Εισήγηση σχετικά με την υποβολή πρότασης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αναβάθμιση της λειτουργίας των ιαματικών πηγών

Είναι γνωστό ότι πρόσφατα στην 4η συνεδρίαση του Δ.Σ ομόφωνα αποφασίσαμε  ότι “απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την πρόταση του Υπουργείου Τουρισμού για την δημιουργία της Α.Ε «Ιαματικές πηγές Ελλάδας», και  ζητήσαμε από το Υπουργείο Τουρισμού την απόσυρση  του Κεφαλαίου Β του σχετικού νομοσχέδιου ” .

Κατόπιν αυτών γνωρίζοντας ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις που αφορούν το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας ( π.χ συνεδρίαση Δ.Σ ΚΕΔΕ 19/5/21 για τις διαδικασίες αναθεώρησης του επίμαχου Ν/Σ του Υπουργείου Τουρισμού ), εκτιμούμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να διατυπώσουμε ως δημοτικό συμβούλιο την πρόταση που πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην αναβάθμιση της λειτουργίας των ιαματικών πηγών, προς όφελος της πλειονότητας της τοπικής κοινωνίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση ως Λαϊκή Συσπείρωση υπενθυμίζουμε την θετική εμπειρία που έχουμε από την προσπάθεια μας την προηγούμενη δημοτική περίοδο στην Ικαρία, να συμβάλουμε σε αυτό το εγχείρημα διοργανώνοντας ένα συνέδριο με αντικείμενο τα «Ιαματικά νερά και τον κοινωνικό θερμαλισμό», έτσι ώστε από κοινού (με όσους συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση) να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο αρχών και να διεκδικήσουμε, θέτοντας  σε κίνηση δράσεις και ενέργειες για την πρόοδο του κοινωνικού θερμαλισμού στην χώρα. Βασική αφετηρία της πρότασης είναι ότι οι ιαματικές πηγές αποτελούν φυσικό τοπικό αγαθό και η χρήση τους πρέπει να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας για όσους δραστηριοποιούνται άμεσα η έμμεσα με την λειτουργία τους, αλλά και στους επισκέπτες των ιαματικών πηγών.

Σε ότι μας αφορά επιδιώκουμε  η όποια «ανάπτυξη» στην υπόθεση των ιαματικών πηγών να συμβάλει στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, με στόχο η λουτροθεραπεία να είναι κοινωνικό αγαθό και να παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε όσους την έχουν ανάγκη.   Με βάση τα συμπεράσματα του συνεδρίου (τα οποία αν και κοινοποιήθηκαν σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς δυστυχώς δεν δόθηκε καμία σχετική συνέχεια)επαναφέρουμε σήμερα την πρόταση αποδοχής του προτεινομένου πλαισίου διεκδικήσεων, ως βάση της πολιτικής απόφασης που εκτιμούμε ότι χρειάζεται να εγκρίνει το Δημοτικό συμβούλιο, διεκδικούμε :

  • Να μην γίνει καμία παραχώρηση των ιαματικών πηγών των δήμων και του δημοσίου στους περίφημους «Επενδυτές», είτε με παραχώρηση είτε με Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις ιαματικές πηγές της χώρας. Βασικά  στοιχεία της τροποποίησης πρέπει να είναι: α) Η κατηγοριοποίηση των θερμαλιστικών τόπων (με ιδιαίτερο καθεστώς για την νησιωτική Ελλάδα). β) Η ένταξη της υδροθεραπείας στο Ε.Σ.Υ (η ίαση και η ανακούφιση των πασχόντων δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα του υπουργείου τουρισμού). γ) καθορισμός των ζωνών προστασίας των ιαματικών πηγών.
  • Να αναπτυχτούν σύγχρονες υποδομές με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους  όπου υπάρχουν λουτροπηγές στην χώρα. Ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα λειτουργίας  των λουτροπηγών όλο το χρόνο. 
  • Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις επαρκούς αριθμού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για τη λειτουργία των ιαματικών λουτρών και τις ανάγκες των λουομένων.
  • Να επανέλθει η υποχρέωση του κράτους να τοποθετεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (π.χ υδρολόγους ) στις λουτροπόλεις της χώρας.
  • Αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών τόσο για θεραπεία όσο και για πρόληψη (ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους)
  • Επαναφορά των επιδομάτων λουτροθεραπείας, τουλάχιστον στο επίπεδο του 2011. Να χορηγούνται όσες λούσεις απαιτούνται, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια για τη βελτίωση της υγείας και την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πλήρης  κάλυψη, του κόστους μεταφοράς, διαμονής και σίτισης.
  • Επανένταξη στο επίδομα λουτροθεραπείας όλων των ασθενειών που έχουν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια.  

Κλείνοντας καλούμε το συμβούλιο να απευθύνει έκκληση σε όλους τους αρμοδίους,αν όντος πιστεύουν όπως δηλώνουν ανά τακτά διαστήματα ότι οι Ιαματικές πηγές «έχουν μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης». Τότε να υποστηρίξουν την πρόταση του Δήμου Ικαρίας για την δημιουργία ενός συγχρόνου υδροθεραπευτηρίου στα Θέρμα, και να καθορίσουν τον τρόπο που θα υποστηρίξουν με συγκεκριμένες ενέργειες την χρηματοδότηση της τόσο αναγκαίας αυτής υποδομής. Έτσι ώστε να αναστρέψουμε την φθίνουσα πορεία των τελευταίων χρόνων, και να δώσουν οι  Ιαματικές πηγές μας μια έστω ανάσα στην  βαλλόμενη τοπική οικονομία.

Η προηγούμενη διοίκηση του  Δήμου Ικαρίας ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη έχει εκπονήσει αρχιτεκτονική μελέτη, εκκρεμεί η συμπλήρωση του φάκελου με τις υπόλοιπες αναγκαίες μελέτες (Ηλεκτρομηχανολογικά / οικοδομική άδεια ).Παράλληλα έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο παρακαταθηκών & δάνειων ύψους 85.000για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών «Ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού των θερμών».

Σήμερα όμως είναι δυστυχώς ακόμα αμφισβητήσιμη η εμπράγματη υποστήριξη της πρότασης  του Δήμου Ικαρίας (με έκδοση πρόσκλησης στο ΕΣΠΑ που θα ορίζει  τους δήμους ως δικαιούχους αυτοτελώς και όχι σε σύμπραξη με ιδιώτες) τόσο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσο και από τα Υπουργεία Οικονομίας /Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτής της παρέμβασης. Παρέμβασης που  θα δώσει την δυνατότητα στην Ικαρία να διεκδικήσει με αξιώσεις την  παρουσία της και τα επόμενα  χρόνια στον χάρτη των  ιαματικών λουτροπόλεων, και στην  διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων  που θα επιτρέψουν να παραταθεί η λειτουργία των Ιαματικών πηγών σε δωδεκάμηνη βάση. Διαφορετικά οι οποιεσδήποτε εξαγγελίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τουλάχιστον στην Ικαρία είναι κενό γράμμα.

Τέλος προκειμένου να διασφαλίσουμε  την χρήση των δημοτικών και δημόσιων ιαματικών πηγών του νησιού αποκλειστικά από τον δήμο Ικαρίας  καλούμε την διοίκηση να διεκδικήσει την παραχώρηση από το Υπουργείο περιβάλλοντος&ενέργειας των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού για τα γεωθερμικά πεδία α) Θερμών, β) Αγίου Κηρύκου, γ) Λευκάδας , δ) Αγίας Κυριακής.

Αν η προσπάθεια αυτή δεν υποστηριχτεί από την κυβέρνηση προτείνουμε εναλλακτικά να κάνουμε χρήση όσων ορίζει ο Νόμος 4602/2019 “Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, και άλλες διατάξεις”, υποβάλλοντας αίτημα εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δήμου όχι μόνο επί των πηγών αλλά και στις περιμετρικές ζώνες αυτών και στα γεωθερμικά πεδία.

  Οι  σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας

Λαρδάς Νικόλαος

Κουντούπης Στυλιανός

Καρούτσος Φανούριος

Κόχιλας  Σωτήριος

Τέσκος Σπύρος

Καλογερής Γεώργιος

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

Ενημερώνουμε ότι η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης έγινε ομόφωνα δεκτή από το δημοτικό συμβούλιο (Στην 6η /2021 συνεδρίαση 31/5/2021) και αποτελεί πλέον την θέση – πρόταση του Δήμου Ικαρίας. Τόσο στην διαφαινόμενη συζήτηση για την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Τουρισμού, οσο και στην προσπάθεια εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αναβάθμιση της λειτουργίας των ιαματικών πηγών.

Αρέσει σε %d bloggers: