Πρόταση του Δήμου Ικαρίας, για την επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Β.Αιγαιου των νησιών μας

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας σήμερα 21 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12829/17-11-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Ν. Λαρδά, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α’ 87/7-6-2010).

161-2014-πρόταση-δήμου-Ικαρίας-για-την-επικαιροποίηση-του-ΠΕΣΔΑ-Β.Αιγαιου

Αρέσει σε %d bloggers: