Τοποθέτηση στην 1η /2021 συνεδρίαση της Ο.Ε

Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας γνωρίζουμε ότι :

Σε ότι αφορά το 1ο θέμα (έγκριση μελέτης αρ. 1/2021), τοποθετούμαστε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης.

Σε ότι αφορά το 2ο θέμα ποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του Πρασίνου Ταμείου του ΥΠΕΝ ), συνεχίζοντας την προσπάθεια αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου που ξεκινήσαμε την προηγουμένη δημοτική περίοδο, τοποθετούμαστε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης, ως προς την υποβολή πρότασης για την «Ανακαίνιση και Διαμόρφωση υφιστάμενου τριώροφου κτιρίου Εντός σχεδίου πόλεως Θέρμα Δ.Ε Αγίου Κηρύκου».

Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπ οψιν:

  • Το γεγονός ότι η πρόσκληση του Πρασίνου Ταμείου με αριθ. πρωτ 5784 εκδόθηκε την 1η -9-2020 , και χρειάστηκε να δοθούν δυο παρατάσεις ώστε η διοίκηση (προφανώς γιατί δεν την ενδιαφέρει η άποψη των άλλων παρατάξεων του Δ.Σ) να φέρει για συζήτηση την υποβολή πρότασης σε κάποιο όργανο του δήμου.
  • Την δυνατότητα που δίνεται από το Πράσινο Ταμείο να υποβληθούν έως δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο από κάθε δήμο.

Προτείνουμε να υποβληθεί και δεύτερη πρόταση η οποία αφορά ομοειδή παρέμβαση και έχει εγκεκριμένη μελέτη. Συγκεκριμένα προτείνουμε να υποβληθεί πρόταση για την «Αποκατάσταση οροφής Ασκληπιού»  έργο που συμβάλει και στην επανάχρηση του κτηρίου της ιαματικής πηγής Ασκληπιού και στην κάλυψη αναγκών εγκατάστασης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως απαιτεί η σχετική πρόσκληση.

Σε ότι αφορά το 3ο  θέμα  τοποθετούμαστε Υπέρ της εισήγησης για την πρόσληψη προσωπικού επειγουσών αναγκών, με τις εξής παρατηρήσεις που η αποτύπωση τους στην σχετική απόφαση αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση της εισήγησης από πλευράς μας :

  • Δεν δεχόμαστε ότι οι ανάγκες αυτές είναι πρόσκαιρες λόγω του COVID-19, αφού είναι γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου που προκύπτουν από την πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία 10 χρόνια οι κυβερνήσεις με την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων. Αλλά και πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την αναγκαία  εξασφάλιση των εσόδων από τους δήμους για την μισθοδοσία των εν δυνάμει εργαζομένων.
  • Να διευκρινιστεί στην σχετική απόφαση ποιες υπηρεσίες θα καλύπτει η θέση Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων.
  • Να διευκρινιστεί στην σχετική απόφαση σε ποιες δημοτικές ενότητες θα τοποθετηθούν οι εργαζόμενοι.
  • Να δοθεί στην δημοσιότητα η προκήρυξη για εύλογο χρονικό διάστημα   (7 εργάσιμες ημέρες).
  • Τέλος να είναι σαφώς διατυπωμένο στην σχετική απόφαση της Ο.Ε, ότι από την προκήρυξη        θα προσληφθούν εργαζόμενοι που δεν υπηρετούν. Γιατί διαφορετικά προκύπτει θέμα ισονομίας του δήμου έναντι των ανέργων του νησιού, αφού προσλαμβάνονται χωρίς τα κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αυτό που αναφέρει η προκήρυξη εργαζόμενοι, που κρίνεται αποκλειστικά από τον Δήμαρχο αν πληρούν η όχι τα κριτήρια πρόσληψης.

Σε ότι αφορά το 4ο  θέμα  τοποθετούμαστε Υπέρ της εισήγησης ορισμού Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να ενημερωθούμε για την υπόθεση με κοινοποίηση των σχετικών δικογράφων και διευκρινιστεί το πόσο της αμοιβής του δικηγόρου.

Σε ότι αφορά το 5ο  θέμα  (Καθορισμό προστίμων κανονισμού καθαριότητας Δήμου ) αφού υπενθυμίσουμε  ότι και στην σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ εκφράσαμε μια σειρά παρατηρήσεις που δεν έγιναν δεκτές από την διοίκηση, επαναφέρουμε δυο τις οποίες θεωρούμε αναγκαίο να συμπεριληφθούν τουλάχιστον στην διαδικασία συζήτησης για τον Καθορισμό προστίμων του κανονισμού.   

  • Στο άρθρο 21.5, χρειάζονται τροποποιήσεις στις προβλέψεις ως προς την εγκατάσταση μικρών σταύλων – ορνιθώνων – κονικλοτροφείων εντός των , γιατί η πρόταση αυτή είναι αντιγραφή από κανονισμό δήμου μόνο με αστικό ιστό , και δεν μπορεί να εφαρμοστεί –χωρίς να υπάρξουν προβλήματα- σε δήμους με οικισμούς με μικρές οικόσιτες ζωικές μονάδες. Προτείνουμε να απαλυφθουν από την πρόταση για τα πρόστιμα -αλλά και από τον κανονισμό – οι αναφορές στην ύπαρξη μικρών σταύλων κλπ, στους οικισμούς και να παραμείνουν μόνο οι αναφορές στα σημεία υδροληψίας.
  • Στο άρθρο 21. 6 να καταργηθεί η πρόνοια για τους τοίχους των δρόμων, επίσης καταργηθεί η δεύτερη παράγραφος γιατί βρίσκεται σε αντίφαση με όσα αναφέρονται στο άρθρο 16. Εναλλακτικά  να προστεθεί η σχετική παράγραφος που υπάρχει και στο άρθρο 16. «Των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι πολιτικές οργανώσεις, δημοτικές-κοινοτικές κινήσεις, οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς».

Τέλος προτείνουμε το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων που εξέλεξαν οι Ικαριώτες.  Είναι άλλωστε το όργανο που αποφάσισε για την έγκριση του κανονισμού, συνεπώς πρέπει να εγκρίνει και τον καθορισμό των προστίμων του κανονισμού .

 Σε ότι αφορά το 6ο θέμα (Έγκριση Όρων δημοπράτησης προμήθειας καύσιμων Δ.Ε Ευδήλου). Συμφωνούμε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης.

 Σε ότι αφορά το 7ο θέμα (Έγκριση Πρακτικού II κατακύρωσης έργου «Αξιοποίηση υδρογεώτρησης  Τσουρέδου – κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου»).  Συμφωνούμε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης.

Σε ότι αφορά το 8ο θέμα…. (Διαγραφές οφειλών ύδρευσης Δ.Ε Ευδήλου)                            Συμφωνούμε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης.

Σε ότι αφορά το 9ο θέμα….  (Έγκριση μελών ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για τον διαγωνισμό του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ραχών Ικαρίας»).  Συμφωνούμε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας       

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

Αρέσει σε %d bloggers: