξιοποίηση των εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων από   ΕΣΠΑ – ΠΔΕ – Ειδικό Αναπτυξιακό – Φιλόδημος , για μια σειρά έργα (οδοποιίας –ύδρευσης – αποχέτευσης,  αθλητισμού, κλπ) , και η πίεση για την ένταξη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ύδρευση

 • Ανανέωση σύμβασης για το συστηματικό έλεγχο του πόσιμου νερού.
 • Ολοκλήρωση εργασιών για την λειτουργία των νέων γεωτρήσεων Γλαρεδων & Χριστού (σωλήνωση και τοποθέτηση αντλιών) .
 • Αξιοποίηση και αποκατάσταση αδρανών γεωτρήσεων (Κουντουμα & Γλαρεδων).
 • Αξιοποίηση γεώτρησης Βοφηλα (τοποθέτηση αντλίας, , σωλήνων και μονάδας αποσιδήρωσης).
 • Αξιοποίηση γεώτρησης Φάρου (τοποθέτηση μονάδας αντίστροφης όσμωσης –υπάρχει σχετική μελέτη).
 • Ολοκλήρωση αγωγού ύδρευσης Παναγιά – Σωκιανού.
 • Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Κουντουμα – Σωκιανού.
 • Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Κουντουμα – Αγ. Παντελεήμονα.
 • Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης Τσουρεδων -Αγ. Παντελεήμονα.
 • Κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης Οξε – Μαυρατο (με την προσθήκη νέας δεξαμενής στο Μαυρατο)
 • Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Τσουρεδων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλαρεδων.
 • Αποκατάσταση μαστευσης «ψαθουράς» οικισμού Γλαρεδων.
 • Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Παναγιάς.
 • Ολοκλήρωση εργασιών  αποκατάστασης  Αντλιοστασίων  Αθάνατου – Φοντάνας.
 • Ολοκλήρωση μελετών ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμού Ξυλοσυρτιου.
 • Εκπόνηση μελέτης νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χρυσοστόμου.
 • Δημοπράτηση έργου αντικατάστασης υδρομετρητών (τουλάχιστον στην  Τ.Κ  Αγ. Κηρύκου ) .
 • Εκπόνηση μελέτης νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Μαγγανίτη.
 • Αποκατάσταση φθορών δεξαμενών ύδρευσης Μαγγανίτη.
 • Μικρές παρεμβάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμού Αρέθουσας.
 • Προστασία ταμιευτήρα Πεζιου (Προφραγμα Μπαζινα).
 • Αντικατάσταση δεύτερης μονάδας διύλισης ταμιευτήρα Πεζιου.
 • Ολοκλήρωση δικτύου Άρδευσης στους οικισμούς Προεσπερας.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Προφήτη Ηλία  – Χριστού –  Αγίου  Δημητρίου – Αρμενιστή.
 • Τοποθέτηση υδρομετρητών οικισμού  Γιαλισκαριου.

Αποχέτευση

 • Απομάκρυνση όμβριων υδάτων από το αποχετευτικό δίκτυο (Άμεσα σε όσες περιοχές συνδεθούν στον Βιολογικό καθαρισμό) .
 • Απομάκρυνση ιαματικών υδάτων από το αποχετευτικό δίκτυο στον οικισμό Αγίου Κηρύκου.
 • Επέκταση δικτύου αποχέτευσης σε περιοχές της Τ.Κ Αγίου Κηρύκου. (Αγ. Παντελεήμονα – Γλαρεδων – Χριστού-Βουνιος,κλπ).
 • Αναβάθμιση βιολογικού Χριστού
 • Χωροθέτηση για βιολογικό Γιαλισκαριου
 • Αποχετευτικό Άγιου Δημητρίου

 Διαχείριση απορριμμάτων

 • Συντήρηση οχημάτων συλλογής απορριμμάτων και προγραμματισμός σταδιακής αντικατάστασης (π.χ ολοκλήρωση προμήθειας Εξοπλισμού που βρίσκεται σε  εξέλιξη)
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών ένταξης της πρότασης «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» (104/2016 Απόφαση Π.Σ & 178/2016 Απόφαση Δ.Σ), που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». (προβλέπει την κατασκευή ΧΥΤΥ και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, προμήθεια εξοπλισμού ,κλπ)

Οδοποιία – Τεχνικά έργα

 • Αξιοποίηση χρηματοδότησης Π.Δ.Ε (1.300.000) για την αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις.
 • Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα σε δρόμους της Αγροτικής οδοποιίας (Κεφάλα – Βίγλες – Βαωνη – Μαυρικατο – Καταφυγι ).
 • Ασφαλτόστρωση δρόμου Φάρου – Ιερό.
 • Ασφαλτόστρωση δρόμου Πουλατων – Πατέλα.
 • Ασφαλτόστρωση δρόμου Τσουρεδων – Βοφηλα .
 • Εκπόνηση μελέτης περιφερειακού πόλης Αγίου Κηρύκου.
 • Αξιοποίηση του μισθώματος της ΔΕΗ για την υλοποίηση των προτάσεων της Τ.Κ Περδικιού.
 • Σχεδιασμός τμηματικής αποκατάστασης της βατότητας με παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα στο σύνολο της Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ευδήλου.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας οικισμού Μαγγανίτη.
 • Κατασκευή τοιχίου στο Βουνιο οικισμού Μαγγανίτη.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας οικισμών Πετροπουλιου- πάνω Ακαμάτρας –
 • Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης στους οικισμούς    Ακαμάτρας – Στελιου – Δαφνης.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Καραβοστάμου (Αγ. Ιωάννης  – Γεροντος – Μαυρου – Γεφυρα Γιαλου, κλπ)   
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Φραντάτου (Φραντατο – Πηγή, Βρουλε – Νεκροταφείο, Αυλάκι – παραλία, Σταυλου, κλπ).
 • Τοποθέτηση μπαρών προστασίας στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Αρέθουσας.
 • Διευθέτηση ομβριων υδάτων στην  είσοδο   του οικισμού Αρέθουσας.   
 • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Αρέθουσας- Κυπαρίσσι.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Ραχών (Φουρνοποταμος – Κουνιάδοι, Ρέμα Πατισας,  καρυδιές, Αγ. Δημήτριος – Χριστού, κλπ) .
 • Συντήρηση πεζόδρομου (ντουσεμε) Χριστού- Αγ. Δημητρίου – Αρμενιστή.
 • Συντήρηση γεφυριού  Μπαζινα.
 • Αποκατάσταση περίφραξης ταμιευτήρα Πεζιου.
 • Τοποθέτηση οχετών στον «Τσαντιρατο».
 • Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Μαντριά – Λαχανάδες – Κρύο νερό.
 • Αποκατάσταση Ασφαλτικού Δρόμων  Μαντριών – Γιαλισκαριου και μέσα στον οικισμό καστανιών .
 • Τσιμεντόστρωση προς λιμανάκι Γιαλισκαριου.
 • Μικρές παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις) οδοποιίας Τ.Κ Καρκιναγρίου (Γιανικατων –Τρατραδων- Βουδανταδων – ποδιλια- Ελληνικά)
 • Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης  πάνω από «Λουβαδα»
 • Διευθέτηση ομβριων υδάτων στην τοποθεσία «Αστάχυ»

Κτιριακές υποδομές

 • Αξιοποίηση χρηματοδότησης Π.Δ.Ε (300.000) για την συντήρηση σχολικών κτηρίων.
 • Χρηματοδότηση των διαδικασιών έκδοσης των ειδικών σημάτων λειτουργίας για τα δημοτικά λουτροκαταστήματα.
 • Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης οικόπεδου Δημαρχείου (π.χ επέκταση γραφείων υπηρεσιών δήμου – παιδικός σταθμός) .
 • Ολοκλήρωση μελέτης νέου υδροθεραπευτηρίου «Απόλλων» (ηλεκτρομηχανολογικά) .
 • Απαλλοτρίωση οικοπεδικής έκτασης για νέο σχολικό συγκρότημα Α/βαθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης παλιού δημοτικού σχολείου Παναγιάς (π.χ παιδικός σταθμός) .
 • Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης δωρεάς συλλόγου Φιλαρμονικής (Πνευματικό κέντρο).
 • Αντικατάσταση στέγης «Κουτσουφλακιου»
 • Αποκατάσταση περίφραξης 2ου Δημοτικού Σχολειού Ραχών (Αγ. Πολυκάρπου)

Αθλητικές  υποδομές

 • Κλειστό γυμναστήριο Βόρειας Ικάριας
 • Αναβάθμιση υποδομών στο δημοτικό γήπεδο Ραχών.
 • Τοποθέτηση συνθετικού ταρτάν  στίβου στο δημοτικό στάδιο.
 • Διαμόρφωση χώρου ρήψεων στο δημοτικό στάδιο.
 • Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Κηρύκου

Πρωτογενής  τομέας

Χρειάζεται να επικαιροποίηθουν  οι  μελέτες «Εμπειρογνωμοσύνη για τα λιβάδια της νήσου Ικαρίας για την καλύτερη αξιοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΠΑΑ»   και «Η ερημοποίηση και η αντιμετώπισή της στην Ικαρία» του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά να εξασφαλιστούν και χρηματοδοτήσεις για την εφαρμογή τους.

Με αυτές τις προτάσεις ολοκληρώνουμε την σημερινή μας τοποθέτηση και αναμένουμε την παρουσίαση του σχεδίου των προτάσεων σας για το ερχόμενο έτος, και την εικόνα των οικονομικών δεδομένων επί των οποίων θα συνταχτεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και  ο προϋπολογισμός του Δήμου Ικαρίας για το 2020 , ώστε να τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. 

Αρέσει σε %d bloggers: