Η Λαϊκή Συσπείρωση για το τεχνικό πρόγραμμα του 2021

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αρχή της θητείας κάθε Δημοτικής Αρχής ακούμε ότι την πρώτη χρονιά θα προσαρμοστεί στα υπάρχοντα δεδομένα και από την επόμενη χρονιά θα φανεί η πολιτική της μέσα από τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Αυτό όμως κανείς δεν μπορεί να το διακρίνει  στην πρόταση της διοίκησης του δήμου Ικαρίας. Έκτος αν η  πολιτική της διοίκησης χαρακτηρίζεται από την προχειρότητα και την αοριστία, που διακρίνει την πρόταση που καταθέσατε στο Δ.Σ.

Το ύψος του τεχνικού προγράμματος του 2021 θα μπορούσε να ήταν  6.401.016,36 εκ. ευρώ, αν η διοίκηση δεν αφαιρούσε 311.755,34 ευρώ, για να τις κατευθύνει κυρίως σε προμήθειες και ένα μικρό ποσό για μελέτες.

 • Ένα πρώτο ερώτημα είναι γιατί δεν δίνετε μια συγκεκριμένη εικόνα των προμηθειών που προϋπολογίζετε, και πρέπει να έχει κάποιος την εμπειρία και την δυνατότητα να τις εντοπίσει στο σχέδιο του Προϋπολογισμού που θα ακολουθήσει ?
 • Ένα δεύτερο ερώτημα είναι γιατί οι προμήθειες που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται από τους ίδιους πόρους που θα προκύψουν από την αύξηση των τετραγωνικών που δηλώσαν οι δημότες και τα έσοδα από αυτά θα έρθουν στους Δήμους ?  Στερώντας με αυτό τον τρόπο έργα απολύτως αναγκαία στο τεχνικό πρόγραμμα  του 2021.  (Ενημερωτικά η συνοπτική εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο δείχνει ότι έκαναν αίτηση  2.650.000  πολίτες και δηλώθηκαν επιπλέον 60.000.000τ.μ.  Δια αυτού του τρόπου  τέλη  1,5 δις ευρώ από δω και πέρα θα εισπράττουν οι δήμοι κάθε χρόνο. Μόνο από τα 60.000.000 τ.μ., είναι περίπου  120.000.000 ευρώ το χρόνο. Με βάση αυτή την γενική εικόνα θα έπρεπε να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο για την νέα  κατάσταση που διαμορφώνεται στην φορολογική βάση του δήμου Ικαρίας .)
 • Ένα τρίτο ερώτημα αφορά την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος του 2020, μια πρόχειρη ματιά δείχνει ότι δεν εκτελέστηκε ούτε το ένα τρίτο όσων σχεδιάσατε. Αυτό άλλωστε τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι το δημοτικό συμβούλιο με την 89/2020 απόφαση του, δεν ενέκρινε τον απολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης για το εννεάμηνο της χρήσης 2020, αφού έχει πληρωθεί μόνο  30% των εξόδων που αφορούν επενδύσεις (έργα – μελέτες, κλπ), και το ποσοστό δέσμευσης των εξόδων που αφορούν επενδύσεις  μόλις ξεπερνά το 50%.  Είμαστε σίγουροι ότι τα ποσοστά αυτά δεν ικανοποιούν ούτε την διοίκηση του δήμου, και περιμέναμε να έχουμε την σημερινή εικόνα τουλάχιστον ως προς την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος του 2020.

 Η συνοπτική εικόνα του Τεχνικού Προγράμματος για το 2021 είναι η εξής: 

 • Από ΣΑΤΑ προηγούμενων οικονομικών ετών 1.112.221,72 €.
 • Από ΣΑΤΑ 2021 & Πολιτική προστασία 507.270 €.
 • Από Φιλόδημο & «Α. Τρίτσης» 2.300.934 €.
 • Από το Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)  2.457.453 €.
 • Από το Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 23.137,64 .

Με τη γλώσσα των αριθμών συνάδελφοι, προκύπτει ότι το 87,57 % των χρηματοδοτήσεων που έχουν εγγραφές στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 προέρχονται από χρηματοδοτήσεις που εξασφάλισε η προηγουμένη διοίκηση του δήμου Ικαρίας, συγκεκριμένα .

 • Από Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 38,39 % (αν εξαιρέσουμε τις 320.000 που αφορούν χρηματοδοτήσεις του ΥΠ.ΕΣ που δόθηκαν το 2020) τότε το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 33,39 %
 • Από Φιλόδημο & «Α. Τριτσης» 35,94 %
 • Από ΣΑΤΑ προηγούμενων οικονομικών ετών 17,37 %
 • Από ΣΑΤΑ 2021 & Πολιτική προστασία 7,92 %
 • Από το Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 0,36 %

Με τη γλώσσα των αριθμών κύριε Δήμαρχε , προκύπτει ότι η ετήσια επιχορήγηση του δήμου για το 2021 στο τεχνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε, εμφανίζει με μία διαίρεση των χρημάτων ότι αντιστοιχούν 55 ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο.

Αυτή είναι η αθλιότητα της κυβέρνησης και γι’ αυτήν δεν λέτε τίποτα.

Ωστόσο θέλουμε να τονίσουμε ενδεικτικά ορισμένα επιπλέον στοιχειά που  αφορούν την  στόχευση της σημερινής διοίκησης για παράδειγμα:

 • Για δεύτερη χρονιά η κατανομή της ετήσιας επιχορήγησης στον Δήμο Ικαρίας δεν κατανέμεται με τα ίδια κριτήρια και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
 • Δεν κατανέμετε σε κανένα έργο την συμπληρωματική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Στερώντας με αυτό τον τρόπο έργα και προμήθειες απολύτως αναγκαία στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021.
 • Στην 5η αναμόρφωση του 2019 (απόφαση Δ.Σ 123/2019), καταργήσατε την ανταποδοτική εισφορά στην Τοπική κοινότητα Περδικιού από τα έσοδα του μισθώματος στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες ύψους 100.00 που επιμεριζόταν στα έργα Οδοποιία Περδικίου (ΚΑΕ 30.7323.76- 000) και Αποκατάσταση οδοποιίας Μονοκαμπίου – Πλωμαρίου – Μηλιωπού (ΚΑΕ 30.7323.79- 20.000). Η δέσμευση της διοίκησης στην συζήτηση στην οικονομική επιτροπή αλλά και στο Δ.Σ ήταν ότι θα επιστραφούν τα χρήματα στους κωδικούς των έργων στον προϋπολογισμό του 2020. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε στον Π/Υ του 2020 ούτε στις τρεις αναμορφώσεις που ακολούθησαν. Πλήττοντας σοβαρά την αξιοπιστία της σημερινής διοίκησης αλλά και του δήμου γενικότερα, έναντι των κάτοικων της περιοχής και των δημοτών γενικότερα.

Για όλα αυτά δεν ευθύνεται βεβαίως η γενική οικονομική κατάσταση των οικονομικών της τοπικής διοίκησης                              αλλά αποκλειστικά η επιλογές της διοίκησης του δήμου Ικαρίας.

 Με βάση αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις, θεωρώντας ότι συμβάλουμε στην προσπάθεια  κατάρτισης ενός σχεδιασμού αντιμετώπισης των βασικών αναγκών του νησιού, σας υποβάλουμε στην συνέχεια μια σειρά προτάσεις που αποτελούν κατά την άποψη μας απολύτως αναγκαίες παραβάσεις σε μια σειρά τομείς (Αθλητισμός, ύδρευση – αποχέτευση, οδοποιία, κλπ) που αφορούν την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας  των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Από την πρόσθετη επιχορήγηση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» (Υπουργική Απόφαση με Α.Π: 30292) ύψους 477.600,00 να δεσμευτούν πόροι για :

 • Κατασκευή υποδομής φωτισμού δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ραχών 80.000.
 • Διαμόρφωση χώρου ρίψεων στο Δημοτικό στάδιο Αγίου Κηρύκου 40.000.
 • Κατασκευή υποδομής αυτόματου ποτίσματος δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ευδήλου 20.000.
 • Κατασκευή υποδομής αυτόματου ποτίσματος γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό στάδιο Αγίου Κηρύκου 20.000.
 • Τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας γηπέδου ποδοσφαίρου Ευδήλου 20.000.
 • Ολοκλήρωση φακέλου ωριμότητας κλειστού γυμναστήριου Ραχών 20.000.
 • Αντικατάσταση φίλτρων της 2ης  μονάδας  του διυλιστηρίου του φράγματος 22.000.
 • Ολοκλήρωση αγωγού άρδευσης από φράγμα προς Βρακάδες –Κουνιάδο 12.000.
 • Ολοκλήρωση δικτύου άρδευσης (πιεσοθραυστικά) από φράγμα προς Προεσπέρα 8.000.
 • Κατασκευή υποδομής Διαχείριση όμβριων υδάτων στη περιοχή Αστάχι Καρκιναγρίου & τοιχίο αντιστήριξης στη Λιβάδα 80.000.
 • Οδοποιία Περδικίου 80.000.
 • Αποκατάσταση πρόσβασης δρόμου προς αποθήκη δήμου στο Κέραμε 20.000.
 • Αποκατάσταση πρόσβασης δρόμου προς Γέροντος 10.000.
 • Αποκατάσταση πρόσβασης δρόμου προς Καλαβράδες 15.000.
 • Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην Ακαμάτρα 20.000.
 • Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην πέρα Αρέθουσα 20.000.
 • Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στο Στελι  15.000.
 • Συντήρηση κτηρίου (& κατασκευή WC) Λαογραφικού μουσείου Αγίου Κηρύκου 40.000.

Το σύνολο αυτών των προτάσεων ανέρχονται στις 542.000 .

Προτείνουμε να χρηματοδοτηθούν από τον κωδικό 69.7135.01 «Χρηματοδότηση δήμων από το πρόγραμμα Φιλόδημος» κατά 452.924,00€ , και κατά 89.076,00από την ΣΑΤΑ του 2021.

Σε περίπτωση που γίνουν δεκτές οι προτάσεις αυτές, τοποθετούμαστε εγκρίνοντας και τις προτάσεις της διοίκησης , και αναμένουμε να τροποποιηθεί ανάλογος και το σχέδιο του Π/Υ για το 2021. Σε διαφορετική περίπτωση , για όλους τους λόγους που αναφέραμε, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα που προτείνει η διοίκηση.

 Κλείνοντας καταγγέλλουμε την συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας και από την κυβέρνηση της Ν.Δ. Καταγγέλλουμε όλη αυτήν την στέρηση εσόδων προς την Τοπική Διοίκηση και δηλώνουμε ότι, μπροστά στις διευρυνόμενες ανάγκες των δημοτών μας, εμείς θα συνταχθούμε με όλα εκείνα τα Τοπικά Συμβούλια τα οποία μαζί με τους δημότες τους απαιτούν τα  αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα είμαστε δίπλα τους, για να δυσκολέψουμε τη ζωή και της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και όσων σε επίπεδο Δήμου συντάσσονται  με αυτήν την συνεχιζόμενη πολιτική.

 

Ενημερωτικά καμία πρόταση δεν έγινε δεκτή από την διοίκηση …… οι εκκλήσεις για  ενότητα για το κάλο του τόπου που επικαλούνται πήγε περίπατο !!!!

 

Αρέσει σε %d bloggers: