Ερώτηση για την τύχη της προσφυγής του δήμου κατά της απόφασης της ΡΑΕ

 Κύριε Δήμαρχε ,   Όπως γνωρίζετε, μετά τις σχετικές αποφάσεις Ο.Ε και Δ.Σ ασκήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 αίτηση αναθεώρησης κατά της βεβαίωσης παραγωγού            της ΡΑΕ για τον ΑΣΠΗΕ με συνολική ισχύ 330 MW της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στην Ικαρία .

Κατά το νόμο, η ΡΑΕ όφειλε να απαντήσει εντός τριών μηνών. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρήλθε άπρακτη, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει απορριφθεί σιωπηρά από τη ΡΑΕ.  (Συνήθως η ΡΑΕ απαντάει, αλλά μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, πολλές φορές γύρω στους 10 μήνες ή ένα έτος μετά).

Ωστόσο, από τότε που παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία έχει ξεκινήσει η προθεσμία 60 ημερών εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης   στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της σιωπηρής απόρριψης  της προαναφερθείσας  αίτησης  αναθεώρησης.

Αν και δεν αναμένουμε πολλά από μια τέτοια δικαστική προσφυγή, έχει σημασία να λάβει το μήνυμα η εταιρεία ότι το έργο δεν είναι επιθυμητό από την πλειονότητα  των κάτοικων και των φορέων  και ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις.

Αν θυμόμαστε καλά η προσφυγή  κατατέθηκε από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου  3  Δεκεμβρίου  2021, συνεπώς οι προθεσμίες για αίτηση ακύρωσης  στο Διοικητικό Εφετείο εκπνέουν τις αμέσως επόμενες ημέρες (6/5/2022).

Με δεδομένη την ανησυχητική κατάσταση παρακαλούμε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για  τα  εξής :

  • Έχει κοινοποιηθεί στον δήμο κάποιο έγγραφο σχετικά με την τύχη της αίτησης αναθεώρησης κατά της βεβαίωσης παραγωγού της ΡΑΕ ?
  • Κατατέθηκε  αίτηση ακύρωσης  στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατά της σιωπηρής απόρριψης  από την ΡΑΕ  της αίτησης  αναθεώρησης του Δήμου κατά της βεβαίωσης παραγωγού για τον ΑΣΠΗΕ της εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στην Ικαρία ?
  • Αν κατατέθηκε θα κοινοποιηθεί και στις δημοτικές παρατάξεις ?
  • Αν δεν κατατέθηκε, προτίθεστε να καταθέσετε εμπρόθεσμα την σχετική αίτηση ακύρωσης  στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ?

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Λαρδάς  Νικόλαος

Αρέσει σε %d bloggers: