Ερώτηση σχετικά με την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης ανά εξάμηνο

Στην 2η συνεδρίαση της Ο.Ε 2021  σας τονίσαμε ότι η πρόταση σας για έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης ανα εξάμηνο μας βρίσκει αντίθετους  για τους εξής λόγους :

Τυπικοί λόγοι διαφωνίας :

  • Η συγκεκριμένη πρόταση εισηγείται τροποποίηση του κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του δήμου Ικαρίας (95/2016 απόφαση Δ.Σ) και αυτό δεν μπορεί να γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
  • Η πρόταση τροποποιεί τα άρθρα 1 (σχετικά με τον τετράμηνο έλεγχο των καταναλώσεων), 13 (σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και τιμολόγησης) .
  • Η πρόταση δεν είναι συμβατή με το άρθρο 28 (μελλοντικές αποφάσεις του Δ.Σ. που δεν αναφέρονται σε προηγούμενα άρθρα ρυθμίζουν αποκλειστικά περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό).
  • Δεν έχουμε λάβει εισήγηση που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της πρότασης.

Ουσιαστικοί  λόγοι διαφωνίας :

  • Ο δήμος δεν πρέπει να μεταφέρει στους δημότες την υπηρεσιακή αδυναμία του  (έλεγχος υδρομετρων ανα τετράμηνο) , καλώντας τους να πληρώσουν λογαριασμούς με μεγαλύτερες καταναλώσεις.
  • Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει προϋποθέσεις καταγραφής μεγαλύτερων καταναλώσεων που ενδεχομένως θα επιφέρουν και ανάλογες προσαυξήσεις λόγο της υπερβάσης των κυβικών που έχουν κοστολογηθεί με την 204/2017 απόφαση Δ.Σ.
  • Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει δυσκολία σε μεγάλο μέρος των δημοτών να ανταποκριθούν στην εξόφληση λογαριασμών μεγαλύτερου κόστους.
  • Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα και στα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης του δήμου αφού θα αυξηθεί σε ετήσια βάση το ποσοστό των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η έγκριση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου (95/2016 και  204/2017 Δ.Σ) ήταν ομόφωνη,  κρίνοντας τότε και τον χρόνο έλεγχου των υδρομετρων, και του χρόνου έκδοσης των λογαριασμών, και των προβλεπόμενων τιμών, ως μέτρα που διασφαλίζουν την λειτουργία της υπηρεσίας διευκολύνοντας παράλληλα  τους δημότες να ανταποκριθούν στην δυνατότητα εξόφλησης τους.

 Κατόπιν αυτών εκδόθηκε η 15/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής οπου κατά πλειοψηφία εγκρίνει την έκδοση κατά παρέκκλιση του Κανονισμού Ύδρευσης, ενιαίου κατάλογου τελών ύδρευσης έτους 2020 στην ΔΕ Αγίου Κηρύκου.  Ξεπερνώντας το γεγονός ότι με τον ίδιο αριθμό απόφασης έχετε αναρτήσει και άλλη απόφαση (Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), θέλουμε να μάθουμε αν νομιμοποιήθηκε  η συγκεκριμένη απόφαση από την Αποκεντρωμένη διοίκηση  και αν ναι να μας κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

     Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

Αρέσει σε %d bloggers: