Τοποθέτηση σχετικά με την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ των Δήμων

Η κυβέρνηση, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, έφερε για συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση ΟΤΑ…..» που τελικά ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα  της ΝΔ και εγκρίθηκε ως νόμος 5056/2023.

Δεν δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους, μέσα στις εκλογές και τις ασφυκτικές καταληκτικές ημερομηνίες που έθετε το νομοσχέδιο, να αντικρούσουν τις διατάξεις αυτού, με αποτέλεσμα 31/12/2023 να καταργούνται αυτοδικαίως τα Ν.Π.Δ.Δ των Δήμων με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους οικείους Δήμους.

Έχουμε επομένως τώρα την κατάργηση των αυτόνομων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν, θα δούμε πως η κυβέρνηση με το Ν.4674/2020 είχε φέρει την ίδρυση Ανωνύμων Εταιρειών στους ΟΤΑ με τίτλο «Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ», ως ειδικού σκοπού εταιρειών Α.Ε για την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα ανάπτυξης των Δήμων, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για επιχειρηματική δραστηριότητα των Δήμων με Ανώνυμες Εταιρείες .

Αφού έστρωσε το έδαφος για περισσότερη επιχειρηματική δραστηριότητα των Δήμων μέσω Ανωνύμων Εταιρειών έρχεται τώρα και καταργεί τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση έχοντας αντικρούσει την ίδρυση των εν λόγω εταιρειών Α.Ε στους Δήμους, ερχόμαστε τώρα στον πρόσφατο νόμο της κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τονίζουμε τα εξής:

Ο νόμος αυτός υπηρετεί ακόμα περισσότερο τις πολιτικές που είναι φιλικές στους επιχειρηματικούς ομίλους στα πλαίσια ιδιωτικοποιήσεων Υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, δηλαδή και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και στις Πολιτιστικές, μέσα στη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και τις απαγορεύσεις προσλήψεων προσωπικού.

Η κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ, με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους Δήμους, δεν εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών, όπως και τη συνέχεια εργαζομένων στις Υπηρεσίες αυτές, αφού δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη χρηματοδότηση και την επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό.

  Σε σχέση με το προσωπικό : Στο άρθρο 27 (αναφέρεται ότι το προσωπικό των Νομικών Προσώπων αυτών), μεταφέρεται στους Δήμους σε θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς που συστήνονται.  Οι προσωποπαγείς θέσεις είναι θέσεις που υπάρχουν μέχρι τη συνταξιοδότηση του κάθε εργαζόμενου και μετά δεν αντικαθίστανται, δεν αναπληρώνονται δηλαδή με αποτέλεσμα  οι Υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται να ξεμένουν και από αυτό το ελάχιστο προσωπικό που είχαν. Πέραν αυτού, οι μη οργανικές θέσεις είναι περισσότερο ευάλωτες στις μεθοδεύσεις για συρρίκνωση του δημόσιου τομέα.

Επίσης για το προσωπικό ΙΔΟΧ (ορισμένου χρόνου) που μεταφέρεται στους Δήμους δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ανανέωση των συμβάσεών τους από τους Δήμους μετά τη λήξη τους, με υφιστάμενες φυσικά τις ανάγκες του κάθε Δήμου. Λόγω δε της απαγόρευσης των προσλήψεων σε μόνιμες θέσεις εργασίας.

Δεν είναι μόνο αυτή η κατηγορία που ως τέτοια σχέση εργασίας υπάρχει στα Νομικά μας Πρόσωπα, αφού λόγω των απαγορεύσεων των προσλήψεων υπάρχουν και οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με παροχή υπηρεσιών που και γι’ αυτές τις σχέσεις εργασίας δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο νόμο για τη συνέχιση μετά τη λήξη τους παρά τις υφιστάμενες ανάγκες, που έτσι και αλλιώς θα υπάρχουν και θα διογκώνονται.

Αναφέρουμε επίσης ότι καταργούνται από 30/6/2024 τα Ν.Π.Δ.Δ «Σχολικές Επιτροπές» οι αρμοδιότητες των οποίων θα ασκούνται από τους οικείους Δήμους και δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης αυτών μετά από απόφαση του Δ.Σ που λαμβάνεται μέχρι τις 31/3/2024 καθώς και με διαπιστωτική πράξη στη συνέχεια του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο όμως για Σχολικές Επιτροπές σε Δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ζήτημα για το οποίο θα επανέλθουμε.

Όμως δεν είναι μόνο αυτά….  Ο νόμος αυτός φέρνει επίσης και μέτρα συγκεντρωτικού χαρακτήρα διοίκησης των Δήμων με καταργήσεις των Επιτροπών διοίκησης των Δήμων δηλαδή της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Εκτελεστικής Επιτροπής με αντικατάστασή τους από Επιτροπές υπέρ Όργανα τη Δημοτική Επιτροπή για τους Δήμους και την Περιφερειακή Επιτροπή για τις Περιφέρειες.

Η Δημοτική Επιτροπή για τον Δήμο μας που θα αντικαταστήσει την Ο.Ε. την Ε.Π.Ζ. και την Ε.Ε. Δηλαδή όλο το πολυπληθές και σημαντικό έργο των Επιτροπών που αντικαθίστανται, το αναλαμβάνει η Δημοτική Επιτροπή στην οποία πέραν των αρμοδιοτήτων των συνενούμενων Επιτροπών, προβλέπει ο νόμος και νέες αρμοδιότητες σε αυτήν που περνούσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο απαξιώνοντας το.  Το Δημοτικό Συμβούλιο υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο στη ζωντανή του λειτουργία με την επίκληση της χρήσης της τεχνολογίας ενισχύοντας τις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη που κατά βάση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ουσιαστική συζήτηση με φυσική παρουσία.

Σημαντικό μέρος επίσης του νόμου αποτελεί το κεφάλαιο Δ΄ με τίτλο παρακολούθηση Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ουσιαστικά θα παρακολουθείται πόσο γρήγορα τρέχει κάθε Δημοτική Αρχή τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων σε τοπικό επίπεδο, πώς θα προωθούνται οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως και πόσο θα αξιοποιούνται για επιχειρηματική χρήση δημόσιοι χώροι κ.λπ. γιατί όλα αυτά είναι το «ευαγγέλιο» του πολιτικού συστήματος με την κάθε κυβέρνησή του για την Τοπική Διοίκηση.

  Είναι δηλαδή παρακολούθηση των επιδόσεων που αφορούν την πολιτική κόστους οφέλους. Γιατί οι επιδόσεις δεν αφορούν ελάφρυνση από δημοτικά τέλη, δεν αφορούν αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης όπως και αντιπυρικής προστασίας, που ελλείψει αυτών πνίγεται και καίγεται ο λαός και η λαϊκή περιουσία, ενώ σαν στόχο έχουν και την περικοπή ακόμη περισσότερο των ΚΑΠ με εφαρμογή «PointSystem» στις επιδόσεις που θέλουν για τους Δήμους στην πολιτική κόστους οφέλους, με παρακολούθηση των επιδόσεων αυτών    από τους Δήμους.

Γενικότερα ο νόμος αυτός όχι μόνο δεν απαντά στα δύο κυρίαρχα προβλήματα για τους Δήμους που είναι η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά τα επιδεινώνει με την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ, και διαμορφώνει επενδυτικό κλίμα ακόμα περισσότερο στους Δήμους σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών με τον νόμο του 2020 που ψήφισε η κυβέρνηση στα πλαίσια των Ευρωενωσιακών και επιχειρηματικών σχεδιασμών και του τελευταίου υπ΄όψη νόμου για την παρακολούθηση των επιδόσεων της Τοπικής Διοίκησης.

Ως επόμενη Δημοτική Αρχή δηλώνουμε ότι θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια των οργάνων της τοπικής διοίκησης (και όχι μόνο) να διαμορφώσουμε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, ενώνοντας την φωνή μας με όσους διεκδικούν την τροποποίηση η των διατάξεων του Ν. 5056/2023   για τους λόγους που περιληπτικά αναφέρουμε.

Σήμερα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 52 το νόμου αυτού, προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο στη σημερινή συνεδρίαση να ζητήσουμε από το ΥΠΕΣ την εξαίρεση από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ «Γιάννης Τσαρνάς» το νομικό πρόσωπο του Δήμου Ικαρίας που έχει στην ευθύνη του, τους τομείς Κοινωνικής πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έχοντας σήμερα σε λειτουργία την μοναδική προνοιακή δομή για  τους  απόμαχους της ζωής την Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) του Δήμου Ικαρίας που υποστηρίζει την αξιοπρεπή  διαβίωση  25 αδύνατων δημοτών μας.   Παράλληλα στο Ν.Π.Δ.Δ «Γιάννης Τσαρνάς» λειτουργεί  και η μοναδική πολιτιστική δομή του  Δήμου Ικαρίας η Δημοτική Φιλαρμονική που δεν περιορίζεται στην παρουσία της στις παρελάσεις, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερο κύκλο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων ιαθέτει μπάντα με μικρούς μαθητές, και ο αριθμός των παιδιών που παρακολουθούν τα μαθήματα και συμμετέχουν στις εμφανίσεις της ξεπερνάει τα  50). Συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επαφή των μαθητών της Ικαρίας με την μουσική χωρίς αντίτιμο, υποστηρίζοντας την δωρεάν παροχή  καλλιτεχνικής παιδείας

Κατόπιν αυτών προτείνουμε τη διατήρησή του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Τσαρνάς» και την εξαίρεση του από το άρθρο 27 του Ν.5056/23 στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του υπ΄όψη νόμου.

Εισηγούμαστε την λήψη σχετικής απόφασής από το Δ.Σ ώστε να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών όπως προβλέπεται μέχρι 15/11/23, συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, που καλούμε την σημερινή διοίκηση του δήμου που γνωρίζει με πληρέστερο τρόπο τα οικονομικά δεδομένα, τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, να εκπονήσει άμεσα ώστε να προκύπτει το εξειδικευμένο αντικείμενο, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης, δικαιολογώντας την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Τσαρνάς» .

 

Η πρόταση που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση , εγκρίθηκε ομόφωνα στη 12η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας (10/11/2023).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%A6%CE%9F%CE%A9%CE%954-%CE%9A%CE%9F6

Μέχρι σήμερα αναμενόταν η έκθεση τεκμηρίωσης από την σημερινή διοίκηση του Δήμου, για να υποβληθεί η αίτηση εξαίρεσης στο ΥΠ.ΕΣ .

Αρέσει σε %d bloggers: